en bred och levande vänsterdebatt med förankring i marxistisk idétradition

Cirklar vår 2018:
Assembly: Rörelse eller parti – eller både och?

OBS! Anmälan görs till ABF Stockholm.
 
Kräver nya tider nya organisationsformer? Antonio Negris och Michael Hardts bok ”Assembly” (2017) försöker diskutera varför protestvågor blir så kortlivade och inte lyckas skapa varaktiga strukturer. Stärker partier rörelser eller kväver de dem? Vilken sorts ledarskap behöver rörelser för att kunna fortsätta vara ledarlösa?
 
Negri och Hardt lyfter hur vänsterns diskussion kring organisationsproblemet sett ut och försöker hitta en passande form för vår tids nätverkade och globala kapitalism. Hur hittar vi en hållbar organisationsform som kan ta sig an dagens kapitalistiska produktion och finansväsendets dominans, men samtidigt vara förankrad i vår tids heterogena sammansättning inom arbetarklassen.
 
Under åtta träffar läser vi ”Assembly”.
 
Studiecirkeln sker i samarbete med Centrum för marxistiska samhällsstudier.
 
Cirkelledare: Mathias Wåg
 
Startdatum: 12 februari 2018
Antal tillfällen: 8
Tidpunkt: 18.00 – 20.30
Plats: ABF-Huset , Landsortsrummet, 3tr, Sveavägen 41, Stockholm.
 
Kostnad: 390 kr
Anmälan görs till ABF Stockholm.
http://www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/ABF-Stockholms-lan/ABF-Stockholm/Kurser-och-studiecirklar/Samhalle-politik-fackligt/Samtida-politisk-teori—fran-Slavoj-Zizek-till-Judith-Butler1/
 
Arrangemangsnummer: 445309