en bred och levande vänsterdebatt med förankring i marxistisk idétradition

Tidigare nummer

Reformismens (o)möjligheter (nr 209)

Det fanns en gång – för länge sedan – en debatt om reform och revolution. Den var ofta steril och låst, men den kunde även vara fruktbar och utvecklande. Oavsett vilket så hade den det fina med sig att den inte främst handlade om huruvida vänstern skulle göra motstånd eller anpassa sig, utan om vägar framåt. Vilka var möjliga och inte? Och varför? I detta nummer förs den debatten igen, på ett annat sätt än tidigare, av CMS-Stockholm, Kjell Östberg och Kajsa Borgnäs. Det är ju ändå valår, så det kunde vara på sin plats att diskutera framtiden, visioner och strategier.


Skärmavbild 2014-08-19 kl. 20.36.04
Imperialism på 2000-talet (nr 202)

Efter USA:s krig mot Irak drunknade debat­ten om imperialismen snart i massmedialt brus. Men i Syd är både imperialismen och debatten levande och påtaglig. Här samlar SocialistiskDebatt röster från Afrika, Latin­amerika, Asien, USA och Sverige. Samir Amin, Noam Chomsky, Reihana Mohideen och Atilio Boron med flera visar hur exploatering och mili­tarism riktad mot Syd och Öst hänger samman med avdemokratisering, arbetslöshet och social nedrustning i Nord. Den imperialistiska världs­ordningen är en gemensam utmaning för den globala vänstern.

soc deb 202
Vägen till makt – revolution till efterkrigstid (nr 201) I  en tid då arbetarrörelsens partier har ett problematiskt förhållande till sin historia, eller i alla fall inte ser den som någon tillgång, är det också populärt att avsvära sig sitt revolutionära förflutna. Men vad innebär det, egentligen? Vad är det man då gör sig av med?

Strategi utan taktik är utopism, taktik utan strategi är opportunism. Det är inte minst därför vi återpublicerar dessa texter. Som ett led i den dialog som alltid genljudit i arbetarrörelsens och vänsterns organisationer och som borde leva vidare även i dagens debatt. De olika positioner som presenteras i dessa texter har alla blivit kött i form av partier och organisationer runtom i världen, vilka bär deras traditioner vidare. Om vi på allvar vill bygga ett annat samhälle är det två frågor som omedelbart uppställer sig för människor som är aktiva i sådana partier och organisationer.

Hur ska en rörelse vara organiserad för att kunna genomföra en sådan samhällsomvandling? Och hur en sådan samhällsomvandling konkret går till? Att diskutera strategi är att förhålla sig till dessa två frågor. Och det är kring dessa som vi byggt detta och även ett kommande nummer.

socdeb201
200 (nr 200)

Detta är SocialistiskDebatt #200. Politiska kulturtidskrifter trycks ofta i små upplagor. De läses av relativt få, men kan ändå ha stor betydelse, om än inte omedelbart avläsbar. Det handlar om ett långsiktigt och långsamt verkande arbete, men likafullt ett arbete som är oundgängligt för varje systemkritisk rörelse. För att fira detta arbete, återpublicerar vi här ett urval artiklar sedan starten 1967, utvalda av tidskriftens nuvarande och tidigare redaktörer.

socdeb nr 200 liten
Feministiska strategier för att återta initiativet (nr 199)

Vad hände med feminismen efter valet 2006? Brann den upp samtidigt med Gudrun Schymans hundralappar eller talar de feministiska rösterna med så låg volym att de inte hörs? Det kommande numret av SocialistiskDebatt handlar om feministiska strategier. Vad som krävs för att formulera en feministisk politik. Om att våga prioritera och om organisering. Om att säga som det är – att feminism handlar om att fördela om makt och resurser. En feministisk kamp exkluderar inte – den är anti-rasistisk och icke-heterosexistisk. Den feministiska kampen handlar inte om enskilda individers välbefinnande, utan om strukturer som måste förändras.

