en bred och levande vänsterdebatt med förankring i marxistisk idétradition

Okategoriserade

Studiecirkel höst 2016:
Den sociala strejken – i och utanför produktionen

Fackföreningsrörelsen tappar medlemmar och strejkdagarna rasar i Europa. Har facket spelat ut sin roll – eller behövs bara nya kompletterande kampformer och nya allianser inom och utom produktionen?

I Europa pågår just nu en diskussion – i kölvattnet av senaste årens protester mot nedskärningar och försämringar i arbetsrätten – om den sociala strejken, hur kamper i olika delar av produktionen kan knytas till kamper inom cirkulationen och reproduktionen.

I en studiecirkel i Stockholm hela hösten kommer vi läsa och sätta oss in i de internationella diskussionerna och se om de är relevanta för svenska förhållanden.

Cirkeln är indelad i tre fristående block: Produktionen. Cirkulationen. Reproduktionen.

Under första blocket (produktionen) kommer vi att läsa de diskussionstexter som skickats runt inom nätverket för transnationella sociala strejken och Blockupy.

Under andra blocket (cirkulationen) kommer vi att läsa texter om hur kamper inom infrastruktur och logistik fått en allt viktigare form, hur upplopp kommit att gå om strejken som dominerande handlingsrepetoar efter 1973, och hur blockader och migration kommit att bli allt viktigare kampformer.

Under det tredje blocket (reproduktionen) kommer vi att läsa Viewpoint magazines tema ”social reproduktion”, med en rad feministiska marxistiska klassiker och nyproducerad teori. Hur återskapas proletariatet dagligen och vilken historisk roll har kvinnokampen haft för antikapitalismen.

Vi läser två-tre artiklar till varje träff.

Första blocket (produktionen) startar måndagen 19 september kl 18.00 på Kafe Marx och fortsätter följande måndagar.
Andra blocket (cirkulationen) startar 17 oktober kl 18.00 på Kafe Marx.
Tredje blocket (reproduktionen) startar måndag 14 november kl 18.00 på Kafe Marx.

Facebook-event. https://www.facebook.com/events/1060811060692663/

Cirkelupplägget:

FÖRSTA BLOCKET (träff 1-3): PRODUKTION

1. DEN SOCIALA STREJKEN
a. Keir Milburn, Plan C (UK): On Social Strike and Directional Demands (2015)
http://www.weareplanc.org/blog/on-social-strikes-and-directional-demands/
b. Angry Workers of the World (UK): Contribution to the Debate on Social Strike and Directional Demands (2015)
Contribution to debate on ‘social strikes’ and ‘directional demands’

Bonusläsning:
c. Toni Negri: Reappropriations of public space (1996)
https://antonionegriinenglish.files.wordpress.com/2011/06/reapropriation-of-public-space.pdf

2. DEN GLOBALA ARBETARKLASSEN
a. Beverly Silver: The remaking of the global working class (2016)

The Remaking of the Global Working Class


b. Wildcat: The global working class (2015)
https://theanarchistlibrary.org/library/wildcat-global-working-class

Bonus:
c. Karl-Heinz Roth: Global crisis – Global proletarianization – Counter-perspectives (2008)
http://www.wildcat-www.de/en/actual/e068roth_crisis.html
[Ej avsnitt fem, politiskt program]

3. TA ÖVER PRODUKTIONEN
a. Angry Workers of the world: Insurrection and produktion (2016):
Insurrection and Production

Bonus:
b. Steven Colatrella: A worldwide strike wave, austerity and the political crisis of global governance
https://libcom.org/library/worldwide-strike-wave-austerity-political-crisis-global-governance-steven-colatrella
c. Mikael Nyberg: Kapitalets automatik
http://mikaelnyberg.nu/2016/07/01/kapitalets-automatik/

ANDRA BLOCKET (Träff 4-6): CIRKULATION

1. LOGISTIK
a. Alberto Toscano: Logistics and opposition (2011):
http://www.metamute.org/editorial/articles/logistics-and-opposition
b. Sergio Bologna: Inside Logistics: Organization, Work, Distinctions (2014)

Inside Logistics: Organization, Work, Distinctions

2. BLOCKERA ALLT
a. Jasper Barnes: Logistics, Counterlogistics and the Communist Prospect (2013)
https://endnotes.org.uk/issues/3/en/endnotes-logistics-counterlogistics-and-the-communist-prospect
b. Alberto Toscano: Lineaments of the logistical state (2015):

Lineaments of the Logistical State

3. UPPLOPPENS TID
a. Alberto Toscano: Limits to Periodization (2016):

Limits to Periodization


b. Amanda Armstrong: Disarticulating the Mass Picket (2016):

Disarticulating the Mass Picket

Bonus:
c. Blaumachen: The transitional phase of the crisis: The era of riots (2011):
http://www.blaumachen.gr/2011/07/the-transitional-phase-of-the-crisis-the-era-of-riots/

TREDJE BLOCKET (Träff 7-9): REPRODUKTION

1. ARBETSKRAFTENS REPRODUKTION
a. Silvia Federici: The reproduction of labour-power in the global economy, Marxist theory and the unfinished feminist revolution (2010)
Silvia Federici, “The reproduction of labour-power in the global economy, Marxist theory and the unfinished feminist revolution”
b. Asad Haider and Salar Mohandesi: Making a Living (2015)

Issue 5: Social Reproduction

Bonus:
b. Gilles Dauve: Federici versus Marx (2015)
http://www.troploin.fr/node/85

