Kategorier
Nyhetsbrev

Massor av evenemang och ett lästips

Massor av evenemang och ett lästips

Den här månaden kommer CMS nyhetsbrev lite tidigare än vanligt. Det beror på att det händer så mycket kul de närmsta veckorna och vi vill hinna tipsa om allt i god tid. Vad sägs till exempel om ett forskarseminarium om fackliga frågor, en marxistisk konferens och ett stort, internationellt möte för att planera framtiden? 

Och om bara en vecka, den 24 maj, är det release för ett nytt nummer av tidningen Arbetarhistoria som ges ut av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Temat för numret är Kapitalism & kolonialism och kalaset hålls på restaurang Cirkeln i ABF-huset i Stockholm. Kanske ses vi där. Kanske någon annanstans.  


Arbetarna och den nya tekniken

Den 30 maj arrangerar Marxistiska forskarnätverket ännu ett digitalt forskarseminariumArvand Mirsafian, doktorand i ekonomisk historia vid Uppsala universitet, presenterar då sin forskning med arbetstiteln Arbetarna och den nya tekniken: En studie om facklig kamp, arbetsfred och rationalisering i Sverige 1920–1950. Efteråt ges utrymme för diskussion och frågor. Något textunderlag finns inte denna gång.
 
Varmt välkomna att , tisdag 30 maj klockan 13.00–ca 15.

Det nationale og det internationale

Danska SMS, Selskab for Marxistiske Studier, arrangerar sin åttonde årliga konferens i höst. Temat är The National and the International och förklaras såhär: 

Nationalism still penetrates all aspects of political and cultural life. On a theoretical level, however, the pairing of national and international is currently challenged by alternative spatial notions such as ”localities,” ”extra-territoriality,” ”environment,” ”sphere of influence,” ”alliance,” and ”empire.”

Konferensen äger rum på Syddansk Universitet den 6-7 oktober i år och redan nu går det att registrera sig för att delta. Deadline för abstract är den 1 juni och all övrig information finns i SMS Call for Papers.

Kvinna i vårdkläder och munskydd

Essä-nytt på webben

Sociala medier i all ära, men en egen hemsida är bra mycket mer stabilt. Förutsatt att den funkar förstås. Och det gör CMS sida nu. Den kan, och kommer att, förbättras men innehållet ska vara korrekt och det finns en bloggfunktion. Där postas även de här nyhetsbreven sedan en tid tillbaka och tanken är att det ska bli mer uppdateringar och olika typer av artiklar framöver.

Redan nu finns en nyskriven essä av CMS styrelseledamot Olle Uppenberg publicerad. Rubriken är Kapitalistisk värdeproduktion och den offentliga sektorn. Läs den gärna! Vill du skriva ett svar eller på annat sätt bidra till innehållet på hemsidan går det bra att mejla till cms@cmsmarx.org

Välkommen till framtidsfabriken

Den 15–18 juni bjuder nätverket transform! europe och en rad andra vänsterorganisationer och gräsrötter i Europa in till The Future Factory i Rom. Det är ett tre dagar långt möte som riktar sig till akademiker, aktivister och föreningar som vill diskutera, planera och ta fram ”non-militaristic, non-antagonistic, collaborative futures” där krig och exploatering är både otänkbart och omöjligt.

På dagordningen står workshops, föreläsningar och samtal som ska koppla ihop fredsrörelsen med andra kamper för antirasism, flyktingsolidaritet, klimaträttvisa, feminism och social rättvisa. 

I skrivande stund har registreringen ännu inte öppnat, men den kommer att göra det inom kort. Håll utkik på The Future Factorys hemsida

Kategorier
Artikel

Kapitalistisk värdeproduktion och den offentliga sektorn

Kapitalistisk värdeproduktion och den offentliga sektorn

”Men hur är det med undersköterskor då, producerar de ett värde?” Det är fråga jag tror de flesta som studerat Marx stött på och även tänkt själva. Denna essä är ett försök att svara på denna fråga. Redan i början vill jag avslöja att jag tror att frågan är ett misstag, eller ett slags dialektiskt fall framåt.

Om vi börjar med värde så definierar Marx detta i Kapitalet som den samhälleligt nödvändiga arbetstid som krävs för en varas produktion. Om det ligger sammanlagt 10 arbetstimmar i en hamburgare så är hamburgaren således värd 10 timmars arbetstid. Men hur är det en tjänst inom offentlig sektor som kräver motsvarande arbetstid? Är 10 timmars arbete i offentlig sektor värda 10 timmars arbete på samma sätt som en hamburgare?

