Hem

Studier och debatt i den marxistiska idétraditionen

Centrum för marxistiska samhällsstudier (CMS) arbetar i en öppen anda för att främja en bred vänsterdiskussion sedan 1977. Vår verksamhet ska stärka forskning, utredningsarbete och studier som grundar sig i marxistisk idétradition samt skapa öppna mötesplatser där det vetenskapliga fältet kan möta den lokala politiska kulturen. Läs mer om CMS här.