en bred och levande vänsterdebatt med förankring i marxistisk idétradition

CMS Göteborg lanserar en konkret plan för att stärka vänstern genom studier!

CMSBILD5

 

Under Vänsterdagarna i Göteborg samlas tusentals vänsterpartister från hela landet. Centrum för marxistiska samhällsstudier Göteborg lanserar ett förslag för att stärka vänstern i Sverige.

Minns du känslan av att vara ny i ditt uppdrag? Tänk om du fått det i dag, med all den erfarenhet du förvärvat på vägen. Tänk dig att förtroendevalda för Vänsterpartiet började sin första dag i uppdraget med en tydlig plan och med alla verktyg redo för att ta sig an uppdraget? Att organisera sig i Vänsterpartiet är visserligen en lärande praktik, men du har kanske ändå saknat en längre, sammanhållen kompetensutveckling?

Vi i Centrum för marxistiska samhällsstudier (CMS) Göteborg har en konkret plan för att göra nyvalda vänsterpartister säkrare i sin roll och samtidigt rusta partiet inför större valframgångar 2022. Grundläggande för både utbildningen för förtroendevalda och terminsstudierna i marxistisk och feministisk teori, är möjligheten för såväl den enskilda partimedlemmen som hens lokalförening och distrikt att utvecklas. Denna delade kunskap kan bidra till trygghet och styrka under både valrörelse och politiskt vardagsarbete.

Förutsättningarna för att verka politiskt förändras. Kommunikationen är snabbare, personexponeringen större och förslag lanseras snabbt, samtidigt som partiorganisationen måste vara stabil och uthållig. Vilka människor kan och vill vara aktiva under dessa förhållanden? Vänsterpartiet har fått många nya medlemmar, inte sällan unga människor som saknar tidigare politisk skolning eller erfarenhet. Det är ett problem vi måste lösa. I den socialistiska rörelsen måste såväl ung som gammal, landsbygdsbo som stadsinvånare, arbetare som akademiker kunna verka på lika villkor. Vänsterpartister måste känna att de kan ta makten, och leda både varandra och andra.

CMS Göteborg arbetar nu med att ta fram en mer avancerad utbildning för förtroendevalda, och kurser i marxistiskt och feministisk teori som grund för politisk handling. Vi ser CMS som ett studieförbund för vänstern i hela landet. Utifrån de kompetenser och kunskaper som vänsterpartister efterfrågar, kan CMS utforma och ge det stöd och de kurser som behövs.

CMS Göteborg har med delar av partiet och förtroendevalda gjort undersökningar, som visar att följande kan vara relevant att arbeta med:

  • Göra parlamentariker och internt förtroendevalda säkrare på sin roll, redan från uppdragets första dag.

 

  • Förbättra strategi och taktik i parlamenten och i organisatoriskt arbete, baserat på en marxistisk och feministisk analys av hur Vänsterpartiet kan stärka folket i klasskampen mot kapitalet.

 

  • Förmågan att omvandla grundläggande ideologisk kompetens till skarpa politiska förslag, att förhandla i parlamentariska församlingar och kommunicera via olikamediakanaler

 

  • Ge verktygen för organisatörer och ledare i Vänsterpartiet att bli bättre på att, stärka partiorganisationen och bidra till den större rörelsen.

Det här är exempel på hur såväl enskilda vänsterpartister som partiföreningar och distrikt kan stärkas. För att åstadkomma detta behövs ekonomiska medel för att finansiera föreläsare, fysiska träffar och en deltidstjänst för en studiesekreterare. Med start under hösten 2020 kan CMS Göteborg då ge två utbildningsomgångar. För Vänsterpartiet innebär det en omfattande stöttning och samordning av studier. Så kan vi i CMS bidra till en starkare vänsterrörelse i hela landet.

Styrelsen CMS Göteborg

Lisa Ahlqvist, ordförande

Håkan Eriksson, ledamot

Marta Fernandez, ledamot

Arne Hellmark, ledamot

Tina Kenttä, ledamot

 

Är er partiförening eller distrikt intresserade av att få ta del av studierna? Hör av er till info.cmsgbg@gmail.com, så berättar vi mer!