Inte riktigt. När Marx skrev Kapitalet så fanns ingen välfärdsstat att tala om, så han behövde inte ta in den alltför nogräknat i analysen. Men ett väsensdrag hos det framväxande kapitalistiska produktionssättet var givetvis inte bara att ekonomiska värden kan knytas till arbetstid, utan också att produktionsmedlen var privatägda och att bytet skedde på en privat marknad. En vara för Marx är alltså inte bara en sak som produceras med en viss samhälleligt nödvändig arbetstid, den säljs också på en marknad. Därför är inte en välfärdstjänst en vara på det sättet, förutsatt att den inte säljs på en privat marknad. Halvvarufierade välfärdstjänster som säljs på pseudomarknader såsom skolmarknaden kan vi lägga åt sidan för denna diskussion.

Denna idiotiska slutsats drogs av flera maoistgrupper på 70-talet

Från detta tror jag det finns ett stort misstag man lätt kan göra. Det finns en slags kvasimarxistisk uppfattning som säger att det enda riktiga arbetet, och de enda riktiga arbetarna, är de som arbetar i privat sektor. Denna idiotiska slutsats drogs av flera maoistgrupper på 70-talet men mig veterligen finns det ingen grupp idag som förkunnar den så vi kan släppa den tills vidare. 

En desto mer populär analys idag, som tar utgångspunkt i det faktum att värde för Marx tycks ha med varor och kapital att göra, är den så kallade värdeformsteorin och liknande marxistiska skolor. Jag tänker här på marxister såsom Isaak Rubin, Michael Heinrich, Chris Arthur med flera. Dessa har gemensamt att de trycker hårt på att värde inte är ett ahistoriskt begrepp som finns i alla samhällen, utan ett begrepp som bara passar in i analysen av privat varuproduktion och marknadsförhållanden (med andra ord kapitalism). Denna text har en något tvetydig relation till denna skola. Förvisso är det nödvändigt att förstå det värdebegrepp som Marx behandlar i Kapitalet som just kapitalspecifikt. Men jag tror att det är ett misstag att trycka så hårt på det att man stänger möjligheterna att teoretisera liknande värdebegrepp för helt andra samhällsformer. 

Den offentliga sektorn är tagen som gisslan

I vilket fall så förklarar analysen av den privata värdeproduktionen några viktiga saker om hur pengar skapas, och hur den offentliga sektorn finansieras. Pengar är för Marx värdets form, värdets allmänna uttrycksmedel. Även om pengar förstås kan skapas genom att en riksbank säger: ”ett tu tre, nu finns det 10 miljarder till!”, så måste pengarna som florerar ha något att göra med de värden som skapas i den privata varuproduktionen. Och det är de pengarna, de egentliga pengarna om man så vill, vi pratar om här. Det kan jämföras med de högerskojare som brukar göra poängen att det är den privata sektorn som föder övriga samhället, inklusive den offentliga sektorn. Dessa högerskojare har förstått är att det under kapitalet är precis så det ligger till, pengarna har skapats i värdeproduktionen i den privata sektorn. Men de har inte förstått att det kan vara på något annat sätt. 

Detta leder till att man kan tro att det är den kapitalistiska varuproduktionen som sätter ramarna för vad ett samhälle kan uträtta. De pengar som skapas där, är de pengar som vi i senare stadium kan köpa sjukhus för. Om hamburgarna av någon anledning säljer dåligt, så realiseras inte de värden som skapats, och personal kommer att sparkas, värdeproduktionen kommer att minska. Det gör att den offentliga sektorn är tagen som gisslan av den kapitalistiska varuproduktionen, eftersom den offentliga sektorn finansieras av pengar som ursprungligen skapats där. Den offentliga sektorn får nöja sig med smulor från marknaden. Och även om skatten kan höjas, och även om vi kan avslöja vilka enorma mängder pengar som finns i de kapitalistiska företagens förråd, så är problematiken mycket djupare än att vi skulle behöva de pengarna. Problemet är att kapitalet från början har fått bestämma att det är privatproducerade värden som är pengar och att det är smulor från dessa pengar som kan finansiera välfärden. Vi har lurats att tro att kapitalet är naturligt, och vi förstärker den uppfattningen varje gång vi kräver mer pengar. Slagordet vi vill ha hela jävla bageriet! är alltså därför lite missvisande. Det är egentligen inte pengarna som kapitalisterna har som vi vill ha, för ibland har de ju rätt, de har inga utan står utblottade. Det vi vill ha är ett helt annat värdesystem. 

