en bred och levande vänsterdebatt med förankring i marxistisk idétradition

CMS sörjer sin främsta eldsjäl, initiativtagare och frontfigur
Farväl CH Hermansson

CMS sörjer och tar farväl av sin främsta eldsjäl, initiativtagare och frontfigur, CH Hermansson

Carl-Henrik Hermansson, tidigare även partiledare i Vänsterpartiet kommunisterna (senare Vänsterpartiet), avled natten till tisdagen den 26 juli. Han blev 98 år gammal.

CH Hermansson föddes i Bollnäs 1917 och bodde sedan i Sundsvall men tillbringade mycket tid under sin uppväxt i Ådalen. Det tydliga klassamhället och de hårda klasskonflikterna i CH:s närhet bidrog till att han gick med i SSU där Ernst Wigforss blev en stor inspiration. CH flyttade senare till Stockholm och blev aktiv skribent och viktig intellektuell inom den radikala studentorganisationen Clarté. CH:s antifascistiska engagemang bidrog till att han 1941 även gick med i Sveriges kommunistiska parti där han snabbt blev en av partiets viktigaste intellektuella och bidrog bland annat till att utveckla partiets ekonomiska politik. Han skrev också flera viktiga analyser av monopolkapitalismen i Sverige. Bland annat myntade han begreppet ”de 15 familjerna”, om de överklassläkter som dominerade svensk kapitalism, vilket med tiden blev allmänt vedertaget.

CH blev 1964 partiledare och ledde en utveckling som gjorde kommunistpartiet mer oberoende av såväl Sovjetunionen som socialdemokratin, och bidrog till att nya grupper, som unga, kvinnor och studerande drogs till partiet. Han gjorde också mycket för att stimulera partiets ideologiska debatt och studier, bland annat genom att starta tidskrifterna Tidssignal och Socialistisk Debatt. CH skrev själv debattskrifter som ”Vänsterns väg” som blev tongivande långt utanför partiet.

Efter att CH slutat som partiledare tog han i partistyrelsen 1977 initiativ till bildandet av stiftelsen Centrum för marxistiska samhällsstudier, CMS. Där skulle CH förbli aktiv resten av sitt liv.

Som den som gjort kanske mer än någon annan svensk politiker eller intellektuell för att se till att marxistisk teori faktiskt användes i även dagspolitiska analyser var det naturligt för CH att verka för att den marxistiska debatten, kulturdebatten, forskningen och diskussionen utvecklades i Sverige.

CMS blev ett blev kraftfullt centrum för just sådant, där framträdande politiska och kulturella intellektuella från hela världen mötte politiska och fackliga aktivister. Stora marxistiska folkuniversitet anordnades, publikationer gavs ut och debatten var livlig och avancerad. Under 1990- och 2000-talet minskade CMS resurser och aktiviteter men stiftelsen förblev ett viktigt forum för samma typ av debatt, bland annat genom utgivande av Socialistisk Debatt och på senare år genom deltagande i det europeiska nätverket Transform samt genom anordnandet av de stora internationella Marxkonferenserna och mycket annat.

CH var i många år ordförande i CMS och var ända fram till slut drivande i stiftelsen och inte minst i dess ständigt pågående bokcirkel som alltid tog till sig och läste den mest relevanta och utmanande politiska och teoretiska litteraturen och diskuterade den livligt. Han höll sig in i det sista ajour med de nya internationella marxistiska diskussionerna.

CH:s politiska och intellektuella arv och betydelse för såväl den politiska som den intellektuella vänstern i Sverige kan svårligen överskattas och saknaden efter honom är stor. Men den hanteras och fylls bäst på det sätt CH själv skulle ha velat, genom att kämpa vidare för socialism och människovärde. På det öppna, prövande och intellektuellt nyfikna sätt som alltid var hans signum.

/ Stiftelsen Centrum för marxistiska samhällsstudier, genom Anita Persson och John Hörnqvist