2. AUTONOMI OCH SOCIAL REPRODUKTION
a. Leopoldina Fortunati: Social Reproduction, But Not As We Know It (2015)

Social Reproduction, But Not As We Know It


b. Alisa del Re: Collective spaces (2015)

Collective Spaces

Bonus:
c: Anna Curcio och Kathi Weeks: Social Reproduction, Neoliberal Crisis, and the Problem with Work: A Conversation with Kathi Weeks

3. KOMMUNISERING OCH REPRODUKTION
a. Bue Rübner Hansen: Surplus Population, Social Reproduction, and the Problem of Class Formation (2015)

Surplus Population, Social Reproduction, and the Problem of Class Formation


b. Fulvia Serra: Reproducing the Struggle: A New Feminist Perspective on the Concept of Social Reproduction (2015)

Reproducing the Struggle: A New Feminist Perspective on the Concept of Social Reproduction

 


Ett sista avsked av CH Hermansson

Tisdagen den 16 augusti 2016 tog vi ett sista avsked av CH Hermansson.

Familj, partivänner och politiska kamrater hade samlats i Heliga korsets kapell på Skogskyrkogården i Stockholm, för att under en borgerlig begravningsceremoni med tal och musik minnas CH. Både hans politiska gärning och hans nyfikna och humoristiska person togs upp i talen. Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt var officiant, och tal hölls av CHs barnbarn som mindes sin morfar med värme. Dessutom talade Kenneth Kvist, politisk sekreterare i Riksdagen under den tid då CH var partiledare, om deras arbete tillsammans.

CMS ordförande Anita Persson höll i de avslutande orden. Hon påminde om att CH:s tankar lever kvar. Dels i de tryckta verk han författade under sin livstid, och i hans opublicerade arkivmaterial som finns bevarat hos Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.CMS sörjer sin främsta eldsjäl, initiativtagare och frontfigur
Farväl CH Hermansson

CMS sörjer och tar farväl av sin främsta eldsjäl, initiativtagare och frontfigur, CH Hermansson

Carl-Henrik Hermansson, tidigare även partiledare i Vänsterpartiet kommunisterna (senare Vänsterpartiet), avled natten till tisdagen den 26 juli. Han blev 98 år gammal.

CH Hermansson föddes i Bollnäs 1917 och bodde sedan i Sundsvall men tillbringade mycket tid under sin uppväxt i Ådalen. Det tydliga klassamhället och de hårda klasskonflikterna i CH:s närhet bidrog till att han gick med i SSU där Ernst Wigforss blev en stor inspiration. CH flyttade senare till Stockholm och blev aktiv skribent och viktig intellektuell inom den radikala studentorganisationen Clarté. CH:s antifascistiska engagemang bidrog till att han 1941 även gick med i Sveriges kommunistiska parti där han snabbt blev en av partiets viktigaste intellektuella och bidrog bland annat till att utveckla partiets ekonomiska politik. Han skrev också flera viktiga analyser av monopolkapitalismen i Sverige. Bland annat myntade han begreppet ”de 15 familjerna”, om de överklassläkter som dominerade svensk kapitalism, vilket med tiden blev allmänt vedertaget.

CH blev 1964 partiledare och ledde en utveckling som gjorde kommunistpartiet mer oberoende av såväl Sovjetunionen som socialdemokratin, och bidrog till att nya grupper, som unga, kvinnor och studerande drogs till partiet. Han gjorde också mycket för att stimulera partiets ideologiska debatt och studier, bland annat genom att starta tidskrifterna Tidssignal och Socialistisk Debatt. CH skrev själv debattskrifter som ”Vänsterns väg” som blev tongivande långt utanför partiet.

Efter att CH slutat som partiledare tog han i partistyrelsen 1977 initiativ till bildandet av stiftelsen Centrum för marxistiska samhällsstudier, CMS. Där skulle CH förbli aktiv resten av sitt liv.

Som den som gjort kanske mer än någon annan svensk politiker eller intellektuell för att se till att marxistisk teori faktiskt användes i även dagspolitiska analyser var det naturligt för CH att verka för att den marxistiska debatten, kulturdebatten, forskningen och diskussionen utvecklades i Sverige.

CMS blev ett blev kraftfullt centrum för just sådant, där framträdande politiska och kulturella intellektuella från hela världen mötte politiska och fackliga aktivister. Stora marxistiska folkuniversitet anordnades, publikationer gavs ut och debatten var livlig och avancerad. Under 1990- och 2000-talet minskade CMS resurser och aktiviteter men stiftelsen förblev ett viktigt forum för samma typ av debatt, bland annat genom utgivande av Socialistisk Debatt och på senare år genom deltagande i det europeiska nätverket Transform samt genom anordnandet av de stora internationella Marxkonferenserna och mycket annat.

CH var i många år ordförande i CMS och var ända fram till slut drivande i stiftelsen och inte minst i dess ständigt pågående bokcirkel som alltid tog till sig och läste den mest relevanta och utmanande politiska och teoretiska litteraturen och diskuterade den livligt. Han höll sig in i det sista ajour med de nya internationella marxistiska diskussionerna.

CH:s politiska och intellektuella arv och betydelse för såväl den politiska som den intellektuella vänstern i Sverige kan svårligen överskattas och saknaden efter honom är stor. Men den hanteras och fylls bäst på det sätt CH själv skulle ha velat, genom att kämpa vidare för socialism och människovärde. På det öppna, prövande och intellektuellt nyfikna sätt som alltid var hans signum.

