en bred och levande vänsterdebatt med förankring i marxistisk idétradition

Cirkel höst 2017:
Kapitalet band 1

150 i år sedan första utgåvan! I Kapitalet beskriver Karl Marx inte ett abstrakt kapitalistiskt samhälle, här utarbetar han de väsentliga teoretiska element som hjälper oss att begripa varje kapitalistiskt samhälle i sin nödvändiga utveckling. Vi studerar alltså Kapitalet för att öka vår kunskap om vårt eget samhälle. Att läsa Kapitalet är en intellektuell utmaning, men den lönar sig, som Marx påpekade i förordet till bokens franska utgåva: Det finns ingen kungsväg till kunskapen, och endast den, som inte skyr mödan att klättra upp för dess branta stigar, har utsikt att nå dess ljusa höjder.

Denna kurs är för dig som har tid att lägga ner lite mer arbete; boken är på 800 sidor.

Studieledare: Werner Schmidt, professor i samtidshistoria, Södertörns högskola
Eva-Lena Lundberg, CMS.

Karl Marx: Kapitalet del 1 (Ny utgåva 2013) Arkiv förlag
Boken finns att köpa vid första mötet till reducerat pris. (Endast kontant).

Anmälan obligatorisk: Till storstockholm@vansterpartiet.se, eller tel: 08-654 13 10

Start: Torsdag 31 augusti kl. 18.00. Sedan torsdagar 14 ggr.
Plats: Kafé Marx, Kungsgatan 84, ög.