en bred och levande vänsterdebatt med förankring i marxistisk idétradition

Våren 2019

 

ABC of Capitalism

För dig som väntat på en studiecirkel som är grundläggande men inte förenklande, översiktlig men inte ytlig så ger nu CMS en cirkel på Jacobin och Catalyst häften ”The ABCs of capitalism”.

Lär dig om kapitalismens funktionssätt, den kapitalistiska statens karaktär och klasskampens roll i modern politisk analys. Varannan vecka under våren med start i februari och ca 4 tillfällen framåt kommer CMS att hålla cirklar på de första tre häftena, ”Understanding Capitalism,” ”Capitalism and the State,” and ”Capitalism and the Class Struggle”. Vivek Chibber som skrivit häftena är en ledande internationell marxist som var en huvudtalarna på Marx 2016 i ABF-huset. Han lyckas hålla en tydlig och pedagogisk ton utan att göra avkall på innehållet och utgör därför en utmärkt introduktion till grundläggande marxism och politisk analys.

CMS Petter Nilsson kommer att vara studieledare och hålla introducerande föreläsningar till varje häfte som inledning till cirkeldiskussionerna. Häften kommer att finnas till salu för 150 kronor vilket också utgör den enda kostnaden för cirkeldeltagande, det går bra att även bara köpa häften i mån av tillgång – cirkeldeltagare kommer prioriteras. Förmodad start i början av februari och därefter varannan vecka på Cafe Marx – se datum i eventet. Var vänlig maila adressen nedan för att säkra en plats. Vi kommer att eftersträva jämn könsfördelning i händelse av överbokad cirkel.

https://www.facebook.com/events/587020371743122/

För anmälan, skriv till: abccirkeln@gmail.com

 


Hade Marx rätt?

Tanken med den här cirkeln är att introducera deltagarna för Karl Marx idéer och marxismen som teoribildning. Vi utgår från en bok av Terry Eagleton, som är upplagd så att de vanligaste invändningarna mot marxismen – allt ifrån konkreta frågor om politisk frihet och demokrati till teoretiska frågor som determinism och materialism – behandlas i tur och ordning.

Tillsammans läser vi igenom de olika kapitlen och diskuterar de idéer som de introducerar, både utifrån Eagletons och Marx egna idéer och från våra egna reflektioner kring de invändningar som lyfts och våra egna erfarenheter.

Cirkelledare: Sam Carlshamre
Startdatum: 30/1-2019

https://www.facebook.com/events/1066227026883519/

https://www.abf.se/arrangemang/stockholms-lan/stockholm/samhalle-politik-fackligt/hade-marx-ratt/

 


Kommunismens idé

Boken ”Kommunismens idé” är en sammanställning från en konferens med samma namn som hölls i London med 15 av våra viktigaste vänsterteoretiker. De bestämde sig för att ta tillbaka begreppet kommunism och undersöka vad det skulle kunna betyda idag, vilket innehåll det skulle kunna fyllas med för en förändring i en värld av ökade klyftor. Konferensen öppnade upp för att återuppta den starka kopplingen mellan radikal filosofi och politik för det gemensamma, för jämlikhet och frihet.

Boken finns att köpa vid första mötet till reducerat pris. (Obs! Endast kontanter)

https://www.facebook.com/events/205576663723426/

För att anmäla dig, skriv till: anmalan.storstockholm@vansterpartiet.se

 


Accelerationsmanifestet

Fullt automatiserad lyxkommunism. Är robotarna våra vänner? Kan automatiseringen leda till kommunism eller klimatkollaps? I Karl Marx Kommunistiska manifestet finns en oerhörd tro på utvecklingen och kapitalismens revolutionära potential, som proletariatet ska fullborda.

Den tråden har plockats upp i diskussionen om ”accelerationism”, hur vi ska skynda på kapitalismens motsättningar och utvecklingstendenser över i en postkapitalism. En slags futurism för vår tid. Som kan gå åt olika håll. Det finns reaktionära former, det finns nyliberala former. Och så finns det en vänster-accelerationism. Nick Srnicek och Alex Williams ”Manifest för en accelererad politik” från 2013 startade diskussionen om en vänsteraccelerationism. Vi kommer läsa det manifestet, samt texter av Karl Marx, Gilles Deleuze, Xenofeminism-manifestet, Alt-woke-manifestet, Acid Communism, Negri, Nick Land, Sadie Plant, Tiziana Terranova och Mark Fisher.