socdeb199
Världens bästa och mest jämlika vård? (nr 198)

Sverige har kanske världens bästa sjukvård. Men ojämlikheten i vården växer. Inte minst i takt med att vinstintressen och vårdval brett ut sig, har vården allt mer kommit att fördelas mer efter efterfrågan och plånbok. Och mindre efter behov. I detta nummer av SocialistiskDebatt beskriver vi denna utveckling och försöker visa på möjligheter att bryta den. Numret har tillkommit som en del av vänsterpartiets kampanj för världens bästa sjukvård och ger både bränsle och argument i debatten om vår gemensamma välfärds eventuella framtid.

socdeb198
Efter nederlaget (nr 197)

Efter nederlaget är en eftervals debatt som diskuterar hur vänstern i allmän­het – och Vänsterpartiet i synnerhet – kan bidra till en sådan den folkliga mobilisering som krävs för att vända opinionen och åter skapa en vänsterpolitik som är ett seriöst alternativ. Debatten – som till stor del tidigare återgetts i Flamman och andra tidningar, men som här återges samlat för första gången – är spre­tig. Insikten att lägets allvar kräver stora förändringar av vänstern är mer utbredd nu än 2006.

Medverkande i urval: Anki Ahlsten, Hans Arvidsson, Josefin Brink, Kajsa Ekis Ekman, Ali Esbati, Ida Gabrielsson, CH Hermansson, John Hörnquist, Lars Ohly, Jonas Sjöstedt.

Vårt sätt att leva tillsammans kommer att ändras (3-4/09)

Om högern vinner valet – är det klart att vårt sätt att leva kommer att förändras. Frågan är vad som måste förändras om det rödgröna samarbetet vinner valet. Tidskrifterna Cogito, Socialistisk Debatt och Tvärdrag bjuder med anledningen av utgivandet av vår gemensamma bok Vårt sätt att leva tillsammans kommer att ändras till en diskussion vad vi bör och kräva av oss själva.

Medverkande: Daniel Ankarloo, Felix Antman Debels, Angela Aylward, Erik Berg, Kajsa Borgnäs, Karin Bradley, Ola Broms-Wessel, David Eklind, Moa Elf Karlén, Ali Esbati, Aron Etzler, Maria Ferm, Gustav Fridolin, Olav Fumarola Unsgaard, Ida Gabrielsson, Jacob Hirdwall, John Hörnquist, Daniel Johansson, David Jonstad, Kristin Linderoth, Mikael Malmaeus, Paula Mulinari, Martina Nilsson, Maja Nordström, Stina Oscarson, Johanna Palmström, Karl Palmås, Daniel Suhonen, Alexander Szögi, Kristina tysk, Erik Uddenberg, Magnus Wennerhag, America Vera-Zavala, Jenny Wrangborg

socdeb0903-4_omslag liten
Vad bör göras, idag då? (2/09)

Vänstern är försvagad i hela Europa. Men den politiska svagheten yttrar sig också organisatoriskt, Det räcker inte att svara på vad som är fel. Vänstern måste också kunna visa hur detta kan förändras. Med utgångspunkt från en specialskriven text från Steve McGiffen i Holländska SP, det organisatoriskt mest intressanta socialistiska partiet i Europa diskuterar vi därför just detta: Vad bör göras – idag då?

Medverkande: t.ex. Steve McGiffen, Frances Tuuloskorpi, Hans Blomberg, Martina Nilsson, Hans Arvidsson, Aron Etzler, Elizabeth Biström

Högern, hegemonin och hur det galna blivit det självklara (1/09)

Kapitalismens krisar men högern går framåt. I både Sverige och Europa. I

detta nummer av SocialistiskDebatt argumenterar vi för en djupare

förståelse av politik och strategi. Och visar hur högern ofta bättre än

vänstern förstått att främja och utnyttja ett politiskt och kulturellt

klimat som passar just deras delvis olika hegemoniska projekt.

