Kategorier
Nyhetsbrev

Historia, konspirationer, spektakel och Palestina

Historia, konspirationer, spektakel och Palestina 

Sällan har väl oktober varit så mörk. Bomberna faller, både över människorna i Gaza och på andra platser i världen. Samtidigt blir det politiska läget i Sverige allt mer skrämmande. 

Vi läser, bildar oss, demonstrerar, organiserar oss och höjer våra röster. För vad annat finns att göra? Den här månadens nyhetsbrev innehåller flera viktiga böcker, förslag på föreläsningar att lyssna till och ett filmtips. Hoppas ni ska tycka om det. 


Tre böcker för att förstå Palestina

Det finns otroligt mycket bra att läsa om Palestina. Både rent politiskt, som bakgrund till det som nu pågår i Gaza och för att förstå den palestinska erfarenheten mer allmänt. Här är tre titlar i olika genrer som lägger en bra grund för den som vill bilda sig och förstå landets historia. 

Fred utan land av Edward Said. En samling essäer av en av de största litteratur- och kulturteoretikerna under 1900-talets andra hälft. Från en djupt personlig, men också analytisk, ståndpunkt diskuterar Said hur Palestina-frågan kommit att fungera som del av en global maktkamp, och spela sin roll både som symbol men också som konkret verklighet och påminnelse om att imperialismens epok ännu inte är över. Men inte minst beskriver han, för att citera titeln på en av essäerna, hur “Sionismen framstår från sina offers perspektiv”. (Ordfront, 1997, även på engelska.)

Solens port av Elias Khoury. Förmodligen så nära att skriva den “stora arabiska romanen” som någon kommit; om Svenska akademien var lite mindre navelskådeande skulle Khoury vara nobelpriskandidat varje år. I Solens port beskrivs det palestinska ödet, från 1948 till vår tid, genom ögonen på en sjukskötare som sitter och vårdar en döende motståndsman på ett nedgånget sjukhus i Libanon. Det är en roman i det episka formatet, som beskriver motståndet, nederlagen, massakrerna och kärleken i ett enda löpande, episkt narrativ. Oundgänglig läsning för alla. (Leopard förlag, 2005, även på engelska och arabiska.)

Roten till det onda av Ingmar Karlsson. En saklig genomgång av hur det moderna Mellanöstern kom att uppstå ur en serie överenskommelser mellan dåtidens stora imperiemakter — Frankrike och Storbritannien — och hur det sionistiska projektet och staten Israel, som dess följd, till sitt väsen är sammantvinnat med denna historia. (Historiska media, 2016.)

Kapitalism eller konspiration?

Naomi Kleins nya bok Doppelganger : A Trip Into the Mirror World (Allen Lane, 2023) utgår från författaren själv och den andra Naomi som hon ofta förväxlas med, konspirationsteoretikern Naomi Wolf. Genom denna personliga ingång resonerar Klein kring några av de stora och svårbegripliga skeenden som oroar många i vår tid och hur de ofta förstås genom ”the wrong c”. Utsattheten för ny teknologi och ifrågasättande av globala eliter och dolda intressen bortom folket, får människor att söka sina svar utifrån föreställningen att det handlar om en ”conspiracy” snarare än ”capitalism”.

”In articulating and examining some of the darker forces of the world her “double” inhabits, Klein never forgets that the primary purpose of mirrors is actually self-reflection; to understand the other, you first have to know yourself.” skriver Tim Adams i The Guardian.

Höstens föreläsningar på Arbark

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek arrangerar i vanlig ordning flera intressanta föreläsningar under hösten. De handlar bland annat om LO och arbetarrörelsens kris, nordisk arbetarhistoria och den nya boken Frihetens fönster. Om kamp i Latinamerika och exil i Sverige (Verbal förlag 2023). 

Föreläsningarna hålls digitalt och är öppna för allmänheten att delta i. Läs mer på Arbarks hemsida.

Grattis Jonas! 

Fler goda nyheter från Arbark är att 2023 års Rudolf Meidner-pris har tilldelats ekonomhistorikern Jonas Söderqvist för hans hans bok Social rörlighet i en socialt rörig tid: eleverna och deras utbildning vid Brunnsvik, Väddö och Hola folkhögskolor 1906–1921Jonas Söderqvist var under många år aktiv i CMS styrelse och är nu verksam vid just Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

I motiveringen står att ”Jonas Söderqvist har skrivit en viktig, vetenskapligt nyskapande och ytterst läsvärd avhandling om elever vid tre svenska folkhögskolor (Brunnsvik, Väddö och Hola) under 1900-talets början. […] Söderqvist illustrerar på ett mästerligt sätt de sociala processerna genom skildringar av elevernas livsöden. På det sättet visar han att det inte enbart är individens egenskaper eller tillgångar som möjliggör social rörlighet utan samspelet mellan personliga och institutionella faktorer.”

La Société du Spectacle

Den franske situationisten Guy Debords klassisker La Société du Spectacle eller Skådespelssamhället på svenska, filmatiserades redan 1973 av författaren själv, men nu går en ny film med titeln The Society of the Spectacle upp på biograferna. Det är Roxy Farhat och Göran Hugo Olsson som har regisserat och medverkar gör bland andra Valerie Kyeyune Backström, Jyoti Mistry och Andreas Malm. 

