en bred och levande vänsterdebatt med förankring i marxistisk idétradition

SENASTE NYTT

SocialistiskDebatt #204-206:
Att förstå för att förändra

Skärmavbild 2013-11-21 kl. 10.13.40Sedan 1990-talet har den västerländska vänstern inte ägnat mycket tid år långsiktiga strategier. Desto mer på taktik och dagspolitik, möjligen kompletterat av relativt vaga långsiktiga visioner. I ett sprillans nytt trippelnummer (#204-206) av SocialistiskDebatt presenterar redaktionen, i ett samarbete med Vänsterpartiets programkommission bakgrundsanalyser om dagens maktförhållanden inom ekonomi, arbetsmarknad, kultur och media, offentlig sektor, familjepolitik och internationellt. Detta som ett första led i arbetet med att ta fram en konkret socialistisk strategi för 2000-talet.

Delar av numret kommer genomlysas under en paneldiskussion på Socialistiskt Forum den 23 november, av bland andra Ida Gabrielsson, Rikard Warlenius, Daniel Suhonen & Ulrika Kärnborg, och dessutom diskuteras i sin helhet under ett seminarium den 24 november, också på ABF-huset.

Numret kommer ut till alla prenumeranter under början av december.

23 november:
CMS på Socialistiskt Forum

På årets Socialistiskt Forum, som sedvanligt går av stapeln på ABF-huset i Stockholm den 23 november, deltar CMS med två programpunkter.
Hindrar språket tanken? Arbetskritik i arbetslinjens tid
Zätasalen: 13:30-14:30, kommer även sändas via ABF-Play
Tanken att arbetet är det viktigaste i våra liv är så självklar att den inte ens diskuteras. Rätt till heltid, rätt till [...]

Nytt nummer av SocialistiskDebatt:
Strindberg ser dig!

Det så kallade Strindberg-året 2012 har gått till ända. Det var alltså 100 år sedan författaren dog. Det kan finnas anledning att blicka tillbaka! Varför ska det vara ett speciellt Strindbergsår? Hur kan denna författares texter vara en aktualitet i dag? I detta nummer av SocialistiskDebatt presenteras några av författarens möjligen [...]

Dokumentation:
Marx2013 på ABF Play

För alla er som av någon anledning inte kunde ta er till ABF-huset i Stockholm den 19-20 oktober, och för alla er som gärna vill gå tillbaka till föredragen för att se om ni missat något, eller kanske norpa ett citat, så har vi tillsammans med ABF spelat in alla föredrag och paneler i Zäta-salen [...]

Ladda hem affisch för marx2013

Nu börjar programmet så smått ta form. Tiderna för de olika seminarierna är ännu inte helt spikade, men det kommer komma under närmsta veckan. Vill du hjälpa till att sprida information om konferensen, får du gärna ladda hem en PDF av vår affisch och sprida.
Det kommer bli två intesiva dagar, med föredrag, paneldiskussioner och seminarier. [...]

19-20 oktober | Konferens
Marx2013 – på ABF

I början av 2000-talet arrangerade vi i CMS – centrum för marxistiska samhällsstudier fortfarande Marxistiskt folkuniversitet en gång om året på ABF. Tanken var att föra samman forskare med politiskt aktiva och låta dem befrukta varandras tankegångar, skapa en bättre vänsterdebatt. Åren har gått och vi i CMS har fortsatt att skapa arenor där politik [...]

Studiecirkel på Introduktionen till de tre volymerna av Marx Kapitalet

Michael Heinrich, som är nationalekonom, går i sin Introduktion till de tre volymerna av Marx Kapitalet igenom Kapitalets tre band och förklarar på ett koncist sätt alla de grundläggande aspekterna av den kritik som Marx riktar mot kapitalismen. Boken tar även upp viktiga frågor som ligger utanför ramarna för Kapitalet , såsom klasskampen, [...]

Imperialismen på 2000-talet – 23 maj i ABFhuset

Efter USA:s krig mot Irak drunknade debat­ten om imperialismen snart i massmedialt brus. Men i Syd är både imperialismen och debatten levande och påtaglig. I nr 202 ”Imperialismen på 2000-talet” samlade Socialistisk Debatt röster från Afrika, Latin­amerika, Asien, USA och Sverige. Nu samlas numrets redaktörer för ett samtal hos ABF i Stockholm
John Hörnqvist [...]

Den nya lagen för bostadsmarknaden – två år senare

22 maj på Teater Tribunalen – från 18.30.

De bostadspolitiska seminarierna på Tribunalen fortsätter med en kväll om ”allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag” – den lag som bestämmer handlingsutrymmet för allmännyttans bolag.
Den nya lagen kom till på initiativ från Hyresgästföreningen och SABO efter att den borgerliga regeringens utredning om marknadshyror stoppats i [...]

Rätten till staden – Rätten till förorten

Stockholm organiserar sig. I förorterna börjar olika nätverk och stadsdelsgrupper växa fram som arbetar för att flytta ut makten över förortslivet och staden till de boende. En brokig rörelse som kämpar för allas rätt att bo, mot gentrifiering och segregation, för lokal demokrat och rätten till stadsrummet. Självorganiserad underifrån, [...]