en bred och levande vänsterdebatt med förankring i marxistisk idétradition

SENASTE NYTT

Sommarseminarium 2016 med CMS Stockholm:
Joshua Clover: Riot.Strike.Riot

Upploppet. Blockaden. Ockupationen. Protestformer som varit centrala i tidiga arbetarrörelsen, innan strejken blev den viktiga kampformen på 1800-talet. Övergången skedde vid den industriella revolutionen. Kan vi se en liknande övergång nu – från 70-talet och framåt? Och hur förklarar vi den, upploppens återkomst, utifrån de kapitalistiska förändringarna? Skiljer sig den nya upploppsepoken från den gamla? Går det att göra en marxistisk analys av upploppen, blockaderna och ockupationerna som protestformer?
Joshua Clover tar sig med världssystemteoretikern Giovanni Arrighis teorier om de långa kapitalistiska cyklerna an att försöka förklara övergången upplopp – strejk – upplopp till den kapitalistiska övergången handelskapital (cirkulation) – industrikapital (produktion) – finanskapital (cirkulation).
Den 6 augusti diskuterar vi gemensamt boken (bra om du läst den innan – säg om du vill ha den på pdf/epub), efter inledande presentationer. Diskussionen hålls på svenska i mindre grupper. Joshua Clover kommer själv att vara med på slutdiskussionen, som blir på engelska.
Seminariet är öppet – men kräver anmälan.
Lokal: Kafe Marx, Kungsgatan 84, ög.
CMS Stockholm bedriver för stunden cirkelverksamhet inriktad på forskningsfältet Contentious political studies. Läs om CPS bakgrund här.
Jason Read om boken: The modality of necessity.

Rekommenderat seminarium:
From Marx to Hegel and Back to the Future

Internationell konferens på Goehte-institutet 25-27 februari 2016 i Stockholm. In the face of the global financial crisis, growing social inequalities, and a resurrection of political struggles and social movements, we have witnessed a wide-ranging revival of interest in Marxist thought. But to which Marx should we return? Our suggestion is: the Hegelian Marx. Hegel’s social […]

Studiecirkel vår 2016
Vad är marxism? – Kvinnoseparatistisk studiecirkel

Cirkeln är på grundläggande nivå och inga förkunskaper krävs. På träffarna kommer vi att gå igenom och diskutera temana värde, varan, arbete, kris och marxistisk feminism. Läsmaterialet består av kortare texter, ca 15-20 sidor till varje träff. Studiecirkeln är kvinnoseparatistisk. Pris 350 kr. Startdatum: 10 mars 2016 Veckodagar: Torsdag(ar) Tidpunkt: 18.00 – 20.30 Antal tillfällen: […]

Studiecirkel vår 2016
Samtida politisk teori – Finns det något att hämta för vänstern?

I nya antologin Samtida politisk teori (Tankekraft förlag) finns en rad av vår tids viktiga och tongivande teoretiker grundligt presenterade. Klass, kön, identitet, medborgarskap vänds och vrids på. Kapitalismen, demokratin och hegemonins nya former utforskas. Vad finns att hämta för vänstern i den samtida filosofiska debatten? Under fem träffar kommer vi gå igenom några av […]

Studiecirkel våren 2016:
Teknik och kapital

Vi läser: Alf Hornborg, Myten om maskinen, essäer om makt, modernitet och miljö Boken finns att köpa vid första mötet till reducerat pris. Endast kontanter. Alf Hornborg är kulturantropolog och professor i humanekologi. Hans grund är Marx ekonomikritik som han utvidgar med sin egen teknikkritik och ett ekologiskt perspektiv. Han skriver att föreställningen att maskinen […]

Samtal 25 januari Stockholm:
Blåsmusik och politik

Samtal mellan Dror Feiler, Göran Greider och Brittmarie Wikström under ledning av Torbjörn Tännsjö Vänsterns blåsorkester fyller 40 år 2016. Arrangemanget är det första i en serie med anledning av jubileet. Samtalet föregås av ett uppförande av Greiders dikt Den stora väntan, skriven för Vänsterns blåsorkester och tonsatt av Dror Feiler. Greider reciterar själv texten till […]

Studiecirklar hösten 2015
Kapitalet

Zentralbibliothek_Zürich_Das_Kapital_Marx_1867

Den 2 september börjar höstens studiecirkel i Stockholm och den här gången läser vi Marx Kapitalet (Del 1). Välkomna! Studieledare för cirkeln är Werner Schmidt, samtidshistoriker på Södertörns högskola och Eva-Lena Lundberg, aktiv i studieutskottet. Start:   Onsdag 2 september kl. 18.00, Introduktion till Marx tänkande. Sedan onsdagar (ej 9/9) 10 ggr Plats:    Kafé Marx, Kungsgatan […]

Studiecirkel hösten 2014
Michael Heinrich

Introduktion_till_de_tre_volymerna_av_Marx_Kapitalet-297x435

CMS läser Michael Heinrichs Introduktion till de tre volymerna av Marx Kapitalet (2013) Michael Heinrich, som är nationalekonom, går igenom Kapitalets tre band och förklarar på ett koncist sätt alla de grundläggande aspekterna av den kritik som Marx riktar mot kapitalismen. Boken tar även upp viktiga frågor som ligger utanför ramarna för Kapitalet, såsom klasskampen, […]

Sommarseminarium, 24 augusti:
Costas Lapavitsas

Costas Lapavitsas

CMS Stockholm arrangerar sommarseminarium. Finansialisering har under senare år kommit att inta en allt mer central ställning i kritiska analyser av vår tids kapitalism. Det är något som allt oftare pekas ut som en kärna i den nyliberala ordningen och en viktig faktor bakom den ekonomiska kris som briserade 2007. Om du ska läsa ett […]

Föredrag 12 mars:
Fascismens materiella rötter

lindhomarna

Den organiserade fascismen växer i Europa, det kan ingen ha undgått att se. Den senaste tiden har den tagit sig mer och mer våldsamma uttryck, även här uppe i norden. Under våren och hösten kommer CMS undersöka fascismen från ett antal perspektiv. Vi börjar med historien. CMS har bjudit in historikern Victor Lundberg, aktuell med […]