I filmen diskuteras utvalda teser ur boken som däremellan illustreras med mer eller mindre knäppa klipp från internet. Att vi lever mitt i Debords profetiska dystopi råder det inget tvivel om, användandet av sociala medier är bara ett (övertydligt) exempel. Den stora frågan är vad som går att göra åt det. Andreas Malm svarar i filmen på vad man som individ kan göra för att förändra samhället, med att parafrasera författaren och klimataktivisten Bill McKibben; vi behöver sluta vara individer, för att istället organisera oss i kollektiva rörelser som har kapacitet att göra skillnad.

Kategorier
Nyhetsbrev

Möten, böcker, fest och Marx

Möten, böcker, fest och Marx

I månadens utskick från CMS finns boktips, festtips, ett sista minuten-tips för marxistiska skribenter och en inbjudan till ett öppet möte som CMS ordnar i Stockholm.

Dessutom vill vi påminna om Marxistiska forskarnätverkets nästa seminarium med den otroliga titeln Formalism och instrumentalism i den marxistiska rättskritiken: med vad måste pasjukaniansk teori börja? Seminariet hålls på Zoom den 2 oktober klockan 13.15–15.00. Mejla forskning@cmsmarx.org för att få texten och Zoom-länk.


Call for Marxist Papers

Det pågår en renässans för marxistisk teori med global räckvidd och en ny antologi är på gång. Syftet är att erbjuda en bred utblick över den marxistiska teorins återkomst genom att göra nedslag i de mest framträdande marxisternas teoribildning under de senaste 15–20 åren. Idén har sin upprinnelse i en essäserie bestående av ett tiotal introduktioner till samtida marxistisk teori som publicerats i Röda rummet under de senaste tre åren. Dessa essäer kommer att omarbetas och användas som grund för antologin som redakteras av Evelina Johansson Wilén, Lotte Schack, Carl Wilén och Johan Örestig och ska ges ut på Daidalos förlag 2025.

Men fler bidrag ska in och sista dagen för abstracts är snart: den 1 oktober 2023. Läs mer om antologin och hur du kan bidra på Röda rummets hemsida.

Värdeteori och välfärden

Var går gränserna för mervärdesproduktion i privatiseringarnas tid? Kom och diskutera värdeteori och välfärd på Porten i Stockholm den 11 oktober klockan 17.30.

CMS bjuder in till ett öppet möte med sociologen Majsa Allelin som utforskat dessa frågor i sin avhandling Skola för lönsamhet (2019) samt i sina rapporter för Katalys (2018) och Olle Uppenberg (doktorand i didaktik) som nyligen diskuterat dessa frågor i en bloggtext på CMS hemsida. Majsa och Olle är styrelsemedlemmar i CMS och kommer att inleda mötet tio minuter var utifrån respektive perspektiv. I övrigt kommer det att finnas stora möjligheter för gäster att hålla inlägg och ställa frågor.

På mötet kommer enklare förtäring såsom mackor och kaffe att finnas. Alla som är intresserade är välkomna!

För mer info: mejla Majsa på majsa.allelin@sh.se eller Olle på olle.o.u@gmail.com.

Historiska perspektiv på klass och miljö 

Två böcker vi läser i höst är Lovisa Broströms I Medelklassen. 200 år i samhällets mitt (Verbal förlag 2023) och I apokalypsens skugga. Miljörörelser och industrikapitalism 1870–2020 av Carl Cassegård och Håkan Thörn (Daidalos 2023). Båda två nyutgivna tillbakablickar på högaktuella begrepp och debatter. 

Medelklassen är både populär och lite pinsam, något många säger sig vara men egentligen inte vill prata om. Men hur har det sett ut genom åren? Ekonomhistorikern Lovisa Broström beskriver den svenska medelklassens utveckling från 1800-talet fram till idag och vad begreppet betytt över tid. Där finns också en kritik av den samtida vänstern som gärna problematiserar medelklassens livsstil istället för att göra en ordentlig klassanalys.

Miljörörelsens misslyckanden står i fokus i Carl Cassegårds och Håkan Thörns historieskrivning. Boken visar hur det moderna industrisamhället både har skapat förutsättningar för en aktiv miljörörelse och begränsat dess handlingsutrymme. I ett antal närstudier belyser författarna de omständigheter, maktförhållanden och intressen som bidragit till att forma motståndet mot miljöförstöring, skogsskövling och andra former av exploatering, i Sverige och i Japan. Boken diskuterar också miljörörelsens förutsättningar och handlingsutrymme i ett mer övergripande perspektiv. 

Roligt i teorin

Denna fantastiska rubrik har Fronesis satt på sitt 25-årsfirande som hålls i Malmö den 11 november. Då blir det framåtblickande panelsamtal med storheter från CMS styrelse och fest hela natten. Save the date!

Kategorier
Nyhetsbrev

Dags för vardag och revolutionära rutiner

Dags för vardag och revolutionära rutiner

Hej! Nu är vi tillbaka på banan igen efter sommaren och ser fram emot höstens studiecirklar och evenemang. I månadens utskick finns både klassiska cirklar på olika orter, forskareseminarium, releasekalas med panelsamtal och en större konferens. Gott om kontaktytor för att tänka gemensamt och skapa samhällsomstörtande strukturer.

Med vardagen kommer ju sådant som skola och politisk verklighet som kan vara lite tungt ibland. Fin läsning på dessa teman finns då i form av två artiklar, författade av ledamöter i CMS styrelse. Tänk om det inte finns ett rättvist sätt att mäta kunskap och Att det går bra för alla som “gör rätt för sig” är en högerfantasi heter de (och förhoppningsvis ska de fortsätta att vara olåsta ett tag till). Läs och lär!


