en bred och levande vänsterdebatt med förankring i marxistisk idétradition

SENASTE NYTT

Studiecirkel hösten 2014
Michael Heinrich

Introduktion_till_de_tre_volymerna_av_Marx_Kapitalet-297x435CMS läser Michael Heinrichs Introduktion till de tre volymerna av Marx Kapitalet (2013)
Michael Heinrich, som är nationalekonom, går igenom Kapitalets tre band och förklarar på ett koncist sätt alla de grundläggande aspekterna av den kritik som Marx riktar mot kapitalismen. Boken tar även upp viktiga frågor som ligger utanför ramarna för Kapitalet, såsom klasskampen, förhållandet mellan staten och kapitalet, anklagelserna om historiedeterminism samt Marx syn på kommunismen. Heinrich är unik såtillvida att han också betonar den monetära dimensionen av Marx verk, vilket understryker Kapitalets relevans i vår tid av finansiella kriser.

Studieledare:
Werner Schmidt, samtidshistoriker
Eva-Lena Lundberg, studieutskottet

Boken finns att köpa vid första studietillfället till reducerat pris. OBS ! endast kontanter.

Start: Tisdag 9 september kl. 18.00, 11 gånger
Plats: Kafé Marx, Kungsgatan 84 över gården

Anmälan obligatorisk till distriktet:  Storstockholm@vansterpartiet.se eller 08 654 13 10 .

Arrangör: CMS med Vänsterpartiet Storstockholms studieutskott

Sommarseminarium, 24 augusti:
Costas Lapavitsas

CMS Stockholm arrangerar sommarseminarium.
Finansialisering har under senare år kommit att inta en allt mer central ställning i kritiska analyser av vår tids kapitalism. Det är något som allt oftare pekas ut som en kärna i den nyliberala ordningen och en viktig faktor bakom den ekonomiska kris som briserade 2007.
Om du ska [...]

Föredrag 12 mars:
Fascismens materiella rötter

Den organiserade fascismen växer i Europa, det kan ingen ha undgått att se. Den senaste tiden har den tagit sig mer och mer våldsamma uttryck, även här uppe i norden. Under våren och hösten kommer CMS undersöka fascismen från ett antal perspektiv. Vi börjar med historien.
CMS har bjudit in historikern Victor Lundberg, aktuell med boken [...]

Studiecirkel 18 februari:
Europas ekonomiska och demokratiska kris

Kajsa Ekis Ekmans bok Skulden; Eurokrisen sedd från Aten
Boken handlar om de egentliga orsakerna till krisen i Europa, om en kapitalism som gått så långt att den hotar demokratin.
Till varje gång läser och diskuterar vi ett stycke i boken. Andra artiklar med anknytning till ämnet delas ut under terminen och tips om skönlitteratur, film och [...]

Seminarium 22 mars:
Klass i Socialist Register

CMS Stockholm bjuder in till ännu ett endagarsseminarium om ett viktigt teoretiskt verk inom den samtida vänsterdebatten. Vi har vid tidigare seminarier avhandlat Beverly Silvers Forces of labor och Leo Panitch samt Sam Gindins The making of global capitalism. Nu har turen kommit till det senaste numret av Socialist register [...]

Föredrag 7 februari:
Klassiska tänkare om alkoholfrågan

Tankesmedjan Nocturum anordnar seminariet Klassiska tänkare om alkoholfrågan, fredag 7/2-2014. Tre personer har tolkat varsin klassisk tänkare ur ett alkoholperspektiv. Under två timmar presenterar de sina tolkningar under ledning av moderator Kristina Sperkova.

Petter Nilsson, styrelseledamot i centrum för Marxistiska samhällsstudier
Karl Marx berömda mening: Det är inte människornas medvetande som [...]

Seminarium 18 januari:
En annan ekonomi är möjlig

CMS fortsätter sin serie föreläsningar om makt och ägande.
Under lång tid har frågan om ekonomisk demokrati varit så gott som frånvarande inom vänstern. Återkommande finanskriser, eurokris och klimatkris visar att det nu är hög tid att börja tala om alternativa sätt att ordna samhällsekonomin, om att fördela makten över kapitalet och demokratisera arbetsplatserna.
Vilka former av [...]

Seminarium 30 november:
Ekonomisk demokrati – om makt och ägande

Välkomna på ett nytt seminarium i CMS serie om ekonomisk demokrati. Denna gång om makt och ägande.
När den kapitalistiska ekonomins kriser anländer med allt tätare mellanrum känns behovet av en alternativ debatt än mer skriande än någonsin.
Tål klimat och miljö den rovdrift på jordens resurser som är en oundviklig följd av kapitalets [...]

CMS på Socialistiskt Forum:
Hindrar språket tanken?
Arbetskritik i arbetslinjens tid

Panelsamtal om arbete och arbetskritik från Socialistiskt Forum 2013 på ABF huset i Stockholm. Medverkade gjorde Marika Lindgren Åsbrink, Roland Paulsen och Rasmus Fleischer. Moderator: Lina Hjort. Introduktion av CMS ordförande Anita Persson.
Filmat och publicerat på webben av ABF Play.

SocialistiskDebatt #204-206:
Att förstå för att förändra

Sedan 1990-talet har den västerländska vänstern inte ägnat mycket tid år långsiktiga strategier. Desto mer på taktik och dagspolitik, möjligen kompletterat av relativt vaga långsiktiga visioner. I ett sprillans nytt trippelnummer (#204-206) av SocialistiskDebatt presenterar redaktionen, i ett samarbete med Vänsterpartiets programkommission bakgrundsanalyser om dagens maktförhållanden inom ekonomi, arbetsmarknad, kultur och media, offentlig sektor, familjepolitik [...]