en bred och levande vänsterdebatt med förankring i marxistisk idétradition

SENASTE NYTT

Samtal 25 januari Stockholm:
Blåsmusik och politik

Samtal mellan Dror Feiler, Göran Greider och Brittmarie Wikström under ledning av Torbjörn Tännsjö
Vänsterns blåsorkester fyller 40 år 2016. Arrangemanget är det första i en serie med anledning av jubileet. Samtalet föregås av ett uppförande av Greiders dikt Den stora väntan, skriven för Vänsterns blåsorkester och tonsatt av Dror Feiler. Greider reciterar själv texten till musiken.
Måndag 25 januari 2016 17.30
Plats: ABF-huset
Arrangör: ABF Stockholm och Vänsterpartiets blåsorkester

Studiecirklar hösten 2015
Kapitalet

Zentralbibliothek_Zürich_Das_Kapital_Marx_1867

Den 2 september börjar höstens studiecirkel i Stockholm och den här gången läser vi Marx Kapitalet (Del 1). Välkomna! Studieledare för cirkeln är Werner Schmidt, samtidshistoriker på Södertörns högskola och Eva-Lena Lundberg, aktiv i studieutskottet. Start:   Onsdag 2 september kl. 18.00, Introduktion till Marx tänkande. Sedan onsdagar (ej 9/9) 10 ggr Plats:    Kafé Marx, Kungsgatan […]

Studiecirkel hösten 2014
Michael Heinrich

Introduktion_till_de_tre_volymerna_av_Marx_Kapitalet-297x435

CMS läser Michael Heinrichs Introduktion till de tre volymerna av Marx Kapitalet (2013) Michael Heinrich, som är nationalekonom, går igenom Kapitalets tre band och förklarar på ett koncist sätt alla de grundläggande aspekterna av den kritik som Marx riktar mot kapitalismen. Boken tar även upp viktiga frågor som ligger utanför ramarna för Kapitalet, såsom klasskampen, […]

Sommarseminarium, 24 augusti:
Costas Lapavitsas

Costas Lapavitsas

CMS Stockholm arrangerar sommarseminarium. Finansialisering har under senare år kommit att inta en allt mer central ställning i kritiska analyser av vår tids kapitalism. Det är något som allt oftare pekas ut som en kärna i den nyliberala ordningen och en viktig faktor bakom den ekonomiska kris som briserade 2007. Om du ska läsa ett […]

Föredrag 12 mars:
Fascismens materiella rötter

lindhomarna

Den organiserade fascismen växer i Europa, det kan ingen ha undgått att se. Den senaste tiden har den tagit sig mer och mer våldsamma uttryck, även här uppe i norden. Under våren och hösten kommer CMS undersöka fascismen från ett antal perspektiv. Vi börjar med historien. CMS har bjudit in historikern Victor Lundberg, aktuell med […]

Studiecirkel 18 februari:
Europas ekonomiska och demokratiska kris

Kajsa Ekis Ekmans bok Skulden; Eurokrisen sedd från Aten Boken handlar om de egentliga orsakerna till krisen i Europa, om en kapitalism som gått så långt att den hotar demokratin. Till varje gång läser och diskuterar vi ett stycke i boken. Andra artiklar med anknytning till ämnet delas ut under terminen och tips om skönlitteratur, […]

Seminarium 22 mars:
Klass i Socialist Register

CMS Stockholm bjuder in till ännu ett endagarsseminarium om ett viktigt teoretiskt verk inom den samtida vänsterdebatten. Vi har vid tidigare seminarier avhandlat Beverly Silvers Forces of labor och Leo Panitch samt Sam Gindins The making of global capitalism. Nu har turen kommit till det senaste numret av Socialist register – registering class. Det är […]

Föredrag 7 februari:
Klassiska tänkare om alkoholfrågan

Tankesmedjan Nocturum anordnar seminariet Klassiska tänkare om alkoholfrågan, fredag 7/2-2014. Tre personer har tolkat varsin klassisk tänkare ur ett alkoholperspektiv. Under två timmar presenterar de sina tolkningar under ledning av moderator Kristina Sperkova. Petter Nilsson, styrelseledamot i centrum för Marxistiska samhällsstudier Karl Marx berömda mening: Det är inte människornas medvetande som bestämmer deras vara utan […]

Seminarium 18 januari:
En annan ekonomi är möjlig

CMS fortsätter sin serie föreläsningar om makt och ägande. Under lång tid har frågan om ekonomisk demokrati varit så gott som frånvarande inom vänstern. Återkommande finanskriser, eurokris och klimatkris visar att det nu är hög tid att börja tala om alternativa sätt att ordna samhällsekonomin, om att fördela makten över kapitalet och demokratisera arbetsplatserna. Vilka […]

Seminarium 30 november:
Ekonomisk demokrati – om makt och ägande

maktochagande

Välkomna på ett nytt seminarium i CMS serie om ekonomisk demokrati. Denna gång om makt och ägande. När den kapitalistiska ekonomins kriser anländer med allt tätare mellanrum känns behovet av en alternativ debatt än mer skriande än någonsin. Tål klimat och miljö den rovdrift på jordens resurser som är en oundviklig följd av kapitalets tvingande […]