en bred och levande vänsterdebatt med förankring i marxistisk idétradition

Stiftelsens verksamhet i Stockholm

Stiftelsen CMS bedriver en bred verksamhet i Stockholmsområdet, med föredrag, seminarier, debatter, studiecirklar med mera. Verksamheten bedrivs huvudsakligen på Kafé Marx (Kungsgatan 84), ABF-huset och Södertörns högskola.

Under 2014 har CMS bl.a. arrangerat seminarier som En annan ekonomi är möjlig, Fascismens materiella rötter, Ekomarxism m.fl. Det pågår även studiecirklar om krisen, rasismens struktur samt introduktion till Marx kapitalet.

Ett fortlöpande arrangemang på Kafé Marx är Politiskt Kafé med inbjudna föreläsare och kommentatorer i olika ämnen. På ABF-huset hålls sedan hösten 2002 Socialistiskt Forum, där CMS är en av arrangörerna. Vad gäller studieverksamheten anordnar CMS återkommande studiecirklar och föredragsserier på Kafé Marx eller Södertörns högskola.