en bred och levande vänsterdebatt med förankring i marxistisk idétradition

Studiecirkel i Göteborg
Läs Heinrich!

heinrich 250px Den fjärde mars kommer den tyske statsvetaren Michael Heinrich till Göteborg för att prata om sin nyligen till svenska översatta bok Introduktion till de tre volymerna av Marx Kapitalet. Två dagar senare startar CMS-Göteborg en studiecirkel om nämnda bok.

Tanken är att träffas varannan onsdag och diskutera boken, ca 4-5 träffar.

Studiecirkeln är gratis. Man bör ha skaffat boken till första träffen samt ha läst förordet och första kapitlet till första träffen.

Mer info om cirkeln får man genom att kika på Facebook-eventet, eller mejla till mattias.johanneberg@gmail.com..