en bred och levande vänsterdebatt med förankring i marxistisk idétradition

Styrelse

Ordförande:   Jenny Lindahl

Sekreterare:   Sam Carlshamre (tillförordnad)

Styrelse:

Stefan Sjöberg
Carolina Uppenberg
Mathias Wåg
Alexander Ekelund
Mats Einarsson
Eva-Lena Lundberg
Lisa Ahlqvist
Katja Olofsson
Gustav Ingman
Shabane Barot
Majsa Allelin
Joanna Mellquist
Helena Tolvhed
Emma Pihl-Skog (suppleant)
Anne Berg (suppleant)
Olle Uppenberg (suppleant)
Martin Lindgren (suppleant)
Petter Nilsson (suppleant)
Jonas Söderqvist (suppleant)
Kajsa Ekis Ekman (suppleant)