en bred och levande vänsterdebatt med förankring i marxistisk idétradition

SENASTE NYTT

23 november:
CMS på Socialistiskt Forum

socfor2013_affisch1På årets Socialistiskt Forum, som sedvanligt går av stapeln på ABF-huset i Stockholm den 23 november, deltar CMS med två programpunkter.

Hindrar språket tanken? Arbetskritik i arbetslinjens tid
Zätasalen: 13:30-14:30, kommer även sändas via ABF-Play

Tanken att arbetet är det viktigaste i våra liv är så självklar att den inte ens diskuteras. Rätt till heltid, rätt till arbetet, arbetslinjen, skapa jobb – de politiska partierna slår knut på sig själva för att lösa problemet med arbetslösheten och få väljarnas förtroende. Men kan man tänka sig en annan framtid? Är språket som används och orden som ska förklara, egentligen i vägen och hindrar förmågan att formulera nya tankar och ny politik i detta viktiga ämne?

Panelen: Marika Lindberg Åsbrink, Rasmus Fleischer och Roland Paulsen Moderator: Lina Hjorth

Grekland: Vad står egentligen på spel?
PerAlbin/Erlanderrummet: 17:00-18:00

I centrum för den ekonomiska krisens Europa står Grekland. Är det sant som medierna skriver, att grekerna arbetar för lite, lever på lån och har för stor offentlig sektor? Kajsa Ekis Ekman, författare till boken Skulden – eurokrisen sedd från Aten, reste till Aten och fann en helt annan verklighet. Hon andas tårgas under generalstrejken, bevittnar korruptionen, bor hemma hos lärare som kopiera upp stenciler när staten inte har råd med skolböcker, dricker te med Papandreou och talar med vänner som pendlar mellan hopp och förtvivlan allt eftersom det politiska spelet byter inriktning. Hur påverkar en samhällskris människor på djupet?

Moderator: Anita Persson, ordförande i CMS
Dessutom finns vi även på plats med bokbord och två aktuella nummer av Socialistisk Debatt, #203 – Strindberg ser dig! och sprillans nya trippelnummret #204-206 – Att förstå för att förändra – socialistiska strategier för 2000-talet.

Vi ses i vimmlet!

Nytt nummer av SocialistiskDebatt:
Strindberg ser dig!

Det så kallade Strindberg-året 2012 har gått till ända. Det var alltså 100 år sedan författaren dog. Det kan finnas anledning att blicka tillbaka! Varför ska det vara ett speciellt Strindbergsår? Hur kan denna författares texter vara en aktualitet i dag? I detta nummer av SocialistiskDebatt presenteras några av författarens möjligen [...]

Dokumentation:
Marx2013 på ABF Play

För alla er som av någon anledning inte kunde ta er till ABF-huset i Stockholm den 19-20 oktober, och för alla er som gärna vill gå tillbaka till föredragen för att se om ni missat något, eller kanske norpa ett citat, så har vi tillsammans med ABF spelat in alla föredrag och paneler i Zäta-salen [...]

Ladda hem affisch för marx2013

Nu börjar programmet så smått ta form. Tiderna för de olika seminarierna är ännu inte helt spikade, men det kommer komma under närmsta veckan. Vill du hjälpa till att sprida information om konferensen, får du gärna ladda hem en PDF av vår affisch och sprida.
Det kommer bli två intesiva dagar, med föredrag, paneldiskussioner och seminarier. [...]

19-20 oktober | Konferens
Marx2013 – på ABF

I början av 2000-talet arrangerade vi i CMS – centrum för marxistiska samhällsstudier fortfarande Marxistiskt folkuniversitet en gång om året på ABF. Tanken var att föra samman forskare med politiskt aktiva och låta dem befrukta varandras tankegångar, skapa en bättre vänsterdebatt. Åren har gått och vi i CMS har fortsatt att skapa arenor där politik [...]

Studiecirkel på Introduktionen till de tre volymerna av Marx Kapitalet

Michael Heinrich, som är nationalekonom, går i sin Introduktion till de tre volymerna av Marx Kapitalet igenom Kapitalets tre band och förklarar på ett koncist sätt alla de grundläggande aspekterna av den kritik som Marx riktar mot kapitalismen. Boken tar även upp viktiga frågor som ligger utanför ramarna för Kapitalet , såsom klasskampen, [...]

Imperialismen på 2000-talet – 23 maj i ABFhuset

Efter USA:s krig mot Irak drunknade debat­ten om imperialismen snart i massmedialt brus. Men i Syd är både imperialismen och debatten levande och påtaglig. I nr 202 ”Imperialismen på 2000-talet” samlade Socialistisk Debatt röster från Afrika, Latin­amerika, Asien, USA och Sverige. Nu samlas numrets redaktörer för ett samtal hos ABF i Stockholm
John Hörnqvist [...]

Den nya lagen för bostadsmarknaden – två år senare

22 maj på Teater Tribunalen – från 18.30.

De bostadspolitiska seminarierna på Tribunalen fortsätter med en kväll om ”allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag” – den lag som bestämmer handlingsutrymmet för allmännyttans bolag.
Den nya lagen kom till på initiativ från Hyresgästföreningen och SABO efter att den borgerliga regeringens utredning om marknadshyror stoppats i [...]

Rätten till staden – Rätten till förorten

Stockholm organiserar sig. I förorterna börjar olika nätverk och stadsdelsgrupper växa fram som arbetar för att flytta ut makten över förortslivet och staden till de boende. En brokig rörelse som kämpar för allas rätt att bo, mot gentrifiering och segregation, för lokal demokrat och rätten till stadsrummet. Självorganiserad underifrån, [...]

Imperialism på 2000-talet

Efter USA:s krig mot Irak drunknade debat­ten om imperialismen snart i massmedialt brus. Men i Syd är både imperialismen och debatten levande och påtaglig. Här samlar SocialistiskDebatt röster från Afrika, Latin­amerika, Asien, USA och Sverige. Samir Amin, Noam Chomsky, Reihana Mohideen och Atilio Boron med flera visar hur exploatering och mili­tarism [...]