en bred och levande vänsterdebatt med förankring i marxistisk idétradition

Studiecirkel höst 2016:
Karl Marx – en biografi

Sven-Eric Liedmans bok Karl Marx – En biografi (2015) är en bra ingång till en förståelse av Marx texter och begrepp. Den bild av Marx som Liedman förmedlar är resultatet av både femtio års eget umgänge med honom och den nyaste forskningen. Utgångspunkten är vad som står i Marx texter, i de kända och de hittills okända; här sorteras i missuppfattningar i efter-följares tolkningar. Liedmans Marx är ingen systembyggare, han slog sig inte till ro med några färdiga resultat utan var ständigt redo att tillägna sig nya tankar och nytt material.  Liedman vill återupprätta Marx som intellektuell i ordets mest grundläggande bemärkelse, den som tänker fritt och stort och nytt.

Denna cirkel är för dig som vill ha en lite mer krävande kurs med mycket läsning (680 sidor).

Sven-Eric Liedman; Karl-Marx – En biografi (2015). Boken finns att köpa vid första mötet till reducerat pris: 200:- (ordinarie 365:-). Endast kontanter.

Start:             Torsdag 8 september kl 18.00,  Café Marx, Kungsgatan 84 (ög.), sedan torsdagar 13ggr.
Anmälan:       Obligatorisk till: storstockholm@vansterpartiet.se eller 08-654 13 10
Studieledare:  Werner Schmidt och Eva-Lena Lundberg

Arrangör CMS (Centrum för Marxistiska Samhällsstudier) i samarbete med Vänsterpartiet