en bred och levande vänsterdebatt med förankring i marxistisk idétradition

Publicerat

CMS har genom åren publicerat en rad texter och studiematerial. Vi digitaliserar en del av det när vi har möjlighet och kommer löpande lägga ut dessa texter här, tillsammans med texter som vi har fått skickade till oss för att kunna tillgängliggöra dem för intresserade läsare.

Dessutom kommer vi lägga upp ljud- och videoinspelningar från våra föredrag, som ett arkiv att återkomma till.

TEXTER
Den gömda staden, av CMS-Uppsala, publicerad 1979. Om Uppsalas arbetares villkor.
Ladda ner Den gömda staden >>

STUDIEHANDLEDNINGAR
Under åren som gått sedan starten 1977 har vi genomför otaliga studiecirklar. Ofta tar vi fram material för instudering i samband med detta, och här kommer vi publicera det för att göra det enkelt att snabbt dra igång en cirkel, om det finns intresse.

Studieguide för studiecirklar

Vi föreslår att den intresserade börjar med att ladda hem vår studieguide för studiecirklar, och har som grunddokument. Det är en genomgång på hur man kan förhålla sig till texter, vilka frågor man bör ställa sig osv. Ta kontakt med din lokala ABF-avdelning för mer introduktion till cirkelverksamhet.

Ladda ner CMS studier – studieguide för studiecirklar >>

SocialistiskDebatt #201 – Vägen till makt
Nummer #201 av SocialistiskDebatt går även under det interna namnet ”klassikernummret”, och redaktionens tanke med urvalet var att presentera ett antal klassiska texter på temat strategi, som skulle kunna studeras och diskuteras gemensamt. Till numret tog vi även fram en studiehandledning för att underlätta cirkelverksamhet.

Ladda ner CMS studier – socdeb 201 vägen till makt >>

Grundrisse av Karl Marx
Under 2012 arrangerade CMS i Stockholm en välbesökt studiecirkel på Grundrisse av Karl Marx, i Sven-Eric Liedmans översättning. Här återfinner ni såväl instuderingsfrågor som läsanvisningar från den studiecirkeln.

Ladda ner CMS studier – Grundrisse av Karl Marx >>