en bred och levande vänsterdebatt med förankring i marxistisk idétradition

CMS Göteborg

Kontaktperson:
Mattias Nilsson
0701-487912
mattias.johanneberg@gmail.com