Låt oss återvända till undersköterskan och hennes arbete (som vi här tänker oss arbetar i traditionellt offentlig verksamhet). Producerar hen ett värde? Nej, inte i det värdesystem som är det kapitalistiska produktionssättet. Men det vore ett kapitalbekräftande misstag att därför tänka att undersköterskan enligt Marx på något sätt bidrar mindre till samhället, eller att hen oberoende av samhälle inte producerar värde.  För att en undersköterska i kapitalets värdesystem inte producerar värde, det är en del av vad vi vill ändra på när vi vill avskaffa kapitalismen. Vi hade kunnat ha ett samhälle där en undersköterskas arbetstimmar värderas på samma sätt som en bilarbetares arbetstimmar. Vi hade kunnat bestämma oss för att samhället inte låter kapitalet (det vill säga den upplevda mängden resurser, det vill säga mängden pengar) ange ramarna för hur många undersköterskor som behöver anställas, utan snarare hur många människor som finns tillgängliga att arbeta på sjukhuset efter förmåga. Men det betyder inte att ordet värde eller ens samhälleligt nödvändig arbetstid måste skickas ut som barnet med badvattnet. Vi skulle kunna tänka oss att en undersköterska med sitt arbete producerar ett värde ekvivalent med det värde en bilarbetare producerar. Men det skulle kräva ett helt annat värdesystem, där värde inte är något som realiseras på en privat marknad.

Vi skulle kunna generera värde på helt annat sätt

Låt mig avsluta detta blogginlägg med en kort avstickare och en politisk slutsats. Avstickaren handlar om huruvida detta kan ses som en kritik mot exempelvis Silvia Federici och Tithi Bhattacharya, som båda teoretiserat det reproduktiva arbetet och menar att det är ett produktivt arbete. Jag tror inte att denna text står i motsättning till deras teorier. Snarare är texten ett försök till förklaring på hur kapitalet falskeligen kan nedvärdera det reproduktiva arbetet, hur denna nedvärdering formbestäms i just kapitalets värdesystem.

Slutsatsen från texten, som skrivs i början av vad som ser ut att utveckla sig till en omfattande nedskärningsvåg i offentlig sektor, är politiskt revolutionär. Eftersom offentlig sektor är hållen som gisslan av kapitalets värdesystem, som inte är naturligt givet, så finns det ingen anledning för någon att acceptera påståenden i stil med att det inte finns tillräckligt med pengar för att upprätthålla tidigare servicenivå. Vi skulle kunna generera värde på helt annat sätt, med ett helt annat värdesystem. Mängden pengar utgör inte ramarna för vad ett samhälle kan uträtta, endast vad ett kapitalistiskt samhälle kan. Alla påståenden om att nedskärningar måste göras på grund av ekonomin, bekräftar kapitalets ontologiska verklighetsbeskrivning. Att förneka kapitalets verklighet är idag en fråga om överlevnad för miljontals människor, världen över. 

Olle Uppenberg, doktorand i didaktik och ledamot i CMS styrelse

Kategorier
Nyhetsbrev

Forskning, föredrag och boktips

Forskning, föredrag och boktips

Lagom till att vintern till slut rasat ut har det Marxistisk forskarnätverket kommit igång igen efter en längre konferens– och coronarelaterad paus. Nu i veckan hålls ett digitalt arrangemang som vi ser mycket fram emot.

Sedan firar vi kanske inte så mycket valborg, men givetvis första maj. Och dagen därpå händer också något roligt och intressant. I alla fall i Stockholm. Intressant blir det självklart även i månadens boktips som lyfter fram två aktuella titlar.

Trevlig läsning och glad första maj! Vi ses på gatorna.


Forskarnätverket lever och levererar

Efter en längre tids tystnad är nu Marxistiska forskarnätverket på gång igen och redan på fredag den 28 april arrangeras ett digitalt seminarium med den långa rubriken (Post)strukturalismens monetära ursprung: en kritik av vänsterpopulismens bärande idéer.

