en bred och levande vänsterdebatt med förankring i marxistisk idétradition

Styrelse

Ordförande:   Jenny Lindahl

Sekreterare:   Sam Carlshamre (tillförordnad)

Styrelse:
Carolina Uppenberg
Mathias Wåg
Mats Einarsson
Eva-Lena Lundberg
Lisa Ahlqvist
Katja Olofsson
Petter Nilsson
Gustav Ingman
Shabane Barot
Majsa Allelin
Joanna Mellquist
Helena Tolvhed
Olle Uppenberg

Emma Pihl-Skog (suppleant)
Anne Berg (suppleant)
Jonas Söderqvist (suppleant)
Athena Farrokhzad (suppleant)
Karl Gauffin (suppleant)
Mani Schutzberg (suppleant)
Per-Anders Svärd (suppleant)
Cristina Valdes (suppleant)
Hampus Byström (suppleant)