en bred och levande vänsterdebatt med förankring i marxistisk idétradition

SENASTE NYTT

CMS Göteborg lanserar en konkret plan för att stärka vänstern genom studier!

CMSBILD5

 

Under Vänsterdagarna i Göteborg samlas tusentals vänsterpartister från hela landet. Centrum för marxistiska samhällsstudier Göteborg lanserar ett förslag för att stärka vänstern i Sverige.

Minns du känslan av att vara ny i ditt uppdrag? Tänk om du fått det i dag, med all den erfarenhet du förvärvat på vägen. Tänk dig att förtroendevalda för Vänsterpartiet började sin första dag i uppdraget med en tydlig plan och med alla verktyg redo för att ta sig an uppdraget? Att organisera sig i Vänsterpartiet är visserligen en lärande praktik, men du har kanske ändå saknat en längre, sammanhållen kompetensutveckling?

Vi i Centrum för marxistiska samhällsstudier (CMS) Göteborg har en konkret plan för att göra nyvalda vänsterpartister säkrare i sin roll och samtidigt rusta partiet inför större valframgångar 2022. Grundläggande för både utbildningen för förtroendevalda och terminsstudierna i marxistisk och feministisk teori, är möjligheten för såväl den enskilda partimedlemmen som hens lokalförening och distrikt att utvecklas. Denna delade kunskap kan bidra till trygghet och styrka under både valrörelse och politiskt vardagsarbete.

Förutsättningarna för att verka politiskt förändras. Kommunikationen är snabbare, personexponeringen större och förslag lanseras snabbt, samtidigt som partiorganisationen måste vara stabil och uthållig. Vilka människor kan och vill vara aktiva under dessa förhållanden? Vänsterpartiet har fått många nya medlemmar, inte sällan unga människor som saknar tidigare politisk skolning eller erfarenhet. Det är ett problem vi måste lösa. I den socialistiska rörelsen måste såväl ung som gammal, landsbygdsbo som stadsinvånare, arbetare som akademiker kunna verka på lika villkor. Vänsterpartister måste känna att de kan ta makten, och leda både varandra och andra.

CMS Göteborg arbetar nu med att ta fram en mer avancerad utbildning för förtroendevalda, och kurser i marxistiskt och feministisk teori som grund för politisk handling. Vi ser CMS som ett studieförbund för vänstern i hela landet. Utifrån de kompetenser och kunskaper som vänsterpartister efterfrågar, kan CMS utforma och ge det stöd och de kurser som behövs.

CMS Göteborg har med delar av partiet och förtroendevalda gjort undersökningar, som visar att följande kan vara relevant att arbeta med:

  • Göra parlamentariker och internt förtroendevalda säkrare på sin roll, redan från uppdragets första dag.

 

  • Förbättra strategi och taktik i parlamenten och i organisatoriskt arbete, baserat på en marxistisk och feministisk analys av hur Vänsterpartiet kan stärka folket i klasskampen mot kapitalet.

 

  • Förmågan att omvandla grundläggande ideologisk kompetens till skarpa politiska förslag, att förhandla i parlamentariska församlingar och kommunicera via olikamediakanaler

 

  • Ge verktygen för organisatörer och ledare i Vänsterpartiet att bli bättre på att, stärka partiorganisationen och bidra till den större rörelsen.

Det här är exempel på hur såväl enskilda vänsterpartister som partiföreningar och distrikt kan stärkas. För att åstadkomma detta behövs ekonomiska medel för att finansiera föreläsare, fysiska träffar och en deltidstjänst för en studiesekreterare. Med start under hösten 2020 kan CMS Göteborg då ge två utbildningsomgångar. För Vänsterpartiet innebär det en omfattande stöttning och samordning av studier. Så kan vi i CMS bidra till en starkare vänsterrörelse i hela landet.

Styrelsen CMS Göteborg

Lisa Ahlqvist, ordförande

Håkan Eriksson, ledamot

Marta Fernandez, ledamot

Arne Hellmark, ledamot

Tina Kenttä, ledamot

 

Är er partiförening eller distrikt intresserade av att få ta del av studierna? Hör av er till info.cmsgbg@gmail.com, så berättar vi mer!