Seminariet behandlar former av marxistisk kritik av de strukturalistiska och poststrukturalistiska idéströmningar som har präglat humaniora och samhällsvetenskap sedan 1980-talets slut, och under senare år även radikal politik i och med uppsvinget för vänsterpopulismen. Med utgångspunkt i ett artikelmanuskript som försöker knyta samman ekonomikritik, kritik av politisk teori och kritik av vänsterpopulism utforskar seminariet dessa frågor. Hur har kapitalet och värdeformen påverkat den teoribildning som inleddes inom den strukturella lingvistiken och som löper från Ferdinand de Saussure till Ernesto Laclau och Chantal Mouffe?

Tor Hammer och Magnus Granberg, doktorand resp. universitetslektor i sociologi vid Mittuniversitetet, kommer att bland annat att presentera en artikel de skrivit och sedan följer allmän diskussion. 

Seminariet som är ett samarrangemang mellan Marxistiska forskarnätverket och Mittuniversitetet hålls på Zoom fredagen den 28 april kl. 13:15–15:00.

Hör Helena om högerkvinnorna

Den andra maj föreläser Helena Tolvhed på temat ”Högerns kvinnor och jämställdheten på 1970- och 1980-talen” och den som befinner sig i Stockholm då är välkommen att komma och lyssna på ABF-huset klockan 18.

Helena Tolvhed är docent i historia och universitetslektor vid Historiska institutionen på Stockholms universitet. Hon kommer bland annat att prata om hur jämställdhet blev en angelägenhet för den politiska högern och näringslivet i Sverige och vilka konsekvenser det har inneburit. I föredraget presenteras också Moderata kvinnoförbundet och Kvinnor-kan-mässorna som exempel på hur feministiska idéer har integrerats med nya marknadsliberala strömningar.

Marxologi och andra religioner

Två färska boktips blir det också i månadens utskick. 

Först A Companion to Marx’s Grundrisse av David Harvey, utgiven på Verso förlag för ett par månader sedan, som enligt Nancy Fraser är ”as illuminating for experienced readers as it is helpful for those who are encountering Marx’s great text for the first time”.

Harvey tydliggör den snåriga texten och pekar på de motsägelser i den borgerliga produktionen som Marx ville få fram. Samtidigt illustrerar A Companion to Marx’s Grundrisse också relevansen av Grundrisse i dagens läge med den samtida kapitalismens oroliga tillstånd.

Boktips nummer två är religionshistorikern Stefan Arvidssons Röd tro: socialistisk kultur och livsåskådning under tvåhundra år som gavs ut på Arkiv förlag tidigare i år. Boken är en kartläggning av hur både socialister själva och rörelsens belackare och fiender liksom akademiska forskare har förstått relationen mellan de politiska övertygelserna och olika existentiella åskådningar. Måste socialismen gå hand i hand med humanistiska och ateistiska övertygelser eller ska den byggas på solid vetenskaplig grund? Arvidsson låter olika röster komma till tals och ställer slutligen frågan om vem som har rätt.

Röd tro: socialistisk kultur och livsåskådning under tvåhundra år finns att köpa i tryckt format från de stora nätbokhandlarna, men finns också tillgänglig som pdf via förlagets hemsida.

Kategorier
Nyhetsbrev

Nu är vi trötta på (krigsguden) Mars

Nu är vi trötta på (krigsguden) Mars

Månadens nyhetsbrev innehåller flera tips på olika webinar som kommer gå att se under våren. Webbsända föreläsningar alltså. En del av dem handlar om fred ur ett marxistiskt perspektiv och det blir mer på fredstemat, bland annat från en trevlig blogg som vi gärna läser.

Lite handlar det om sociala medier också. Ni vet väl att CMS finns både på Facebook och Instagram? Alla delningar och likes som vi får där uppskattas mycket i den ständiga kampen mot algoritmerna. Men eftersom det inte går att lita på dessa kapitalstyrda plattformar är vi glada att CMS hemsida blir mer och mer tillförlitlig och uppdaterad. Bland annat publiceras alla nyhetsbrev även där, under fliken aktuellt.


När krig är fred

Fortfarande är fredsmobiliseringen sorgligt lågprioriterad och därför känns det viktigt att lyfta de initiativ som finns. Givet är förstås Svenska Freds som nyligen utsåg Sveriges försvarsminister till Årets Vapenvärvning och Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet som gör sådant som att skriva remissvar på Sveriges medlemskap i Nato. Sansade röster i orwellska tider. 