Studera mera

Nu till helgen den 26 augusti sammanstrålar alla sommarcirklare som läst Quinn Slobodians Crack-up capitalism – Market radicals and the dream of a world without democracy(Metropolitan Books, 2023) på Kafé Marx i Stockholm. Lördag klockan 11 är det dags och mer information finns på Facebook.

Första veckan i september startar inte mindre än tre cirklar i Stockholm och Uppsala.

Måndagen den 4 september är första träffen för ’Black Studies and Marxism: the Practice of Disorder’ med texter på engelska, men samtal både på svenska och engelska. Gruppen kommer att träffas varannan måndag, totalt åtta gånger på Porten (Kungsgatan 84) i Stockholm. Mejla cirkelledaren elliot.mason@engelska.uu.se för att anmäla dig.

Dagen efter rullar CMS Uppsalas Kapitaletcirkel igång igen. Första träffen blir ett uppsamlingstillfälle där vårens läsning summeras, sedan fortsätter studiecirkeln varannan tisdag med start den 5 augusti klockan 19. Cirkeln arrangeras i samarbete med ABF Uppsala och träffarna hålls på ABF på S:t Persgatan 22B.

Den 7 september börjar en studiecirkel kring Eric Hobsbawms How to Change the World: Tales of Marx and Marxism (Little Brown UK, 2011). Cirkeln kommer att träffas 14 torsdagar under hösten på Kafé Marx i Stockholm klockan 18–20. Mejla cms@cmsmarx.org för anmälan och skriv ”Studiecirkel Marx” i rubrikraden. 

Fira Clarté med CMS

Senaste numret av Clarté handlar om dekolonisering. Varför är dekolonialitet som teori och avkolonisering som praktik relevanta även i ett svenskt sammanhang? Och hur ser relationen mellan dekolonisering och en socialistisk politik ut? 

Dessa och andra frågor kommer att diskuteras i ett samtal med författaren och aktivisten Gabriel Kuhn, genusvetaren Sofie Tornhill, aktivisten Lina Muktar Mohageb och Clartés redaktionsmedlem Daniel Strand. Samtalet leds av Clartés Erik Lindman Mata och arrangeras som ett samarbete mellan Clarté och CMS, tisdagen den 29 augusti på Hägerstens Medborgarhus i Stockholm. Här finns mer information.

Befinner du dig istället i Göteborg har Clarté release för numret med panelsamtal på Syndikalistiskt Forums bokcafé i Viktoriahuset lördag den 26 augusti klockan 16.

Marxistisk rättskritik med Pasjukanis 

Måndagen den 2 oktober klockan 13.15–15 hålls höstens första marxistiska forskarseminarium på Zoom. Titeln är Formalism och instrumentalism i den marxistiska rättskritiken: med vad måste pasjukaniansk teori börja?

Carl Wilén (postdoktor vid Avdelningen för mänskliga rättigheter, Historiska institutionen, Lunds universitet) presenterar ett artikelutkast och Karin Zackari (lektor vid Avdelningen för mänskliga rättigheter, Historiska institutionen, Lunds universitet) kommenterar. Därpå följer öppen diskussion.

Artikeln undersöker skillnader och likheter mellan formalistiska och instrumentalistiska antaganden inom marxistisk rättskritik genom att återvända till den sovjetiska rättsvetaren Jevgenij Pasjukanis (1891-1937). Formalistiska antaganden innebär att rätten, rättigheter och lagen ses som oberoende av kapitalismen. Instrumentalistiska antaganden förnekar detta oberoende genom att kritisera rätten som en del av den ideologiska överbyggnaden, som en funktion som underlättar varuutbyte och som ett instrument för den härskande klassen. Till skillnad från tidigare uppgörelser som samtidigt vänder sig mot både instrumentalism och formalism bidrar artikeln med en integrerad kritik som demonstrerar att dessa angreppssätt förenas av centrala affiniteter som är minst lika viktiga som deras olikheter.

Skicka ett mejl till forskning@cmsmarx.org  för att få texten och länk till zoom-rummet.

Arbetarhistoriker, se hit!

Om knappt ett år, den 11–13 juni 2024, arrangeras Europeiska arbetarhistorikernätverkets (ELHN) femte konferens i Uppsala. Värdar är Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) tillsammans med institutionerna för ekonomisk historia och statsvetenskap vid Uppsala universitet.

Konferensen organiseras av oberoende arbetsgrupper, som alla ansvarar för sina egna Call for Papers och sitt eget innehåll, därmed varierar deadline för CfP mellan 15 augusti och 30 september 2023. ELHN är till stor del en arbetskonferens: forskare kan testa idéer och hitta möjliga samarbeten med kollegor från Europa, och resten av världen.

Klicka här för mer information och samtliga Call for Papers. 

Kategorier
Nyhetsbrev

Det superlånga sommarbrevet

Det superlånga sommarbrevet

Sommarens nyhetsbrev innehåller inte mindre än fem studiecirklar, fyra boktips och ett helt gäng med poddar. Det är en del Marx såklart, men också mycket annat. Social reproduktionsteori, ’black studies’ och revolutionär matematik till exempel. Förhoppningsvis finns det något för de flesta.

Mellan den 10 juli och 13 augusti har CMS sekreterare semester, så bli inte orolig om vi verkar frånvarande på internet och mejlsvar dröjer. I slutet av augusti är allt som vanligt igen och då kommer nästa utskick.

Till dess önskar vi en skön sommar!