/ Stiftelsen Centrum för marxistiska samhällsstudier, genom Anita Persson och John Hörnqvist


Studiecirkel höst 2016:
Karl Marx – en biografi

Sven-Eric Liedmans bok Karl Marx – En biografi (2015) är en bra ingång till en förståelse av Marx texter och begrepp. Den bild av Marx som Liedman förmedlar är resultatet av både femtio års eget umgänge med honom och den nyaste forskningen. Utgångspunkten är vad som står i Marx texter, i de kända och de hittills okända; här sorteras i missuppfattningar i efter-följares tolkningar. Liedmans Marx är ingen systembyggare, han slog sig inte till ro med några färdiga resultat utan var ständigt redo att tillägna sig nya tankar och nytt material.  Liedman vill återupprätta Marx som intellektuell i ordets mest grundläggande bemärkelse, den som tänker fritt och stort och nytt.

Denna cirkel är för dig som vill ha en lite mer krävande kurs med mycket läsning (680 sidor).

Sven-Eric Liedman; Karl-Marx – En biografi (2015). Boken finns att köpa vid första mötet till reducerat pris: 200:- (ordinarie 365:-). Endast kontanter.

Start:             Torsdag 8 september kl 18.00,  Café Marx, Kungsgatan 84 (ög.), sedan torsdagar 13ggr.
Anmälan:       Obligatorisk till: storstockholm@vansterpartiet.se eller 08-654 13 10
Studieledare:  Werner Schmidt och Eva-Lena Lundberg

Arrangör CMS (Centrum för Marxistiska Samhällsstudier) i samarbete med Vänsterpartiet


Sommarseminarium 2016 med CMS Stockholm:
Joshua Clover: Riot.Strike.Riot

Upploppet. Blockaden. Ockupationen. Protestformer som varit centrala i tidiga arbetarrörelsen, innan strejken blev den viktiga kampformen på 1800-talet. Övergången skedde vid den industriella revolutionen. Kan vi se en liknande övergång nu – från 70-talet och framåt? Och hur förklarar vi den, upploppens återkomst, utifrån de kapitalistiska förändringarna? Skiljer sig den nya upploppsepoken från den gamla? Går det att göra en marxistisk analys av upploppen, blockaderna och ockupationerna som protestformer?
Joshua Clover tar sig med världssystemteoretikern Giovanni Arrighis teorier om de långa kapitalistiska cyklerna an att försöka förklara övergången upplopp – strejk – upplopp till den kapitalistiska övergången handelskapital (cirkulation) – industrikapital (produktion) – finanskapital (cirkulation).
Den 6 augusti diskuterar vi gemensamt boken (bra om du läst den innan – säg om du vill ha den på pdf/epub), efter inledande presentationer. Diskussionen hålls på svenska i mindre grupper. Joshua Clover kommer själv att vara med på slutdiskussionen, som blir på engelska.
Seminariet är öppet – men kräver anmälan.
Lokal: Kafe Marx, Kungsgatan 84, ög.
CMS Stockholm bedriver för stunden cirkelverksamhet inriktad på forskningsfältet Contentious political studies. Läs om CPS bakgrund här.
Jason Read om boken: The modality of necessity.

Rekommenderat seminarium:
From Marx to Hegel and Back to the Future

Internationell konferens på Goehte-institutet 25-27 februari 2016 i Stockholm.

In the face of the global financial crisis, growing social inequalities, and a resurrection of political struggles and social movements, we have witnessed a wide-ranging revival of interest in Marxist thought. But to which Marx should we return? Our suggestion is: the Hegelian Marx. Hegel’s social and political philosophy, with its focus on recognition, desire, alienation, social freedom, and its critique of liberalism, was crucial to Marx. In an attempt to explore and revitalize the Hegelian foundations of Marx’s thinking we return to some key questions: was Marx Hegel’s most important and merciless critic? At what points was Marx more Hegelian than he realized himself? In exploring the Hegelian foundations of Marx’s thinking we also have to ask ourselves: which Hegel? How can we re-read Hegel in ways that were opened up by Marx? It is not only the writings of Hegel and Marx that have been highlighted in new ways during the last decades. We have also seen a resurgence of the tradition of Hegelian Marxism. It is worth investigating how Hegel’s philosophy has been used by Marxist theorists during the past century, from Georg Lukács to Slavoj Žižek. All these different perspectives are united in their effort to articulate a thinking that ‘comprehends its own time in thought’ (Hegel); but that also, in reflecting on its own time, can contribute to changing it.

Läs mer här.

Facebookevent.


Studiecirkel vår 2016
Vad är marxism? – Kvinnoseparatistisk studiecirkel

Cirkeln är på grundläggande nivå och inga förkunskaper krävs. På träffarna kommer vi att gå igenom och diskutera temana värde, varan, arbete, kris och marxistisk feminism. Läsmaterialet består av kortare texter, ca 15-20 sidor till varje träff. Studiecirkeln är kvinnoseparatistisk. Pris 350 kr.

Startdatum: 10 mars 2016

Veckodagar: Torsdag(ar)

Tidpunkt: 18.00 – 20.30

Antal tillfällen: 5Arrangör: ABF Stockholm

Cirkelledare: Emelie Cañadas

Plats: ABF Sveavägen 84, Harare, Sveavägen 84, 11183, STOCKHOLM

Arrangemangsnummer: 422742

Anmälan här.


