en bred och levande vänsterdebatt med förankring i marxistisk idétradition

SENASTE NYTT

Dokumentation:
Marx2013 på ABF Play

För alla er som av någon anledning inte kunde ta er till ABF-huset i Stockholm den 19-20 oktober, och för alla er som gärna vill gå tillbaka till föredragen för att se om ni missat något, eller kanske norpa ett citat, så har vi tillsammans med ABF spelat in alla föredrag och paneler i Zäta-salen och nästan alla i Katasalen. (Vi hade problem med ljudet på den första panelen på lördagen och den kunde tyvärr inte räddas.)

Så, här är hela listan:

LÖRDAG 19 OKTOBER
Välkomnande av Petter Nilsson, CMS
Introduktion av Tiina Rosenberg och Nina Björk.
Moderator: Shabane Barot
Se filmen hos ABF Play >>

Crises, collapse and struggle
– Keynote av Michael Heinrich
Moderator: Petter Nilsson
Se föredraget hos ABF Play >>

Arbetskritikens comeback?
- Panel med Roland Paulsen och Nina Björk
Moderator: Lina Hjorth
Se panelen hos ABF Play >>

The Monetary Theory of Value
- Workshop med Michael Heinrich
Moderator: Magnus Wennerhag
Se workshopen på ABF Play >>

Can Marx be squeezed into slides? POLYLUX MARX and the challenges of political education
- Keynote av Anne Steckner
Moderator: Petter Nilsson
Se föredraget på ABF Play>>

The new Swedish edition of The Capital
- Panel med Mats Lindberg (fd. Dahlkvist), Wolfgang Fritz Haug, Michael Heinrich
Moderator: Per Månsson
Se panelen på ABF Play>>

Capitalism Today – A Marxist Perspective
- Keynote av Gérard Dúmenil
Moderator: Daniel Hedlund
Se föredraget på ABF Play >>

Ideologiteori och ideologikritik: intellektuell onani eller nödvändig förutsättning för framgångsrikt politiskt handlande?
- Panel med Werner Schmidt och Håkan Blomquist
Se panelen på ABF Play >>

Krisen – på vems villkor?
- Panel med Lovisa Broström, Kajsa Ekis Ekman och Rasmus Fleischer
Moderator: Shabane Barot
Se panelen på ABF Play >>

SÖNDAG 20 OKTOBER

On the impossibilities of reformist socialism
- Föredrag av Dave Zacaraiah, CMS Stockholm
Se föredraget på ABF Play >>

Marx and the rift in the ”universal metabolism of nature”: capitalism and the development of ecological crisis
- Keynote av John Bellamy Foster
Se föredraget på ABF Play >>

Ekologisk ekonomi och socialistiska strategier
-
Panel med John Hörquist, Elisabeth Biström och Rikard Warlenius
Se panelen på ABF Play >>

On the relevance of Marx for ecology
-
Panel med John Bellamy Foster, Andreas Malm och Alf Hornborg
Moderator: Shabane Barot
Se panelen på ABF Play >>

Capitalism + computer = ?
- Keynote av Wolfgang Fritz Haug
Moderator: Mats Lindberg (fd. Dahlkvist)
Se föredraget på ABF Play >>

Anglo-American neoliberalism: a model and an empire
- föredrag av Gérard Dúmenil
Se föredraget på ABF Play >>

Concluding the Marx2013 conference
- Panel med Mikko Jakonen, Magnus Hörquist, Sofie Tornhil, Per Månsson, Shabane Barot
Moderator: Jonas Enander
Se föredraget på ABF Play >>

Ladda hem affisch för marx2013

Nu börjar programmet så smått ta form. Tiderna för de olika seminarierna är ännu inte helt spikade, men det kommer komma under närmsta veckan. Vill du hjälpa till att sprida information om konferensen, får du gärna ladda hem en PDF av vår affisch och sprida.
Det kommer bli två intesiva dagar, med föredrag, paneldiskussioner och seminarier. [...]

19-20 oktober | Konferens
Marx2013 – på ABF

I början av 2000-talet arrangerade vi i CMS – centrum för marxistiska samhällsstudier fortfarande Marxistiskt folkuniversitet en gång om året på ABF. Tanken var att föra samman forskare med politiskt aktiva och låta dem befrukta varandras tankegångar, skapa en bättre vänsterdebatt. Åren har gått och vi i CMS har fortsatt att skapa arenor där politik [...]

Studiecirkel på Introduktionen till de tre volymerna av Marx Kapitalet

Michael Heinrich, som är nationalekonom, går i sin Introduktion till de tre volymerna av Marx Kapitalet igenom Kapitalets tre band och förklarar på ett koncist sätt alla de grundläggande aspekterna av den kritik som Marx riktar mot kapitalismen. Boken tar även upp viktiga frågor som ligger utanför ramarna för Kapitalet , såsom klasskampen, [...]

Imperialismen på 2000-talet – 23 maj i ABFhuset

Efter USA:s krig mot Irak drunknade debat­ten om imperialismen snart i massmedialt brus. Men i Syd är både imperialismen och debatten levande och påtaglig. I nr 202 ”Imperialismen på 2000-talet” samlade Socialistisk Debatt röster från Afrika, Latin­amerika, Asien, USA och Sverige. Nu samlas numrets redaktörer för ett samtal hos ABF i Stockholm
John Hörnqvist [...]

Den nya lagen för bostadsmarknaden – två år senare

22 maj på Teater Tribunalen – från 18.30.

De bostadspolitiska seminarierna på Tribunalen fortsätter med en kväll om ”allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag” – den lag som bestämmer handlingsutrymmet för allmännyttans bolag.
Den nya lagen kom till på initiativ från Hyresgästföreningen och SABO efter att den borgerliga regeringens utredning om marknadshyror stoppats i [...]

Rätten till staden – Rätten till förorten

Stockholm organiserar sig. I förorterna börjar olika nätverk och stadsdelsgrupper växa fram som arbetar för att flytta ut makten över förortslivet och staden till de boende. En brokig rörelse som kämpar för allas rätt att bo, mot gentrifiering och segregation, för lokal demokrat och rätten till stadsrummet. Självorganiserad underifrån, [...]

Imperialism på 2000-talet

Efter USA:s krig mot Irak drunknade debat­ten om imperialismen snart i massmedialt brus. Men i Syd är både imperialismen och debatten levande och påtaglig. Här samlar SocialistiskDebatt röster från Afrika, Latin­amerika, Asien, USA och Sverige. Samir Amin, Noam Chomsky, Reihana Mohideen och Atilio Boron med flera visar hur exploatering och mili­tarism [...]

Makt och ägande – 19 mars på Tribunalen

Den nya antologin Tillsammans, Bo Rothstein red. tar upp frågan varför diskussionen om ekonomisk demokrati avstannat och för fram det angelägna i att utöka demokratin till den ekonomiska sfären.
Jörgen Hermansson, professor i statskunskap, Uppsala universitet, talar om sitt bidrag i boken; Konstitutionell socialism och idén om löntagarstyrda företag.
Theo Bodin, ordförande i Socialistiska läkare om [...]

Var vi ska bo och hur kan vi leva (Film)

Låt bostadspolitiken bli ett verktyg för frigörelse – Hur vänstern åter kan ta greppet om byggandet och bostadspolitiken. Hur gör vi politik av stadsplanering? Hur kommer vi ut ur bostadskapitalismens återvändsgränd utan att trilla ner i centralplaneringens fallgropar? Flera korta föredrag och ett panelsamtal om frågor som allmännyttans framtid, byggemenskaper, ekologiskt byggande, kollektiva boendeformer och [...]