Gemensam Marxläsning – var du vill

CMS Göteborg bjuder in till två digitala Marxcirklar i sommar. Den första utgår från Kommunistiska manifestet och har två träffar på Teams måndagarna den 17 juli och den 31 juli kl 20. Läsning till den första träffen är de olika förorden samt kapitlet ’Borgare och proletärer’.
Alla är välkomna och inga förkunskaper krävs! 

Studiecirkel nummer två är klassikern Till kritiken av den politiska ekonomin från 1859. Även den på Teams, med start den 14 augusti klockan 20. Därefter fortsätter cirkeln att träffas varannan måndag. Mer information om upplägget finns på Facebook.
Frågor om de båda cirklarna besvaras av CMS Göteborg som nås via goteborg@cmsmarx.org.

Sommarcirkel i Stockholm

Sedan början av 2000-talet har flera namnkunniga libertarianer arbetat för att förverkliga sin dröm om en artificiell ö-värld. Tänk befolkade oljeplattformar ute på internationellt vatten. För många låter det nog som en dyster plats att leva på. Men för de som vill undkomma statligt inflytande kan det mycket väl framstå som en utopi.

Libertarianska fantasier formar redan vår samtid. Därför är de temat för årets upplaga av CMS Stockholms öppna sommarcirkel! Den 26 augusti klockan 11 ses vi på Kafé Marx i Stockholm för att diskutera Quinn Slobodians senaste alster, Crack-up capitalism – Market radicals and the dream of a world without democracy(Metropolitan Books, 2023). 

Läs mer om boken i The Guardian och Los Angeles Review of Books.

Fyra bokomslag

Styrelsens sommarläsning

Revolutionär matematik, svenska anarkister, tyst tvång, Marx och robotarna är några av de ämnen som finns representerade på CMS-styrelsens läslistor för sommaren.

Justin Joques Revolutionary Mathematics: Artificial Intelligence, Statistics and the Logic of Capitalism (Verso, 2022) ger en fascinerande inblick i hur kapitalismen har förvandlat matematik, statistik och sannolikhetslära till något mer än tekniska hjälpmedel för effektiv produktion. Joque visar i stället hur den digitala kapitalismen med sina algoritmer och självlärande maskiner skapat sig en egen metafysik som sipprar ut i hela samhället.

När Marx talade om varufetischism och objektifierade tankeformer syftade han på hur människor kom att låta objekt som varor och pengar styra deras beteende ”bakom deras ryggar”. Senare marxister har på ett liknande sätt pratat om ”realabstraktioner” (Sohn-Rethel) eller nya former av opersonliga ”strukturella imperativ” (Postone) som inte tycks kunna härledas till någon specifik samhällsgrupps dominans. Joques analys går vidare i dessa spår genom att visa hur dagens superdatorer producerar sina egna mystiska objekt i form av statistiska ”sanningar” som vi inte har något annat val än att acceptera.

Ett av problemen att datorerna i dag hanterar större mängder data och räknar snabbare än någon människa någonsin kan göra, vilket gör det mänskligt omöjligt att bekräfta om resultaten är riktiga eller ej. Bara datorer kan bekräfta om datorerna har rätt, vilket innebär att matematiken själv – som många länge uppfattat som ett evigt och oföränderligt språk – har blivit till en experimentell vetenskap. Så långt är det hela av filosofiskt intresse, men de politiska och ekonomiska konsekvenserna blir enorma så snart vi tänker på att algoritmerna sätts i kapitalackumulationens tjänst och fattar beslut som påverkar oss alla – utan att vi har en chans att hänga med i hastigheten eller kunna förstå vad som händer.

Om den kapitalistiska marknaden för Marx var en sorts dator som kalkylerade fram ekonomiska värden i utbytesprocessen så står vi i dag inför en algoritmiserad hyperkapitalism i ordets rätta bemärkelse, där besluten presenteras på våra skärmar medan själva beräkningarna utförs bakom våra ryggar – av maskiner som programmerar om sig själva innan vi hinner vända oss om.
 

Den gyllene flottans sista seglats: svenska anarkister och situationister i 1960- och 1970-talets vänstervåg, (Vita ludens, 2023), av Alexander Eklund, (tidigare medlem i CMS styrelse), är en berättelse om den svenska situationiströrelsen, med fokus på gruppen Gyllene flottan. Förklarande text blandas med illustrationer, serier, textutdrag och översättningar.
 

Marx and the Robots – Networked production, AI and Human Labour (Pluto Press, 2022) av Florian Butollo & Sabine Nuss (red.), är en antologi ursprungligen utgiven på tyska som kom på engelska i fjol. Där bidrar en hel drös med forskare med olika kapitel om automatisering, ”industri 4.0”, ”deskilling” osv. Frigga Haug skriver till exempel om ett jättespännande, mångårigt projekt från förr, där automatisering studerades och ”deskilling”-tesen ifrågasattes (Projektgruppe Automation und Kvalifikation). Det finns en hel del spännande (och något kanske mindre spännande) från den tyska, mer eller mindre marxistiskt influerade, kontexten att hämta här för den som är intresserad av arbete, teknik, ny och gammal automatisering ur ett marxistiskt perspektiv.

Søren Maus Mute Compulsion: A Marxist Theory of the Economic Power of Capital (Verso, 2023) eller Stum tvang som den heter på danska i original presenterades i höstas på CMS-konferensen Marx22. Boken bidrar med en ny teori om ekonomisk makt genom att fokusera på de abstrakta och opersonliga uttrycken för makt som är unika för kapitalismen.

Black Studies and Marxism

När sommaren är slut börjar höstterminens studiecirklar. Först ut är ’Black Studies and Marxism: the Practice of Disorder’ med texter på engelska, men samtal både på svenska och engelska. Gruppen kommer att träffas varannan måndag med start den 4 september, totalt åtta gånger på Porten (Kungsgatan 84) i Stockholm.