 

 

 

CMS söker sekreterare på 50%

Centrum för marxistiska samhällstudier är en stiftelse med Vänsterpartiet som huvudman. Vi söker nu en sekreterare. Verksamheten leds av en styrelse som arbetar ideellt, och som är arbetsledning åt den sekretartjänst på 50% som sköter organsiation, administration, komnmunikation och annan förekommande verksamhet.

Konferens: Marx2019!

Skärmavbild 2019-02-07 kl. 10.49.26

(In English below) Efter de lyckade Marxkonferenserna 2013 och 2016 är det nu dags för Marx2019! Kommande konferens har Klimathotet och kapitalismens död som huvudtema. De accelererande klimatförändringarna kan inte behandlas som en bifråga: det är meningslöst att kämpa för socialism om jorden blivit obeboelig. Klimathotet är det yttersta beviset för kapitalismens omöjlighet; ett system […]

Studiecirkla med CMS våren 2019!

47143c8d9d1fcce70cbf773055ce3a27_w610_h407

Nu ligger äntligen en lista över alla studiecirklar som CMS håller under våren uppe här på hemsidan. Klassteori! Accelerationism! Arabisk marxism! Vänsterpopulism! Möjligheterna är kort sagt oändliga. Klicka här, eller på fliken Studiecirklar till höger för att se hela programmet.

Cirklar vår 2018:
Tröskelplatser och befriade rum – cirkel om staden och allmänningar

Hur kan man tänka kring staden idag? Under fem tillfällen träffas vi för att läsa texter om staden. I en tid när städer inhägnas och privatiseras blir det viktigt att fundera över hur det är möjligt att skapa alternativ. En allmänning är något som varken är offentligt eller privat utan som förvaltas och skapas gemensamt. […]

Cirklar vår 2018:
Kapitalet mot kvinnor, feministisk kamp mot kapitalet

Hänger angreppen på aborträtten, nedskärningarna i den offentliga sektorn, växande kvinnohat samman? Under fem träffar läser vi Silvia Federicis marxistiska och feministiska klassiker Caliban and the Witch. Hon beskriver hur kapitalismens framväxt sammanföll med en kamp att få kontroll över kvinnors kroppar. En historisk bok som återigen är högaktuell att läsa, när aborträtten återigen är […]

Cirklar vår 2018:
Assembly: Rörelse eller parti – eller både och?

OBS! Anmälan görs till ABF Stockholm.   Kräver nya tider nya organisationsformer? Antonio Negris och Michael Hardts bok ”Assembly” (2017) försöker diskutera varför protestvågor blir så kortlivade och inte lyckas skapa varaktiga strukturer. Stärker partier rörelser eller kväver de dem? Vilken sorts ledarskap behöver rörelser för att kunna fortsätta vara ledarlösa?   Negri och Hardt […]

Cirkel vår 2018:
Cyberproletariatet

Arbetarklassen är förändrad. Produktionen pågår idag i långa processade produktionslinjer globalt. Servicesektorn växer, proletariatet ökar globalt, medan den industriella arbetarklassen minskar relativt sett. Vilken roll spelar automatiseringen, informationaliseringen och de nya digitala teknikerna för att förändra arbetarklassen? I boken Cyber-proletariat tar sig Nick Dyer-Witheford an att analysera den nya klassammansättningen – det materiella och immateriella […]

Cirklar vår 2018:
Introduktion till modern klassteori och politisk kamp

Varför är livsmöjligheterna så ojämlikt fördelade i samhället och vilka aktörer kan mobiliseras till att göra de mer jämlika? Vilka hinder och dilemman finns det på vägen dit? Genom att introducera en modern klassteori försöker vi besvara dessa frågor i denna studiecirkel. Kursmaterialet är helt på svenska.   Cirkelledaren David Zachariah har skrivit flera artiklar […]

Cirklar vår 2018:
Vänstern och populismen

Det börjar framstå som vi lever i ett epokskifte, där nyliberalismens hegemoni börjar ge vika för populismen. I takt med högerpopulismens framväxt höjs röster att den måste bemötas med en populism från vänster. Vad innebär populism, vad finns det för faror samt problem och kan populismen vara en väg framåt? Under fem träffar kommer vi […]