Cirkelledare: Mathias Wåg, CMS
Starttid: tisdag den 5 mars

https://www.facebook.com/events/573810859746939/

https://www.abf.se/arrangemang/stockholms-lan/stockholm/samhalle-politik-fackligt/nyhet-accelerationsmanifestet/

 


Estetisk autonomi i praktiken

Vänsterns förhållande till konsten är blandad. Är konstnärlig produktion del av en större industri och cirkulation, eller är det snarare en motkraft?

Konst och kultur utstår idag stora påfrestningar i den postmoderna högerpopulismens tidevarv, vilket i denna studiecirkel föranleder frågan: vilken politisk potential möjliggör estetiska verksamheter idag?

Vänsterns förhållande till konsten är blandad. Historiskt har den autonoma vänsterns konstnärliga verksamhet spelat en viktig roll, både för den politiska rörelsen och för konstens historia. Då som idag diskuteras huruvida konsten har en politisk verkan, samt huruvida den är ett politiskt verktyg eller snarare ett marknadens dito. Kan konstverket etablera en autonomi gentemot cirkulationen av mervärde? Står konsten rentav fristående politiken?

I denna studiecirkel läser och diskuterar vi exempel både från samtidskonst och konsthistoria, liksom från den politiska filosofin. Från situationism till post-marxism, från Kant till Rancière och vidare. Förhoppningen är att vi ska kunna föra ett samtal om konstens roll i den politiska rörelsen idag.

Cirkelledare: Frida Sandström

https://www.facebook.com/events/1197044177122390/

https://www.abf.se/arrangemang/stockholms-lan/stockholm/samhalle-politik-fackligt/nyhet-estetisk-autonomi-i-praktiken

 


Den arabiska vänstern

I den här studiecirkeln lär vi oss om den arabiska vänsterns historia och situation, med fokus på några olika centrala frågor och skeenden. Till varje träff kommer vi att läsa några kortare texter, både skönlitterära, teoretiska och historia. Detta kombineras med filmvisningar samt kortare föredrag av speciellt inbjudna gäster.

Cirkelledare: Sam Carlshamre har tillbringat många år i Arabvärlden, och forskar på den arabiska vänsterns idéhistoria.

https://www.abf.se/arrangemang/stockholms-lan/stockholm/samhalle-politik-fackligt/nyhet-den-arabiska-vanstern/

https://www.facebook.com/events/1721106187993895/

 


Chantal Mouffe – Till vänsterpopulismens försvar

Vänsterpopulismen diskuteras friskt i världen – är detta vägen att gå för vänstern? Borde fokus skiftas från att vara duktigaste till att bli populäraste eleven i skolan? Chantal Mouffe släpper en ny bok som propagerar för just detta, och vi vill läsa den tillsammans med er!

Detta är en snabb cirkel på en kort bok. Vi ses på Kafé Marx i Stockholm den 11, 18 och 25 mars, samt 1 april.

Kom gärna på avstamp på Aspuddens bokhandel den 25 februari kl 19:00, då Jenny Gunnarsson Payne och Daniel Suhonen diskuterar boken. Den kommer också att finnas tillgänglig att köpa, i en nyöversatt version, utgiven av Tankekraft förlag. Denna kväll för premiärpriset 150 kr.

Cirkelledare: Jenny Gunnarsson Payne, lektor på Institutionen för historia och samhällsstudier, Södertörns högskola.

Anmälan till: cms@cmsmarx.org (Skriv gärna ANMÄLAN i rubriken)

https://www.facebook.com/events/554777898371038/

 


Modern klassanalys och politisk ekonomi

Varför återskapar moderna samhällen bestående ojämlikheter? Hur inverkar ekonomin på kampen för ökad jämlikhet?

Under vilka omständigheter åstadkommer politiska organisationer djupgående samhällsförändringar?

I denna studiecirkel försöker vi besvara dessa frågor genom att introducera en modern klassanalys. Kursmaterialet är helt på svenska.

Cirkelledaren David Zachariah har skrivit flera artiklar inom politisk ekonomi och jobbar till vardags som lärare.

https://www.facebook.com/events/577652276008911/

https://www.abf.se/arrangemang/stockholms-lan/stockholm/samhalle-politik-fackligt/nyhet-modern-klassanalys-och-politisk-ekonomi