Förra året höll CMS en studiecirkel om svart marxism som fokuserade på den historiska utvecklingen av ras och kapital. Höstens cirkel kommer att fokusera på hur vår samtida politiska ekonomi står i vägen för både antirasism och marxism och läsa texter som öppnar möjligheter för revolutionär teori och handling.

Cirkeln är öppen för alla, oavsett förkunskaper och alla texter kommer att skickas ut som PDF-filer innan varje möte. Mer information om läsning och anmälan finns på Facebook.

Berättelser om Marx och hans verk

Den 7 september börjar en studiecirkel kring Eric Hobsbawms How to Change the World: Tales of Marx and Marxism (Little Brown UK, 2011). Boken är en studie i utvecklingen av Karl Marx tankar och deras postuma inflytande. Hobsbawm skriver marxismens historia, ger introduktioner till några av Marx och Engels verk, skriver om Gramsci och fängslar med sin stora lärdom i beskrivningen av växelverkan mellan den historiska kontexten och idéers utveckling och inflytande.

Cirkeln kommer att träffas 14 torsdagar under hösten på Kafé Marx i Stockholm klockan 18–20. Mejla cms@cmsmarx.org för anmälan och skriv ”Studiecirkel Marx” i rubrikraden. Eventuella frågor besvaras av studieledare Eva-Lena Lundberg på 073-569 97 16.

Djur med stora öron

När du tröttnar på Sommar i P1…

…är det tur att det finns så mycket annat spännande att lyssna på. (Fast det här avsnittet var helt okej.)

Att Radio åt alla har massor av grymma podcasts är ingen nyhet, men av någon anledning har vi missat att tipsa om podden Värdet av pengar som snart funnits i ett år. Sju avsnitt finns ute och det senaste, ’Bubbla eller pyspunka?’ gästas av Gustav Ingman, ekonomhistoriker och ledamot i CMS styrelse. 
 

Carolina Uppenberg är liksom Gustav både ekonomhistoriker och styrelseledamot i CMS. Hon gästade podden Apans anatomi nyligen och pratade utifrån frågeställningen ’Vem skapar arbetaren?’. Finns det ett samband mellan omsorgskamper inom välfärd och hushåll, kamp för ökade resurser till skolan och ett försvar av aborträtten? Och döljer sig inte reproduktionskamperna ofta bakom det som slarvigt kallas kulturkamp? Lyssna bland dina vanliga poddar eller på Soundcloud.
 

För den som är nyfiken på Søren Maus Mute Compulsion, men kanske inte helt redo för att ta sig an boken rekommenderas detta avsnitt av Novara FM där författaren samtalar med Richard Hames om den inneboende kraften i kapitalismen som tvingar oss att reproducera kapitalistiska relationer.
 

Även Quinn Slobodian har poddat om sin bok Crack-Up Capitalism. Och på hans hemsida finns alla avsnitten från olika podcasts.  
 

Sist, men inte minst, ska nämnas att det nu går att lyssna på ett par av Clartés texter. Även tidningen Brand som ju har sin egen podd, lär vara på gång med inspelning av texter. Så håll öronen öppna!

Kategorier
Nyhetsbrev

Massor av evenemang och ett lästips

Massor av evenemang och ett lästips

Den här månaden kommer CMS nyhetsbrev lite tidigare än vanligt. Det beror på att det händer så mycket kul de närmsta veckorna och vi vill hinna tipsa om allt i god tid. Vad sägs till exempel om ett forskarseminarium om fackliga frågor, en marxistisk konferens och ett stort, internationellt möte för att planera framtiden? 

Och om bara en vecka, den 24 maj, är det release för ett nytt nummer av tidningen Arbetarhistoria som ges ut av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Temat för numret är Kapitalism & kolonialism och kalaset hålls på restaurang Cirkeln i ABF-huset i Stockholm. Kanske ses vi där. Kanske någon annanstans.  


Arbetarna och den nya tekniken

Den 30 maj arrangerar Marxistiska forskarnätverket ännu ett digitalt forskarseminariumArvand Mirsafian, doktorand i ekonomisk historia vid Uppsala universitet, presenterar då sin forskning med arbetstiteln Arbetarna och den nya tekniken: En studie om facklig kamp, arbetsfred och rationalisering i Sverige 1920–1950. Efteråt ges utrymme för diskussion och frågor. Något textunderlag finns inte denna gång.
 
Varmt välkomna att , tisdag 30 maj klockan 13.00–ca 15.

Det nationale og det internationale

Danska SMS, Selskab for Marxistiske Studier, arrangerar sin åttonde årliga konferens i höst. Temat är The National and the International och förklaras såhär: 

Nationalism still penetrates all aspects of political and cultural life. On a theoretical level, however, the pairing of national and international is currently challenged by alternative spatial notions such as ”localities,” ”extra-territoriality,” ”environment,” ”sphere of influence,” ”alliance,” and ”empire.”

Konferensen äger rum på Syddansk Universitet den 6-7 oktober i år och redan nu går det att registrera sig för att delta. Deadline för abstract är den 1 juni och all övrig information finns i SMS Call for Papers.

Kvinna i vårdkläder och munskydd

Essä-nytt på webben

Sociala medier i all ära, men en egen hemsida är bra mycket mer stabilt. Förutsatt att den funkar förstås. Och det gör CMS sida nu. Den kan, och kommer att, förbättras men innehållet ska vara korrekt och det finns en bloggfunktion. Där postas även de här nyhetsbreven sedan en tid tillbaka och tanken är att det ska bli mer uppdateringar och olika typer av artiklar framöver.