Det europeiska nätverket transform! europe där CMS ingår har just nu en serie webinar på tema fred, marxism och kristendom som går att se via deras hemsida. Det första avsnittet som diskuterar likheter mellan marxistismen och kristendomen i synen på fredsetik är publicerat och ytterligare minst två kommer. 

Nytt från Arbark

Även Arbetarrörelsen arkiv och bibliotek har en rad spännande webinar att kolla in under våren. De handlar om finlandssvensk kommunism, drömmen om ett demokratiskt Amerika och så presenterar ekonomhistorikern Jonas Söderqvist sin avhandling om tre folkhögskolors betydelse för folkrörelsernas framväxt i början av 1900-talet.

Clarté är på G

Även Arbetarrörelsen arkiv och bibliotek har en rad spännande webinar att kolla in under våren. De handlar om finlandssvensk kommunism, drömmen om ett demokratiskt Amerika och så presenterar ekonomhistorikern Jonas Söderqvist sin avhandling om tre folkhögskolors betydelse för folkrörelsernas framväxt i början av 1900-talet.

Kategorier
Nyhetsbrev

Strejker och studier

Strejker och studier

I månadens nyhetsbrev ligger fokus på strejkvapnet. Både aktuella kamper, historiska analyser och populärkulturella skildringar finns intryckta bakom de små länkarna. Må de vågor av radikal organisering som går genom Europa bära med sig kraft och varaktig samhällsförändring!

En utmärkt förberedelse för vad än framtiden har med sig är naturligtvis att studera och vi är extra glada över att kunna tipsa om en cirkel i regi av CMS lokalgrupp i Uppsala. Följ deras förehavanden eller ta kontakt via deras facebooksida.


Strejken lever

I dessa tider av politiskt mörker lyser den senaste tidens strejker i Europa starkt. Det är bara veckor sedan tusentals finska industriarbetare lade ned sitt arbete med krav på högre löner. I Frankrike pågår fortfarande kraftfulla protester och strejker mot regeringens planer på att höja pensionsåldern och i Spanien demonstrerar hundratusentals till stöd för strejkande vårdpersonal. Bara för att nämna några exempel.

I Storbritannien pågår just nu den största strejkvågen sedan decennier och det är historiskt många grupper som strejkar, inklusive tjänstemannagrupper som lärare för första gången. Samtidigt finns lagförslag om att inskränka strejkrättigheter ytterligare, i ett land där dessa som del av Thatchers eftermäle redan är mycket restriktiva, med förbud mot sympatistrejk och mot att riskera ”allmänhetens liv och hälsa”. Det aktualiserar diskussioner om strejken som vapen och som utsträckning av demokratin. Kan strejker verka förändrande och mobiliserande, och skapa ökad klassmedvetenhet, i vår samtid?

Ett hett tips för den som vill sätta sig in mer i den bakgrunden till dagens händelser är att lyssna på Novara medias historiska genomgång av landets strejker. Som populärkulturell bonus rekommenderas även avsnittet om strejker på film samt brittiska kriminalserien Sherwood som ligger på Svt play.

Läs Kapitalet i Uppsala

Har du alltid känt att du borde ta tag i att läsa Kapitalet? Undrar du hur många alnar linneväv det går på en rock? Vill du beväpna dig med den mest fruktansvärda projektil som någonsin avlossats mot borgarnas huvud?

Det blir enklare och roligare tillsammans. Kom med och läs första volymen av Kapitalet med CMS Uppsala. Studiecirkeln startar den 11 april och träffas därefter varannan tisdag klockan 19 på ABF på S:t Persgatan 22B. Skicka gärna ett mejl till uppsala@cmsmarx.org om du vill vara med.

Ny partiideologi

Vänsterpartiet, som en gång instiftade CMS, har uppdaterat sin ideologiskola. Det är ett stort studiematerial om hur partiets partiprogram förhåller sig till partiets politiska projekt och det går utmärkt att läsa i grupp som en studiecirkel.

Den som är nyfiken på att fördjupa sig mer i ideologiskolan kan med fördel kontakta John Hörnquist, studiesamordnare i Vänsterpartiet som kommer leda en cirkel på materialet under våren. Sista anmälningsdag är den 12 mars.