Studiecirkel vår 2016
Samtida politisk teori – Finns det något att hämta för vänstern?

I nya antologin Samtida politisk teori (Tankekraft förlag) finns en rad av vår tids viktiga och tongivande teoretiker grundligt presenterade. Klass, kön, identitet, medborgarskap vänds och vrids på. Kapitalismen, demokratin och hegemonins nya former utforskas. Vad finns att hämta för vänstern i den samtida filosofiska debatten?

Under fem träffar kommer vi gå igenom några av antologins introduktioner och sätta oss in i grunderna i deras teorier.
Boken kommer att finnas till självkostnadspris.

Träff 1: Människans natur eller psykoanalys: Terry Eagleton, Slavoj Zizek

Träff 2: Hegemoni eller klassammansättning: Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, Antonio Negri

Träff 3: Feminism bortom intersektionalitet: Nancy Fraser, Wendy Brown, Judith Butler

Träff 4: Bortom identiteten: Gilles Deleuze, Donna Haraway

Träff 5: Postkolonialism och avlänkning: Walter Mignolo, Gayatri Chakravorty Spivak

Cirkeln startar den 29 februari, bestå av fem träffar varannan måndag. Vänsterpartiet Storstockholm arrangerar studiecirkeln i samarbete med Centrum för marxistiska samhällsstudier.


Studiecirkel våren 2016:
Teknik och kapital

Vi läser: Alf Hornborg, Myten om maskinen, essäer om makt, modernitet och miljö Boken finns att köpa vid första mötet till reducerat pris. Endast kontanter.

Alf Hornborg är kulturantropolog och professor i humanekologi. Hans grund är Marx ekonomikritik som han utvidgar med sin egen teknikkritik och ett ekologiskt perspektiv. Han skriver att föreställningen att maskinen spar tid är vår tids fetischdyrkan, tron att vi kan lösa alla problem med teknik. Teknikens verkliga under är dess förmåga att mystifiera den globala handelns ojämna utbyte. I själva verket förutsätter tekniken ett globalt nollsummespel som gör det möjligt för den rika delen av världen att vinna tid och minskade utsläpp på bekostnad av de fattigare delarnas arbetstid och sämre miljö. Maskiner kräver råvaror för att byggas och energi för att drivas.

Hornborg avslutar boken med idéer om allternativ till dagens kapitalistiska ekonomi och miljölösningar.

Zygmunt Bauman kallade utgivningen av den engelska förlagan för en revolutionerande händelse.

Sverker Lenas i DN: ”Från och med Alf Hornborg blir man aldrig mer densamma; hans analys av teknikens roll i det moderna samhället känns lika omvälvande som första mötet med Foucaults studier av makten eller Bourdieus av det kulturella kapitalet”.

Studieledare: Eva-Lena Lundberg

Kursstart: Onsdag 2 mars kl. 18.00. Introduktion, bokköp. Därefter onsdagar 10gr.
Plats: Kafé Marx, Kungsgatan 84 ög.

Anmälan till distriktet obligatorisk: storstockholm@vansterpartiet.se , eller 08- 654 13 10.
Arrangör: CMS


Samtal 25 januari Stockholm:
Blåsmusik och politik

Samtal mellan Dror Feiler, Göran Greider och Brittmarie Wikström under ledning av Torbjörn Tännsjö
Vänsterns blåsorkester fyller 40 år 2016. Arrangemanget är det första i en serie med anledning av jubileet. Samtalet föregås av ett uppförande av Greiders dikt Den stora väntan, skriven för Vänsterns blåsorkester och tonsatt av Dror Feiler. Greider reciterar själv texten till musiken.
Måndag 25 januari 2016 17.30
Plats: ABF-huset
Arrangör: ABF Stockholm och Vänsterpartiets blåsorkester

Studiecirklar hösten 2015
Kapitalet

Zentralbibliothek_Zürich_Das_Kapital_Marx_1867Den 2 september börjar höstens studiecirkel i Stockholm och den här gången läser vi Marx Kapitalet (Del 1). Välkomna!

Studieledare för cirkeln är Werner Schmidt, samtidshistoriker på Södertörns högskola och Eva-Lena Lundberg, aktiv i studieutskottet.
Start:   Onsdag 2 september kl. 18.00, Introduktion till Marx tänkande. Sedan onsdagar (ej 9/9) 10 ggr

Plats:    Kafé Marx, Kungsgatan 84 ög. (Stockholm)
Anmälan är obligatorisk och görs till storstockholm@vansterpartiet.se, eller tel: 08-654 13 10

Arrangör:  CMS  tillsammans med Vänsterpartiet Storstockholms studieutskott


Studiecirkel hösten 2014
Michael Heinrich

Introduktion_till_de_tre_volymerna_av_Marx_Kapitalet-297x435CMS läser Michael Heinrichs Introduktion till de tre volymerna av Marx Kapitalet (2013)
Michael Heinrich, som är nationalekonom, går igenom Kapitalets tre band och förklarar på ett koncist sätt alla de grundläggande aspekterna av den kritik som Marx riktar mot kapitalismen. Boken tar även upp viktiga frågor som ligger utanför ramarna för Kapitalet, såsom klasskampen, förhållandet mellan staten och kapitalet, anklagelserna om historiedeterminism samt Marx syn på kommunismen. Heinrich är unik såtillvida att han också betonar den monetära dimensionen av Marx verk, vilket understryker Kapitalets relevans i vår tid av finansiella kriser.

