en bred och levande vänsterdebatt med förankring i marxistisk idétradition

Socialistisk Debatt

CMS utger tidskriften Socialistisk Debatt, som alltsedan 1967 publicerat texter från en bred vänster för en bred vänster. Tidskriften behandlar de frågor och problem som rör vänsterns teori och praktik. Bortom nyliberalismens nyspråk och partipolitikens begränsningar.

Socialistisk Debatt syftar till att vara ett forum för den marxistiskt inspirerade idédebatten i skärningspunkten mellan politik och vetenskap. I tidskriften hittar man bakgrundsartiklar, teoretiska resonemang, polemiska debattinlägg mm. Vi gör det möjligt att följa den internationella vänsterns diskussioner. Många skribenter är väl kända vänsterprofiler i sina hemländer och internationellt och redaktionen har ett nära samarbete med många vänstertidskrifter runtom i världen.

socdebatt@cmsmarx.org