Kategorier
Nyhetsbrev

Nytt år, nya cirklar

Nytt år, nya cirklar

CMS börjar året med flera studiecirklar i både Göteborg och Stockholm. Marxtexter blir det självklart, men också Freud, arbetarhistoria och skönlitteratur. Utöver själva läsningen innebär cirkelverksamheten också chans till spännande diskussioner och möten. Varmt välkommen att vara med! 

För dig som hellre läser på egen hand har vi ett boktips som står högt på styrelsens läslista för tillfället. Men kanske blir också den föremål för cirkelläsning framöver.


Läs med CMS i vår

Klass i rörelse
Känner du att dina kunskaper om den svenska arbetarrörelsens historia sedan 1870 fram till nutid är lite rostig? Oroa dig inte, under våren håller CMS en cirkel där vi läser boken Klass i rörelse: arbetarrörelsen i svensk samhällsutveckling som med rikt illustrerat bildmaterial oljar ditt gnisslande tankemaskineri genom att täcka in alla viktiga milstolpar med kärnfull analys. 
Anmäl er till hampus.bystrom@gmail.com om ni vill vara med.

Historien
Historien av Elsa Morante från 1974 är en tidlös skildring av kärlek, fasor och skandaler mot fonden av det fascistiska Italien. Den här tjocka, mäktiga romanen finns både på biblioteket och att köpa begagnad. Cirkeln har tre träffar, söndagarna 5 och 19 februari samt 5 mars kl. 13-15 på Vänsterpartiets expedition i Göteborg. Till första träffen läser vi kapitlen ”…..19**” – ”…..1942” (cirka 135 sidor), och bestämmer därefter upplägg för följande möten. Anmäl deltagande till ahlqvistlisa@gmail.com senast fredag 3 februari.

Freudomarxism
I slutet av februari startar en studiecirkel i freudomarxism, alltså försök att kombinera Freuds och Marx teorier. Cirkeln kommer att hållas i Stockholm med träffar var tredje vecka fram till sommaren. Mer information kommer, men det går redan nu att anmäla sitt intresse till mats.deland@gmail.com.

Texter av Marx
Kritik av Gothaprogrammet och andra texter av Karl Marx står på litteraturlistan för ytterligare en stockholmsbaserad cirkel som startar den 16 februari kl 18. Därefter träffas deltagarna under 14 torsdagar mellan kl 18 och 20 på Kafé Marx i Stockholm. 
Anmäl dig genom att skicka ett mejl till cms@cmsmarx.org. Skriv ”Studiecirkel Marx” i rubrikraden.

Kannibalkapitalism

Nancy Frasers senaste bok, Cannibal Capitalism hör till de första vi tar oss an i år. Om det ekonomiska system som omättligt slukar allt i sin väg och förgör allt levande, men också om motstånd och lösningar för en hållbar framtid. För en introduktion till begreppet Cannibal Capitalism rekommenderas Martín Mosqueras intervju med Fraser i Jacobin från 2021.

Kategorier
Nyhetsbrev

Studiecirkel, soc-stream och storhelgsläsning

Studiecirkel, soc-stream och storhelgsläsning

Idag på årets mörkaste dag med tio dagar kvar till det nya säger CMS tack för i år till alla som cirklat och konfererat med oss under 2022. Vi fortsätter med ny kraft efter helgerna och nästa nyhetsbrev kommer som vanligt om en månad.

Tills dess hoppas vi att ni både hinner läsa något bra och kanske titta på något av det vi tipsar om här innan det är dags att anmäla sig till 2023 års första studiecirklar.

God jul och gott nytt år, kamrater!


Anmäl dig till vårens första Marxcirkel 

Redan nu går det att anmäla sig till en av vårens studiecirklar. Vi läser Kritik av Gothaprogrammet och andra texter av Karl Marx med start torsdagen den 16 februari kl 18. Därefter träffas cirkeldeltagarna under 14 torsdagar mellan kl 18 och 20 på Kafé Marx, Kungsgatan 84 i Stockholm.

Karl Marx Critique of the Gotha Program, Peter Hudis red. (2022) är en engelskspråkig hyllad introduktion till Marx skrift av Peter Hudis, som framhäver det djupt demokratiska i Marx vision av både övergången till kommunismen, samt det kommunistiska samhället. Utgåvan innehåller också de tyska socialdemokraternas partiprogram: Gothaprogrammet (1875), Marx kritik mot det: Kritik av Gothaprogrammet (1875), samt ett efterord av Peter Linebaugh.