Studieledare:
Werner Schmidt, samtidshistoriker
Eva-Lena Lundberg, studieutskottet

Boken finns att köpa vid första studietillfället till reducerat pris. OBS ! endast kontanter.

Start: Tisdag 9 september kl. 18.00, 11 gånger
Plats: Kafé Marx, Kungsgatan 84 över gården

Anmälan obligatorisk till distriktet:  Storstockholm@vansterpartiet.se eller 08 654 13 10 .

Arrangör: CMS med Vänsterpartiet Storstockholms studieutskott


Sommarseminarium, 24 augusti:
Costas Lapavitsas

Costas LapavitsasCMS Stockholm arrangerar sommarseminarium.

Finansialisering har under senare år kommit att inta en allt mer central ställning i kritiska analyser av vår tids kapitalism. Det är något som allt oftare pekas ut som en kärna i den nyliberala ordningen och en viktig faktor bakom den ekonomiska kris som briserade 2007.

Om du ska läsa ett aktuellt marxistiskt verk om finansialisering så är det Costas Lapavitsas Profiting Without Producing: How Finance Exploits Us All. I denna bok, som publicerades på Verso förra året, summerar Lapavitsas den marxistiska diskussionen om finanskapitalet samt reviderar och preciserar teorin om denna sorts kapital mot bakgrund av senare tiders historiska utveckling. Han riktar sig till en bred publik, boken förutsätter alltså inte förkunskaper om finansmarknadernas alla tekniska aspekter.

CMS Stockholm arrangerar ett seminarium på Lapavitsas bok söndagen den 24:e augusti kl 12:00–16:00, på Kafé Marx, Kungsgatan 84, över gården. Det behövs inga särskilda förkunskaper för att delta. Tanken är att personer från CMS Stockholm inledningsvis håller några korta introducerande föredrag om olika aspekter av boken, så kan vi därefter diskutera frågor som hur relationen mellan finanskapital och industrikapital egentligen ser ut; Vad som förändrats i detta förhållande de sista decennierna; Huruvida finansmarknadernas expansion hämmat ackumulation i den sk reala ekonomin eller tvärt om blåst upp efterfrågan på tillverkningsindustrins produkter; Huruvida finansialisering är detsamma som spekulationsekonomi eller någonting annat; I vilken utsträckning finansialisering kan begränsas genom reglering; Etc.; Etc.

Länk till Versos sida om boken:
http://www.versobooks.com/books/1506-profiting-without-producing
Länkar till olika recensioner av boken:
http://www.ft.com/cms/s/2/5a71e7f2-5b7d-11e3-a2ba-00144feabdc0.html#axzz33zxKYCdw
http://www.huffingtonpost.com/davidadler/financialization-of-capitalism_b_4861886.html
http://marxandphilosophy.org.uk/reviewofbooks/reviews/2014/956
http://www.counterfire.org/index.php/articles/book-reviews/16955-profiting-without-producing-how-finance-exploits-us-all


Föredrag 12 mars:
Fascismens materiella rötter

lindhomarnaDen organiserade fascismen växer i Europa, det kan ingen ha undgått att se. Den senaste tiden har den tagit sig mer och mer våldsamma uttryck, även här uppe i norden. Under våren och hösten kommer CMS undersöka fascismen från ett antal perspektiv. Vi börjar med historien.

CMS har bjudit in historikern Victor Lundberg, aktuell med boken En idé större än döden – en fascistisk arbetarrörelse i Sverige, 1933-1945 och ekonomhistorikern Lovisa Broström, som skrivit om fascismens materiella grunder, bland annat i artikeln ’Varför fascismen aldrig fått fäste i Norrland’, och som ska hålla ett föredrag med titeln Fascismens materiella grunder. Förindustriella jordbruksstrukturer  v.s  Ekonomiska kriser.

De två kommer hålla var sitt föredrag, som sedan följs av ett samtal.

Moderator är historikern Helena Tolvhed, från CMS styrelse.

CMS håller öppet kaféet och har SocialistiskDebatt till försäljning.

Välkomna!

Lördag 12 april, 13:00-15:00
Teater Tribunalen
Hornsgatan 92
Stockholm
T-bana: Zinkensdamm


Studiecirkel 18 februari:
Europas ekonomiska och demokratiska kris

Kajsa Ekis Ekmans bok Skulden; Eurokrisen sedd från Aten

Boken handlar om de egentliga orsakerna till krisen i Europa, om en kapitalism som gått så långt att den hotar demokratin.
Till varje gång läser och diskuterar vi ett stycke i boken. Andra artiklar med anknytning till ämnet delas ut under terminen och tips om skönlitteratur, film och teater ingår som en naturlig del av samtalet.

Studieledare: Eva-Lena Lundberg och Göran Kärrman

Boken finns att köpa vid första mötet till reducerat pris. Endast kontanter.

Anmälan till  storstockholm@vansterpartiet.se eller 08 – 654 13 10 .

Kursstart:  Tisdagen 18 februari 18.00.
Varje vecka 10 ggr.
Plats:  Kafé Marx, Kungsgatan 84 ög. Till vänster.
Arrangör:  CMS i samarbete med Vänsterpartiet Storstockholm


Seminarium 22 mars:
Klass i Socialist Register

CMS Stockholm bjuder in till ännu ett endagarsseminarium om ett viktigt teoretiskt verk inom den samtida vänsterdebatten. Vi har vid tidigare seminarier avhandlat Beverly Silvers Forces of labor och Leo Panitch samt Sam Gindins The making of global capitalism. Nu har turen kommit till det senaste numret av Socialist register – registering class.