Redan nu finns en nyskriven essä av CMS styrelseledamot Olle Uppenberg publicerad. Rubriken är Kapitalistisk värdeproduktion och den offentliga sektorn. Läs den gärna! Vill du skriva ett svar eller på annat sätt bidra till innehållet på hemsidan går det bra att mejla till cms@cmsmarx.org

Välkommen till framtidsfabriken

Den 15–18 juni bjuder nätverket transform! europe och en rad andra vänsterorganisationer och gräsrötter i Europa in till The Future Factory i Rom. Det är ett tre dagar långt möte som riktar sig till akademiker, aktivister och föreningar som vill diskutera, planera och ta fram ”non-militaristic, non-antagonistic, collaborative futures” där krig och exploatering är både otänkbart och omöjligt.

På dagordningen står workshops, föreläsningar och samtal som ska koppla ihop fredsrörelsen med andra kamper för antirasism, flyktingsolidaritet, klimaträttvisa, feminism och social rättvisa. 

I skrivande stund har registreringen ännu inte öppnat, men den kommer att göra det inom kort. Håll utkik på The Future Factorys hemsida

Kategorier
Nyhetsbrev

Forskning, föredrag och boktips

Forskning, föredrag och boktips

Lagom till att vintern till slut rasat ut har det Marxistisk forskarnätverket kommit igång igen efter en längre konferens– och coronarelaterad paus. Nu i veckan hålls ett digitalt arrangemang som vi ser mycket fram emot.

Sedan firar vi kanske inte så mycket valborg, men givetvis första maj. Och dagen därpå händer också något roligt och intressant. I alla fall i Stockholm. Intressant blir det självklart även i månadens boktips som lyfter fram två aktuella titlar.

Trevlig läsning och glad första maj! Vi ses på gatorna.


Forskarnätverket lever och levererar

Efter en längre tids tystnad är nu Marxistiska forskarnätverket på gång igen och redan på fredag den 28 april arrangeras ett digitalt seminarium med den långa rubriken (Post)strukturalismens monetära ursprung: en kritik av vänsterpopulismens bärande idéer.

Seminariet behandlar former av marxistisk kritik av de strukturalistiska och poststrukturalistiska idéströmningar som har präglat humaniora och samhällsvetenskap sedan 1980-talets slut, och under senare år även radikal politik i och med uppsvinget för vänsterpopulismen. Med utgångspunkt i ett artikelmanuskript som försöker knyta samman ekonomikritik, kritik av politisk teori och kritik av vänsterpopulism utforskar seminariet dessa frågor. Hur har kapitalet och värdeformen påverkat den teoribildning som inleddes inom den strukturella lingvistiken och som löper från Ferdinand de Saussure till Ernesto Laclau och Chantal Mouffe?

Tor Hammer och Magnus Granberg, doktorand resp. universitetslektor i sociologi vid Mittuniversitetet, kommer att bland annat att presentera en artikel de skrivit och sedan följer allmän diskussion. 

Seminariet som är ett samarrangemang mellan Marxistiska forskarnätverket och Mittuniversitetet hålls på Zoom fredagen den 28 april kl. 13:15–15:00.

Hör Helena om högerkvinnorna

Den andra maj föreläser Helena Tolvhed på temat ”Högerns kvinnor och jämställdheten på 1970- och 1980-talen” och den som befinner sig i Stockholm då är välkommen att komma och lyssna på ABF-huset klockan 18.

Helena Tolvhed är docent i historia och universitetslektor vid Historiska institutionen på Stockholms universitet. Hon kommer bland annat att prata om hur jämställdhet blev en angelägenhet för den politiska högern och näringslivet i Sverige och vilka konsekvenser det har inneburit. I föredraget presenteras också Moderata kvinnoförbundet och Kvinnor-kan-mässorna som exempel på hur feministiska idéer har integrerats med nya marknadsliberala strömningar.

Marxologi och andra religioner

Två färska boktips blir det också i månadens utskick. 

Först A Companion to Marx’s Grundrisse av David Harvey, utgiven på Verso förlag för ett par månader sedan, som enligt Nancy Fraser är ”as illuminating for experienced readers as it is helpful for those who are encountering Marx’s great text for the first time”.

Harvey tydliggör den snåriga texten och pekar på de motsägelser i den borgerliga produktionen som Marx ville få fram. Samtidigt illustrerar A Companion to Marx’s Grundrisse också relevansen av Grundrisse i dagens läge med den samtida kapitalismens oroliga tillstånd.

Boktips nummer två är religionshistorikern Stefan Arvidssons Röd tro: socialistisk kultur och livsåskådning under tvåhundra år som gavs ut på Arkiv förlag tidigare i år. Boken är en kartläggning av hur både socialister själva och rörelsens belackare och fiender liksom akademiska forskare har förstått relationen mellan de politiska övertygelserna och olika existentiella åskådningar. Måste socialismen gå hand i hand med humanistiska och ateistiska övertygelser eller ska den byggas på solid vetenskaplig grund? Arvidsson låter olika röster komma till tals och ställer slutligen frågan om vem som har rätt.

Röd tro: socialistisk kultur och livsåskådning under tvåhundra år finns att köpa i tryckt format från de stora nätbokhandlarna, men finns också tillgänglig som pdf via förlagets hemsida.