Anmäl dig genom att skicka ett mejl till cms@cmsmarx.org  Skriv ”Studiecirkel Marx” i rubrikraden. Frågor besvaras av studieledare Eva-Lena Lundberg per telefon eller sms 073-5699716.

Socialistiskt forum i efterhand

Vi missade att tipsa om Socialistiskt forum i förra månadens utskick och nu har det ju redan varit. Men det är inte försent att tipsa, eftersom delar av programmet finns inspelat och går att se i efterhand här. Totalt är det drygt åtta timmars stream med medverkande som Liv Strömquist, Andreas Malm och Nooshi Dadgostar.

Valda delar av Marx22 finns också inspelat och finns nu även för lyssning på Soundcloud.

En bok för framtiden

Ett boktips ska vi skicka med också såklart. The Future Is Degrowth A Guide to a World beyond Capitalismutgiven tidigare i år på Verso förlag beskrivs som en handbok och ett manifest för alla som är intresserade av att hitta vägar ut ur de pågående kriserna. Och vad kan väl passa bättre i midvintermörkret än postkapitalistiska visioner för en ljusare framtid?

Verso har dessutom stor rea på alla sina böcker en dryg vecka framöver för den som vill passa på!

Kategorier
Nyhetsbrev

Marxism i Göteborg, Warszawa och dina öron

Marxism i Göteborg, Warszawa och dina öron

Tack alla ni som kom och gjorde Marx22 tillsammans med oss. Tack! Det blev en succé. Att något så nördigt som den ursprungliga ackumulationen kunde dra så mycket folk i tider som dessa är väldigt trösterikt och hoppfullt. Nu är det sent i november och nästa CMS-arrangemang hålls om bara en vecka i Göteborg. Läs mer om det nedan. Dessutom tipsar vi om en studiecirkel, poddar från vår konferens och så är det dags att skicka in bidrag till en internationell marxistisk och feministisk konferens som hålls i Polen nästa år. 


Missade du Marx22?

Det gjorde tyvärr Søren Mau, den danske filosofen som skulle ha medverkat i ett samtal om sin nya bok Stum tvang, men samtalet genomfördes utan honom och blev bra ändå. Något annat bra är att en del av programmet spelades in och går att höra om och om igen via Radio Nodens app. Ladda ner den där appar finns. Appen är gratis, men den som har råd får gärna donera till Noden via deras hemsida. Alla kronor räknas för en oberoende mediekanal som kämpar för att gå runt.

Folkbildning för fred och frihet

Den 3 december ordnar CMS Göteborg sitt traditionella höstseminarium på Viktoriahuset/Hagabion. Temat för i år är ”Fred och folkbildning” och bland de inbjudna deltagarna finns bland annat representanter från ABF, Svenska Freds och Plogbillsrörelsen.

Den internationellt uppmärksammade författaren och humanekologen Andreas Malm håller ett pass på eftermiddagen där han med utgångspunkt från sin senaste bok How to blow up a pipeline talar om civil olydnad och våldsanvändning som förändringsstrategi för miljörörelsen. Som vanligt serveras lunchbuffé till självkostnadspris i mitten av dagen. Poeten Athena Farrokhzad kommer också och läser ur sin senaste diktsamling Åsnans år i samband med lunchen.

Klicka här för att se hela programmet.

Call for Papers!

Den 31 januari 2023 är det deadline för bidrag till den femte internationella MarxFem-konferensen som hålls om ett knappt år i Warszawa. Temat är Body, Work and Care in Contemporary Digital Capitalism och fokus kommer ligga på teoretiska, politiska, kulturella och konstnärliga bemötanden av de pågående kriserna.

Konferensen arrangeras av nätverket transform! europe tillsammans med Rosa Luxemburg-stiftelsen och den polska stiftelsen Fundacja Naprzód. Läs mer på transform! europes hemsida.

Dags att läsa Kapitalet  

Snart börjar en ny studiecirkel på Kapitalets första band. Första träffen sker den 25 januari kl 18 på Vänsterpartiets expedition på Andra långgatan i Göteborg. Därefter bestäms upplägget av cirkelns deltagare, men preliminär plan är att träffas varannan onsdag under våren och hösten, med ett långt sommaruppehåll. Kontakta goteborg@cmsmarx.org för anmälan eller frågor.