Det är en antologi om klassfrågan som avhandlar de flesta perspektiven i den samtida debatten; prekarisering, immateriellt arbete, arbetarklassens försvinnande, Wal-Martkapitalismen, den transnationella kapitalismen osv.
Vi går till väga så att samtliga deltagare får ansvar för att kort presentera varsin text och sen har vi diskussionspass kring olika teman. Varje enskild text bara är runt 20-30 sidor.
CMS Stockholm kommer eventuellt att hålla några kortare introducerande föreläsningar.
Om ni vill delta och inte har fått tillgång till numret så skicka ett mail till CMS så ordnar vi texterna åt er.
——-
Socialist register är en av världens mest inflytelserika vänstertidskrifter. Den startades 1964 av Ralph Miliband och John Saville för att årligen sammanfatta de viktigaste perspektiven i vänsterdebatten. Den har sedan dess varit en viktig röst i vänsterdebatten och har nu – lagom till sitt 50årsjubileum – en redaktion bestående av Leo Panitch och Greg Albo. För året 2014 valde de att sammanfatta diskussionerna kring klass.

Lördag 22 mars, 10:00-17:00, Kafé Marx, Kungsgatan 84 ö.g., Stockholm


Föredrag 7 februari:
Klassiska tänkare om alkoholfrågan

Tankesmedjan Nocturum anordnar seminariet Klassiska tänkare om alkoholfrågan, fredag 7/2-2014. Tre personer har tolkat varsin klassisk tänkare ur ett alkoholperspektiv. Under två timmar presenterar de sina tolkningar under ledning av moderator Kristina Sperkova.


Petter Nilsson, styrelseledamot i centrum för Marxistiska samhällsstudier
Karl Marx berömda mening: Det är inte människornas medvetande som bestämmer deras vara utan tvärtom deras samhälleliga vara som bestämmer deras medvetande. Meningen ger oss nyckeln för att analysera även moderna fenomen. Hur har alkohol kommit att fylla den funktion det har för oss idag? Hur kan en substans ha så olika konsekvenser för olika människor, klasser och samhällen? Marx ger oss nyckeln till hur en kritik av alkoholen kan bli en kritik av det samhälle som behöver alkohol.

Carl Cederberg, lektor i filosofi, Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola
Sokrates betraktas som en förnuftets förkämpe. Han lät sig dock förföras, bland annat av rödvin. Jag har inget alls emot drickande, säger Sokrates i sin alkoholindränkta dialog, Gästabudet. Liksom växterna kan få för mycket eller för lite vatten, menar Sokrates, gäller det för människorna att dricka endast så mycket vin att vi inte överväldigas, men låter oss förföras och blir upplagda för att samtala på ett lekfullt sätt.

Jesper Ahlin, magisterstudent med specialisering mot politisk filosofi, Uppsala universitet
John Locke skrev att människans naturliga frihet ligger i att hon är fri från varje högre makt på jorden och inte underkastad någon människas vilja eller lagstiftande makt, utan bara har den naturliga lagen som rättesnöre. Genom denna naturliga lag har individen rätt att söka det hon själv anser vara gott, vilket också omfattar rätten att begå misstag på vägen. Liberalismens fader pekade på en privat sfär som inte ens goda avsikter får tränga in i utan tillstånd.


Fredag 7 februari,13:00-15:00, Kompetenscenter, Flemminggatan 7, Stockholm

ANMÄL DIG PÅ http://nocturum.se/?p=1390


Seminarium 18 januari:
En annan ekonomi är möjlig

CMS fortsätter sin serie föreläsningar om makt och ägande.

Under lång tid har frågan om ekonomisk demokrati varit så gott som frånvarande inom vänstern. Återkommande finanskriser, eurokris och klimatkris visar att det nu är hög tid att börja tala om alternativa sätt att ordna samhällsekonomin, om att fördela makten över kapitalet och demokratisera arbetsplatserna.
Vilka former av gemensamt ägande är mest ändamålsenligt om målet i första hand är att tillgodose samhällets och människornas behov och inte ekonomins av tillväxtmaximering? Och många frågar sig idag om klimat och miljö tål den rovdrift på jordens resurser som är en oundviklig följd av kapitalets tvingande behov av ständigt ökad profit. Finns ett hopp om en önskvärd och realistisk vision bortom kapitalismen?
Detta samtal kommer även att belysa dilemmat som ekonomisk tillväxt innebär för ett hållbart samhälle.

Deltagarekonomi – ett alternativ till till både marknad och centralplanering
Anders Sandström, Redovisningsekonom från Uppsala Universitet och en av grundarna av Parecon i Sverige. Parecon = Participatory Economics eller deltagarekonomi.

Om marknadssocialistisk Ekonomisk Demokrati som allternativ till kapitalismen
Florian Burmeister, fysiker Uppsala universitet, skriver om och arrangerar föredrag om ekonomisk demokrati.

I panelsamtal deltar även:
Emma Wallrup, biolog, ledamot av den parlamentariska miljömålsberedningen, V-partiets partistyrelse, sitter i ekologiska ekonomiska programgruppen, skriver just nu på en bok om växtekologi och hållbar utveckling.