Kategorier
Nyhetsbrev

Nu är vi trötta på (krigsguden) Mars

Nu är vi trötta på (krigsguden) Mars

Månadens nyhetsbrev innehåller flera tips på olika webinar som kommer gå att se under våren. Webbsända föreläsningar alltså. En del av dem handlar om fred ur ett marxistiskt perspektiv och det blir mer på fredstemat, bland annat från en trevlig blogg som vi gärna läser.

Lite handlar det om sociala medier också. Ni vet väl att CMS finns både på Facebook och Instagram? Alla delningar och likes som vi får där uppskattas mycket i den ständiga kampen mot algoritmerna. Men eftersom det inte går att lita på dessa kapitalstyrda plattformar är vi glada att CMS hemsida blir mer och mer tillförlitlig och uppdaterad. Bland annat publiceras alla nyhetsbrev även där, under fliken aktuellt.


När krig är fred

Fortfarande är fredsmobiliseringen sorgligt lågprioriterad och därför känns det viktigt att lyfta de initiativ som finns. Givet är förstås Svenska Freds som nyligen utsåg Sveriges försvarsminister till Årets Vapenvärvning och Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet som gör sådant som att skriva remissvar på Sveriges medlemskap i Nato. Sansade röster i orwellska tider. 

Det europeiska nätverket transform! europe där CMS ingår har just nu en serie webinar på tema fred, marxism och kristendom som går att se via deras hemsida. Det första avsnittet som diskuterar likheter mellan marxistismen och kristendomen i synen på fredsetik är publicerat och ytterligare minst två kommer. 

Nytt från Arbark

Även Arbetarrörelsen arkiv och bibliotek har en rad spännande webinar att kolla in under våren. De handlar om finlandssvensk kommunism, drömmen om ett demokratiskt Amerika och så presenterar ekonomhistorikern Jonas Söderqvist sin avhandling om tre folkhögskolors betydelse för folkrörelsernas framväxt i början av 1900-talet.

Clarté är på G

Även Arbetarrörelsen arkiv och bibliotek har en rad spännande webinar att kolla in under våren. De handlar om finlandssvensk kommunism, drömmen om ett demokratiskt Amerika och så presenterar ekonomhistorikern Jonas Söderqvist sin avhandling om tre folkhögskolors betydelse för folkrörelsernas framväxt i början av 1900-talet.

Kategorier
Nyhetsbrev

Strejker och studier

Strejker och studier

I månadens nyhetsbrev ligger fokus på strejkvapnet. Både aktuella kamper, historiska analyser och populärkulturella skildringar finns intryckta bakom de små länkarna. Må de vågor av radikal organisering som går genom Europa bära med sig kraft och varaktig samhällsförändring!

En utmärkt förberedelse för vad än framtiden har med sig är naturligtvis att studera och vi är extra glada över att kunna tipsa om en cirkel i regi av CMS lokalgrupp i Uppsala. Följ deras förehavanden eller ta kontakt via deras facebooksida.


Strejken lever

I dessa tider av politiskt mörker lyser den senaste tidens strejker i Europa starkt. Det är bara veckor sedan tusentals finska industriarbetare lade ned sitt arbete med krav på högre löner. I Frankrike pågår fortfarande kraftfulla protester och strejker mot regeringens planer på att höja pensionsåldern och i Spanien demonstrerar hundratusentals till stöd för strejkande vårdpersonal. Bara för att nämna några exempel.

I Storbritannien pågår just nu den största strejkvågen sedan decennier och det är historiskt många grupper som strejkar, inklusive tjänstemannagrupper som lärare för första gången. Samtidigt finns lagförslag om att inskränka strejkrättigheter ytterligare, i ett land där dessa som del av Thatchers eftermäle redan är mycket restriktiva, med förbud mot sympatistrejk och mot att riskera ”allmänhetens liv och hälsa”. Det aktualiserar diskussioner om strejken som vapen och som utsträckning av demokratin. Kan strejker verka förändrande och mobiliserande, och skapa ökad klassmedvetenhet, i vår samtid?

Ett hett tips för den som vill sätta sig in mer i den bakgrunden till dagens händelser är att lyssna på Novara medias historiska genomgång av landets strejker. Som populärkulturell bonus rekommenderas även avsnittet om strejker på film samt brittiska kriminalserien Sherwood som ligger på Svt play.

Läs Kapitalet i Uppsala

Har du alltid känt att du borde ta tag i att läsa Kapitalet? Undrar du hur många alnar linneväv det går på en rock? Vill du beväpna dig med den mest fruktansvärda projektil som någonsin avlossats mot borgarnas huvud?

Det blir enklare och roligare tillsammans. Kom med och läs första volymen av Kapitalet med CMS Uppsala. Studiecirkeln startar den 11 april och träffas därefter varannan tisdag klockan 19 på ABF på S:t Persgatan 22B. Skicka gärna ett mejl till uppsala@cmsmarx.org om du vill vara med.

Ny partiideologi

Vänsterpartiet, som en gång instiftade CMS, har uppdaterat sin ideologiskola. Det är ett stort studiematerial om hur partiets partiprogram förhåller sig till partiets politiska projekt och det går utmärkt att läsa i grupp som en studiecirkel.

Den som är nyfiken på att fördjupa sig mer i ideologiskolan kan med fördel kontakta John Hörnquist, studiesamordnare i Vänsterpartiet som kommer leda en cirkel på materialet under våren. Sista anmälningsdag är den 12 mars.

