en bred och levande vänsterdebatt med förankring i marxistisk idétradition

Lokalföreningar

Vid sidan om CMS:s verksamhet i Stockholm stödjer stiftelsen även ett antal lokala medlemsföreningar i övriga Sverige. Sådana finns för närvarande i Luleå, Göteborg, Norrköping och Örebro.

Lokalföreningarna anordnar föredrag, debatter och seminarier samt bedriver studieverksamhet. Man arbetar för att främja en bred och levande vänsterdebatt med förankring i marxistisk idétradition, och för att skapa öppna mötesplatser där det vetenskapliga fältet kan möta den lokala politiska kulturen.

Kontakta oss om du vill starta en lokalförening på din ort.

Klicka på länkarna till höger för att få reda på mer.