en bred och levande vänsterdebatt med förankring i marxistisk idétradition

Cirkel vår 2018:
Cyberproletariatet

Arbetarklassen är förändrad. Produktionen pågår idag i långa processade produktionslinjer globalt. Servicesektorn växer, proletariatet ökar globalt, medan den industriella arbetarklassen minskar relativt sett. Vilken roll spelar automatiseringen, informationaliseringen och de nya digitala teknikerna för att förändra arbetarklassen? I boken Cyber-proletariat tar sig Nick Dyer-Witheford an att analysera den nya klassammansättningen – det materiella och immateriella arbete – som krävs för dagens informationskapitalism. Vilka problem, kamper och möjligheter skapar denna nya sammansättning? Är tekniken befriande eller förslavande? Hur hänger koboltgruvorna i Kongo samman med Silicon Valley eller riskkapitalbolag i Hongkong? Hur strejkar man i de tänkande maskinernas tidsålder?
 
Startdatum: 27 mars 2018
Veckodagar: Tisdag(ar)
Tidpunkt: 18.00 – 20.30
Antal tillfällen: 5
Arrangör: Centrum för marxistiska samhällstudier (CMS)
Cirkelledare: Mathias Wåg
 
Plats: ABF-Huset , Landsortsrummet, 3tr
Sveavägen 41, 11140, STOCKHOLM
 
Pris 390 kr
Arrangemangsnummer: 446126
 
OBS! Anmälan till ABF Stockholm:
http://www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/ABF-Stockholms-lan/ABF-Stockholm/Kurser-och-studiecirklar/Samhalle-politik-fackligt/Cyberproletariatet/