Kategorier
Nyhetsbrev

Nytt år, nya cirklar

Nytt år, nya cirklar

CMS börjar året med flera studiecirklar i både Göteborg och Stockholm. Marxtexter blir det självklart, men också Freud, arbetarhistoria och skönlitteratur. Utöver själva läsningen innebär cirkelverksamheten också chans till spännande diskussioner och möten. Varmt välkommen att vara med! 

För dig som hellre läser på egen hand har vi ett boktips som står högt på styrelsens läslista för tillfället. Men kanske blir också den föremål för cirkelläsning framöver.


Läs med CMS i vår

Klass i rörelse
Känner du att dina kunskaper om den svenska arbetarrörelsens historia sedan 1870 fram till nutid är lite rostig? Oroa dig inte, under våren håller CMS en cirkel där vi läser boken Klass i rörelse: arbetarrörelsen i svensk samhällsutveckling som med rikt illustrerat bildmaterial oljar ditt gnisslande tankemaskineri genom att täcka in alla viktiga milstolpar med kärnfull analys. 
Anmäl er till hampus.bystrom@gmail.com om ni vill vara med.

Historien
Historien av Elsa Morante från 1974 är en tidlös skildring av kärlek, fasor och skandaler mot fonden av det fascistiska Italien. Den här tjocka, mäktiga romanen finns både på biblioteket och att köpa begagnad. Cirkeln har tre träffar, söndagarna 5 och 19 februari samt 5 mars kl. 13-15 på Vänsterpartiets expedition i Göteborg. Till första träffen läser vi kapitlen ”…..19**” – ”…..1942” (cirka 135 sidor), och bestämmer därefter upplägg för följande möten. Anmäl deltagande till ahlqvistlisa@gmail.com senast fredag 3 februari.

Freudomarxism
I slutet av februari startar en studiecirkel i freudomarxism, alltså försök att kombinera Freuds och Marx teorier. Cirkeln kommer att hållas i Stockholm med träffar var tredje vecka fram till sommaren. Mer information kommer, men det går redan nu att anmäla sitt intresse till mats.deland@gmail.com.

Texter av Marx
Kritik av Gothaprogrammet och andra texter av Karl Marx står på litteraturlistan för ytterligare en stockholmsbaserad cirkel som startar den 16 februari kl 18. Därefter träffas deltagarna under 14 torsdagar mellan kl 18 och 20 på Kafé Marx i Stockholm. 
Anmäl dig genom att skicka ett mejl till cms@cmsmarx.org. Skriv ”Studiecirkel Marx” i rubrikraden.

Kannibalkapitalism

Nancy Frasers senaste bok, Cannibal Capitalism hör till de första vi tar oss an i år. Om det ekonomiska system som omättligt slukar allt i sin väg och förgör allt levande, men också om motstånd och lösningar för en hållbar framtid. För en introduktion till begreppet Cannibal Capitalism rekommenderas Martín Mosqueras intervju med Fraser i Jacobin från 2021.

Kategorier
Nyhetsbrev

Studiecirkel, soc-stream och storhelgsläsning

Studiecirkel, soc-stream och storhelgsläsning

Idag på årets mörkaste dag med tio dagar kvar till det nya säger CMS tack för i år till alla som cirklat och konfererat med oss under 2022. Vi fortsätter med ny kraft efter helgerna och nästa nyhetsbrev kommer som vanligt om en månad.

Tills dess hoppas vi att ni både hinner läsa något bra och kanske titta på något av det vi tipsar om här innan det är dags att anmäla sig till 2023 års första studiecirklar.

God jul och gott nytt år, kamrater!


Anmäl dig till vårens första Marxcirkel 

Redan nu går det att anmäla sig till en av vårens studiecirklar. Vi läser Kritik av Gothaprogrammet och andra texter av Karl Marx med start torsdagen den 16 februari kl 18. Därefter träffas cirkeldeltagarna under 14 torsdagar mellan kl 18 och 20 på Kafé Marx, Kungsgatan 84 i Stockholm.

Karl Marx Critique of the Gotha Program, Peter Hudis red. (2022) är en engelskspråkig hyllad introduktion till Marx skrift av Peter Hudis, som framhäver det djupt demokratiska i Marx vision av både övergången till kommunismen, samt det kommunistiska samhället. Utgåvan innehåller också de tyska socialdemokraternas partiprogram: Gothaprogrammet (1875), Marx kritik mot det: Kritik av Gothaprogrammet (1875), samt ett efterord av Peter Linebaugh.

Anmäl dig genom att skicka ett mejl till cms@cmsmarx.org  Skriv ”Studiecirkel Marx” i rubrikraden. Frågor besvaras av studieledare Eva-Lena Lundberg per telefon eller sms 073-5699716.

Socialistiskt forum i efterhand

Vi missade att tipsa om Socialistiskt forum i förra månadens utskick och nu har det ju redan varit. Men det är inte försent att tipsa, eftersom delar av programmet finns inspelat och går att se i efterhand här. Totalt är det drygt åtta timmars stream med medverkande som Liv Strömquist, Andreas Malm och Nooshi Dadgostar.

Valda delar av Marx22 finns också inspelat och finns nu även för lyssning på Soundcloud.

En bok för framtiden

Ett boktips ska vi skicka med också såklart. The Future Is Degrowth A Guide to a World beyond Capitalismutgiven tidigare i år på Verso förlag beskrivs som en handbok och ett manifest för alla som är intresserade av att hitta vägar ut ur de pågående kriserna. Och vad kan väl passa bättre i midvintermörkret än postkapitalistiska visioner för en ljusare framtid?

Verso har dessutom stor rea på alla sina böcker en dryg vecka framöver för den som vill passa på!