Medverkande: Ernesto Abalo, Magnus Dahlstedt, Ainur Elmgren, Susan Faludi,

Alexandra Franzén, CH Hermansson, Ida Legnemark, Magnus Marsdal, Thomas

Mathiesen, Thaher Pelaseyed, Monica Quirico, Maria Wallin, Mathias Wåg.

Vad var det vi sa? Finanskapitalet, krisen och makten (4/08)

Så sent som hösten 2008 kunde det hävdas att vi levde i den bästa av världar. I alla fall vad gällde ekonomin. Ett halvår senare tvärnitar tillväxten samtidigt som arbetslösheten exploderar och högerregeringar förstatligar banker. I nya numret av Socialistisk Debatt ges några av världens och Sveriges vassaste vänsterekonomer sin syn på krisen, maktförhållandena bakom den och vad som skulle kunna göras åt dessa.

Kultur/kritik (3/08)

I detta nummer av SocialistiskDebatt tar vi inte mindre än tre grepp om det oändliga ämnet som stavas kultur – och vi gör det genom att haka på det viktiga ordet kritik. Kritik av kulturen är, när den görs bra, också en kritik av de rådande samhällsförhållandena. Detta ger vi exempel på. Vidare presenterar vi en i sammanhanget central person: kulturteoretikern och litteraturkritikern Terry Eagleton. Slutligen kan vi inte undvika att behandla ämnet som kommer stå i debattens centrum 2009: den svenska kulturpolitiken.

Vi lovar att sätta Sverige i arbete (2/08)

”Vi kommer att sätta Sverige i arbete” lovade statsminister Reinfeldt innan valet. Idag ser vi konsekvenserna av detta hot i form av ökade tillfälliga anställningar, ett ständigt hot mot kollektivavtalen, dåliga arbetsmiljöer, arbetslöshet och arbetshets. I detta nummer avSocialistiskDebatt diskuterar vi arbete och arbetsvillkor i dess många olika former. Texterna spinner över en rad frågor som både expanderar och utvecklar vad begreppet arbete är samt visar på behovet av att placera konfliktperspektivet i centrum för diskussioner om arbete.

Efter Vaxholm – vänstern, facket och EU (1/08)

Vaxholms-/Lavaldomen skakade arbetarrörelsen i hela EU. Och förändrade den svenska EU-debatten. EG-domstolen deklarerade svart på vitt att fackliga rättig- heter är underordnat den fria rörligheten för kapital och arbete i EU och lämnade fältet fritt för lönedumpning. Förutom att granska EU:s utveckling i stort, ägnas därför detta nummer av SocialistiskDebatt åt att analysera domens konsekvenser och diskutera möjliga motstrategier och vägar att ena vänsterns EU-motståndare och kritiska EU-anhängare bakom gemensamma krav.

Istället för socialism? (2/07)

Med detta nummer av SocialistiskDebatt vill vi fira att 2007 fyller SocialistiskDebatt 40 år, Centrum för marxistiska samhällsstudier 30 år och CH Hermansson 90 år. Och, med detta debattinlägg från vår gästredaktör, diskutera några av de saker vänstern gjort, istället för att uppnå socialism. Hur miljöfrågor, klassmobilisering, välfärdsstatsbyggen och övergångsdiskussioner kan förenas med den klassiska målsättningen, att uppnå en socialistisk samhällsutveckling, med andra ord.

Rätt till utbildning (3–4/07)

Detta dubbelnummer handlar om rätten till kunskap och bildning. Vi är inte ense om allt, eller ens om det mesta. Men om några saker. Som att vi – till skillnad från skolministern – anser att kunskap är det viktigaste i skolan. Att alla elever har rätt till denna kunskap. Att bildning inte är detsamma som marknadsanpassning. Att vänsterns skoldebatt är gynnsam för politikens utveckling. Och att denna debatt inte står mellan ”ordning” och ”flum”. Det behövs kunskap för att diskutera kunskap. Det försöker vi bidra med här.