Mikael Malmaeus, miljöforskare och ekonom, knuten till den gröna tankesmedja Cogito, har bland annat gett ut rapporten ekonomi utan tillväxt – ett Svenskt perspektiv” samt boken ”Tillväxt till varje pris”

Samtalsledare: Eva-Lena Lundberg

Lördagen 18 januari , kl.12.00-15.00 ABF-huset Sveavägen 41.

Arrangör: CMS (Centrum för Marxistiska Samhällsstudier) och ABF


Seminarium 30 november:
Ekonomisk demokrati – om makt och ägande

maktochagandeVälkomna på ett nytt seminarium i CMS serie om ekonomisk demokrati. Denna gång om makt och ägande.

När den kapitalistiska ekonomins kriser anländer med allt tätare mellanrum känns behovet av en alternativ debatt än mer skriande än någonsin.
Tål klimat och miljö den rovdrift på jordens resurser som är en oundviklig följd av kapitalets tvingande behov av ständigt ökad profit? Om målet i första hand är att tillgodose samhällets och människornas behov och inte ekonomins av tillväxtmaximering, kan löntagarägda företag vara en möjlig lösning eller krävs andra former av gemensamt ägande?

Vi bjuder in till ett samtal om ekonomisk demokrati, bland annat diskuterar vi kollektiv fondbildning som strategi. Dessutom får vi höra om konkreta exempel på arbetarstyre inom Bohusläns kooperativa stenindustri.

Medverkande:
Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi, Stockholms universitet
Annette Thörnquist, docent i ekonomisk historia, Stockholms universitet
Stefan Sjöberg, lektor i sociologi, Gävle Högskola
Samtalsledare: Eva-Lena Lundberg, CMS

Lördagen 30 november 12.00-15.00
Mästerolofsgården, Svartmannagatan 6, Stockholm
(T-bana Gamla Stan)

Arrangör: CMS och ABF


CMS på Socialistiskt Forum:
Hindrar språket tanken?
Arbetskritik i arbetslinjens tid

Panelsamtal om arbete och arbetskritik från Socialistiskt Forum 2013 på ABF huset i Stockholm. Medverkade gjorde Marika Lindgren Åsbrink, Roland Paulsen och Rasmus Fleischer. Moderator: Lina Hjort. Introduktion av CMS ordförande Anita Persson.

Filmat och publicerat på webben av ABF Play.


SocialistiskDebatt #204-206:
Att förstå för att förändra

Skärmavbild 2013-11-21 kl. 10.13.40Sedan 1990-talet har den västerländska vänstern inte ägnat mycket tid år långsiktiga strategier. Desto mer på taktik och dagspolitik, möjligen kompletterat av relativt vaga långsiktiga visioner. I ett sprillans nytt trippelnummer (#204-206) av SocialistiskDebatt presenterar redaktionen, i ett samarbete med Vänsterpartiets programkommission bakgrundsanalyser om dagens maktförhållanden inom ekonomi, arbetsmarknad, kultur och media, offentlig sektor, familjepolitik och internationellt. Detta som ett första led i arbetet med att ta fram en konkret socialistisk strategi för 2000-talet.

Delar av numret kommer genomlysas under en paneldiskussion på Socialistiskt Forum den 23 november, av bland andra Ida Gabrielsson, Rikard Warlenius, Daniel Suhonen & Ulrika Kärnborg, och dessutom diskuteras i sin helhet under ett seminarium den 24 november, också på ABF-huset.

Numret kommer ut till alla prenumeranter under början av december.


23 november:
CMS på Socialistiskt Forum

socfor2013_affisch1På årets Socialistiskt Forum, som sedvanligt går av stapeln på ABF-huset i Stockholm den 23 november, deltar CMS med två programpunkter.

Hindrar språket tanken? Arbetskritik i arbetslinjens tid
Zätasalen: 13:30-14:30, kommer även sändas via ABF-Play

Tanken att arbetet är det viktigaste i våra liv är så självklar att den inte ens diskuteras. Rätt till heltid, rätt till arbetet, arbetslinjen, skapa jobb – de politiska partierna slår knut på sig själva för att lösa problemet med arbetslösheten och få väljarnas förtroende. Men kan man tänka sig en annan framtid? Är språket som används och orden som ska förklara, egentligen i vägen och hindrar förmågan att formulera nya tankar och ny politik i detta viktiga ämne?

Panelen: Marika Lindberg Åsbrink, Rasmus Fleischer och Roland Paulsen Moderator: Lina Hjorth

Grekland: Vad står egentligen på spel?
PerAlbin/Erlanderrummet: 17:00-18:00

I centrum för den ekonomiska krisens Europa står Grekland. Är det sant som medierna skriver, att grekerna arbetar för lite, lever på lån och har för stor offentlig sektor? Kajsa Ekis Ekman, författare till boken Skulden – eurokrisen sedd från Aten, reste till Aten och fann en helt annan verklighet. Hon andas tårgas under generalstrejken, bevittnar korruptionen, bor hemma hos lärare som kopiera upp stenciler när staten inte har råd med skolböcker, dricker te med Papandreou och talar med vänner som pendlar mellan hopp och förtvivlan allt eftersom det politiska spelet byter inriktning. Hur påverkar en samhällskris människor på djupet?

Moderator: Anita Persson, ordförande i CMS
Dessutom finns vi även på plats med bokbord och två aktuella nummer av Socialistisk Debatt, #203 – Strindberg ser dig! och sprillans nya trippelnummret #204-206 – Att förstå för att förändra – socialistiska strategier för 2000-talet.

