en bred och levande vänsterdebatt med förankring i marxistisk idétradition

Marx2019

Marx2019 – Klimathotet och kapitalismens död

ABF-huset, Stockholm
25–27 October, 2019
www.marxconf.org
Call for Papers

(For English see below)

 

Efter de lyckade Marxkonferenserna 2013 och 2016 är det nu dags för Marx2019! Kommande konferens har Klimathotet och kapitalismens död som huvudtema. De accelererande klimatförändringarna kan inte behandlas som en bifråga: det är meningslöst att kämpa för socialism om jorden blivit obeboelig. Klimathotet är det yttersta beviset för kapitalismens omöjlighet; ett system som bygger på ständig tillväxt kan inte leda till något annat än apokalyps.

Inom en marxistisk tradition har funnits en tendens att betrakta dessa frågor – i bästa fall – som en sekundär fråga som kommer att lösas automatiskt när socialismen väl är genomförd. I värsta fall har det setts som en borgerlig “livsstilsfråga” som avleder uppmärksamhet från den verkliga huvudfrågan om motsättningen mellan arbete och kapital. I den marxistiska traditionen har en fetischism florerat rörande produktivt arbete och en sorts tillväxt- och industriromantik – ett av många exempel på hur marxismen ingalunda varit oberoende av influenser från de dominerande idéerna i samhället.

Nu efterlyser vi förslag till sessioner och paneler från forskare, aktivistnätverk och andra intresserade som vill belysa huvudtemat med hjälp av teoretiska verktyg och praktiska exempel från Marx eller den marxistiska traditionen. Vi välkomnar historiska och samtida perspektiv på klimat- och miljöfrågor. Temat kan behandlas från såväl ekologiska, ekonomiska, kulturella, ideologiska, sociala som politiska perspektiv. Sist men inte minst eftersöker vi bidrag som lyfter fram progressiva alternativ.


 

Marx2019 – Climate change and the Death of Capitalism

ABF-huset, Stockholm
25–27 October, 2019
www.marxconf.org
Call for Papers

 

The two previous Marx Conferences in Stockholm 2013 and 2016 were huge successes with more than 2 000 participants and contributors, such as John Bellamy Foster and Michael Heinrich. The conferences centred on how Marxist theories can help our understanding of the contemporary era as well as how to conceive the future.

With this invitation to the 2019 Marx conference, we will further elaborate on strategies to move beyond the current social property relations, with a special focus on how to overcome the march towards climate apocalypse, which is fuelled by the present capitalist system. The Marxist perspective aims to achieve political change, and it is therefore more important than ever, since a climate disaster can only be avoided by a thorough paradigm shift in all conceptions of society. Therefore, the banner and theme of the Marx Conference in 2019 will be: The Battle of Climate change and the Death of Capitalism – “Because there is no alternative!”

With this call for papers, we invite everyone to suggest sessions, workshops or other forms of collective arrangements that can contribute to our understandings of contemporary capitalism and ways to overcome both this exploitative system and climate disaster.