en bred och levande vänsterdebatt med förankring i marxistisk idétradition

Internationellt

CMS är medlem i det europeiska nätverket Transform, som bland annat arrangerar återkommande internationella seminarier. För närmare information, se Transforms hemsida.

CMS deltar också i den nordiska sammanslutningen NSFOF.