Vi ses i vimmlet!


Nytt nummer av SocialistiskDebatt:
Strindberg ser dig!

framsida_72_liten

Det så kallade Strindberg-året 2012 har gått till ända. Det var alltså 100 år sedan författaren dog. Det kan finnas anledning att blicka tillbaka! Varför ska det vara ett speciellt Strindbergsår? Hur kan denna författares texter vara en aktualitet i dag? I detta nummer av SocialistiskDebatt presenteras några av författarens möjligen okända aktuella texter samt kommentarer av konstnärer, skriftställare och forskare av författaren och hans verk.

Medverkande:
Hans Arvidsson
sitter i CMS styrelse är historiker samt har tidigare varit studie- och politisk sekreterare för Vänsterpartiet.

Annie Bourguignon
Annie Bourguignon är professor emerita vid universitetet Nancy (Frankrike). Hennes forskningsområde är svensk, icke-fiktional litteratur och jämförande litteraturvetenskap.

Samuel Edquist
sitter i CMS styrelse och är docent i historia vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudie vid Uppsala universitet.

Agneta Elers Jarleman
är dramatiker, regissör och filmare.

Göran Greider
är författare, poet, debattör och chefredaktör.

CH Hermansson
sitter i CMS styrelse, är ekonom, författare samt var partiledare för VPK 1964-1975 och riksdagsledamot 1963-1985.

Ann-Sofie Lönngren
är universitetslektor i litterturvetenskap vid Institutionen för litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och forskare vid Centrum för genusforskning.

Jan Myrdal
är skriftställare, skribent och debattör.

Anita Persson
sitter i CMS styrelse och är tidigare intendent på Strindbergs- museet samt skribent och stadsvandrare.

Frida Röhl
sitter i CMS styrelse, är regissör, skådespelare samt konstnärlig ledare för Teater Tribunalen.

Christer Themptander
är konstnär.

René Vázquez Diaz
är romanförfattare, essäist, översättare och kulturjournalist.


Dokumentation:
Marx2013 på ABF Play

För alla er som av någon anledning inte kunde ta er till ABF-huset i Stockholm den 19-20 oktober, och för alla er som gärna vill gå tillbaka till föredragen för att se om ni missat något, eller kanske norpa ett citat, så har vi tillsammans med ABF spelat in alla föredrag och paneler i Zäta-salen och nästan alla i Katasalen. (Vi hade problem med ljudet på den första panelen på lördagen och den kunde tyvärr inte räddas.)

Så, här är hela listan:

LÖRDAG 19 OKTOBER
Välkomnande av Petter Nilsson, CMS
Introduktion av Tiina Rosenberg och Nina Björk.
Moderator: Shabane Barot
Se filmen hos ABF Play >>

Crises, collapse and struggle
– Keynote av Michael Heinrich
Moderator: Petter Nilsson
Se föredraget hos ABF Play >>

Arbetskritikens comeback?
– Panel med Roland Paulsen och Nina Björk
Moderator: Lina Hjorth
Se panelen hos ABF Play >>

The Monetary Theory of Value
– Workshop med Michael Heinrich
Moderator: Magnus Wennerhag
Se workshopen på ABF Play >>

Can Marx be squeezed into slides? POLYLUX MARX and the challenges of political education
– Keynote av Anne Steckner
Moderator: Petter Nilsson
Se föredraget på ABF Play>>

The new Swedish edition of The Capital
– Panel med Mats Lindberg (fd. Dahlkvist), Wolfgang Fritz Haug, Michael Heinrich
Moderator: Per Månsson
Se panelen på ABF Play>>

Capitalism Today – A Marxist Perspective
– Keynote av Gérard Dúmenil
Moderator: Daniel Hedlund
Se föredraget på ABF Play >>

Ideologiteori och ideologikritik: intellektuell onani eller nödvändig förutsättning för framgångsrikt politiskt handlande?
– Panel med Werner Schmidt och Håkan Blomquist
Se panelen på ABF Play >>

Krisen – på vems villkor?
– Panel med Lovisa Broström, Kajsa Ekis Ekman och Rasmus Fleischer
Moderator: Shabane Barot
Se panelen på ABF Play >>

SÖNDAG 20 OKTOBER

On the impossibilities of reformist socialism
– Föredrag av Dave Zacaraiah, CMS Stockholm
Se föredraget på ABF Play >>

Marx and the rift in the ”universal metabolism of nature”: capitalism and the development of ecological crisis
– Keynote av John Bellamy Foster
Se föredraget på ABF Play >>

Ekologisk ekonomi och socialistiska strategier
Panel med John Hörquist, Elisabeth Biström och Rikard Warlenius
Se panelen på ABF Play >>

On the relevance of Marx for ecology
Panel med John Bellamy Foster, Andreas Malm och Alf Hornborg
Moderator: Shabane Barot
Se panelen på ABF Play >>

Capitalism + computer = ?
– Keynote av Wolfgang Fritz Haug
Moderator: Mats Lindberg (fd. Dahlkvist)
Se föredraget på ABF Play >>

Anglo-American neoliberalism: a model and an empire
– föredrag av Gérard Dúmenil
Se föredraget på ABF Play >>

Concluding the Marx2013 conference
– Panel med Mikko Jakonen, Magnus Hörquist, Sofie Tornhil, Per Månsson, Shabane Barot
Moderator: Jonas Enander
Se föredraget på ABF Play >>