en bred och levande vänsterdebatt med förankring i marxistisk idétradition

Cirklar vår 2018:
Tröskelplatser och befriade rum – cirkel om staden och allmänningar

Hur kan man tänka kring staden idag? Under fem tillfällen träffas vi för att läsa texter om staden. I en tid när städer inhägnas och privatiseras blir det viktigt att fundera över hur det är möjligt att skapa alternativ.

En allmänning är något som varken är offentligt eller privat utan som förvaltas och skapas gemensamt. Ett skapande och/eller förvaltande av resurser där deltagande är fritt och frivilligt och processen öppen och genomskinlig. Historiskt sett syftar ”allmänningar” på mark som brukats gemensamt, som kapitalismen inhägnat i en process av “ursprunglig ackumulation”. En process som pågått från senmedeltiden ända fram till idag. Vad innebär skapandet av allmänningar idag?

Utsnitt av böcker och texter av bland annat:
Toni Negri, David Harvey, Saskia Sassen, Ugo Mattei och Silvia Federici.

Under cirkeln kommer det också förekomma samtal på skype från andra städer.

Startdatum: 3 april 2018
Veckodagar: Tisdag(ar)
Tidpunkt: 18.00 – 20.30
Antal tillfällen: 5
Arrangör: Centrum för marxistiska samhällstudier (CMS)
¨Cirkelledare: Julia Lindblom
Plats: ABF-Huset , Musikrummet, 6tr, Sveavägen 41, Stockholm.
Arrangemangsnummer: 445294

OBS! Kontakta ABF för att anmäla dig till den här kursen/studiecirkeln:
ABF Stockholm, 08-453 41 00
http://www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/ABF-Stockholms-lan/ABF-Stockholm/Kurser-och-studiecirklar/Samhalle-politik-fackligt/Cirkeln-om-staden/