en bred och levande vänsterdebatt med förankring i marxistisk idétradition

Cirkel hösten 2017:
Vänstern och populismen

Det börjar framstå som vi lever i ett epokskifte, där nyliberalismens hegemoni börjar ge vika för populismen. I takt med högerpopulismens framväxt höjs röster att den måste bemötas med en populism från vänster. Vad innebär populism, vad finns det för faror samt problem och kan populismen vara en väg framåt? Under fem träffar kommer vi läsa hur vänstern sett på populismen genom historien, från klassiska texter av Karl Marx, Antonia Gramsci och Vladimir Lenin till nutida analyser från Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, Pablo Iglesias och Antonio Negri.

Studiecirkeln ges i samarbete med Centrum för marxistiska samhällsstudier, CMS.

Startdatum: 5 september 2017
Veckodagar: Tisdagar
Tidpunkt: 18.00 – 20.30
Antal tillfällen: 5
Cirkelledare: Mathias Wåg
Plats: ABF-Huset, Sveavägen 41

Anmälan görs på ABF:s sida här. Cirkeln kostar 320 kronor, litteraturen är gratis.