Kategorier
Nyhetsbrev

Cirklar, seminarier och brunch

I 2024 års första nyhetsbrev finns inte mindre än fem studiecirklar i tre olika städer att anmäla sig till, samt en öppen, men väldigt lokal bonuscirkel. Dessutom bjuds det på både brunch och forskarseminarium.

Cirklar, seminarier och brunch

I 2024 års första nyhetsbrev finns inte mindre än fem studiecirklar i tre olika städer att anmäla sig till, samt en öppen, men väldigt lokal bonuscirkel. Dessutom bjuds det på både brunch och forskarseminarium. Som vanligt handlar en hel del om Marx, men det blir även läsning och samtal om religion, antisemitism, historia, bomullsodling och banker. För att nämna några exempel.

Har du som läser tips på arrangemang och annat vi borde uppmärksamma i nyhetsbrevet går det bra att mejla cms@cmsmarx.org med förslag på innehåll till kommande utskick!


Vårens första cirklar

CMS arrangerar flera studiecirklar under våren; läs tillsammans i Uppsala, Stockholm och Göteborg. Två av cirklarna har precis haft sin första träff, men det går bra att haka på ändå.

CMS Uppsala läser Kommunistiska manifestet på ABF. Första tillfället var måndagen den 30 januari, men till dess var ingen läsning och det är tre träffar kvar. Så skynda dig att skicka ett mejl till uppsala@cmsmarx.org om du vill vara med.

I Göteborg börjar idag (31/1) en studiecirkel på Giovanni Arrighis (1937-2009) viktigaste verk, Det långa 1900-talet (utgiven 1994) om makt, pengar och kapitalets globalisering. Cirkeln träffas i lokalen ”Greta”, hos Vänsterpartiet på Andra Långgatan 20 var tredje vecka totalt fyra–fem gånger. Mejla larserikhansson186@gmail.com för anmälan.

På samma adress startar den 5 februari en cirkel på Röd tro: socialistisk kultur och livsåskådning under tvåhundra år av religionshistorikern Stefan Arvidsson. Gruppen träffas sedan varannan måndag kl 18.30 vid fyra–fem tillfällen. Anmälan sker per e-post till cirkelledaren hannes.norblad@gmail.com

I Stockholm börjar årets första studiecirkel den 8 februari kl 18 på Kafé Marx med Understanding Marxism av Richard D Wolff.Därefter följer fyra texter om ackumulationen och den ursprungliga ackumulationen av Silvia Federici, Karl Marx, Prabhat Patnaik och Rosa Luxemburg. Mejla cms@cmsmarx.org och skriv ”Studiecirkel Marx” i rubrikraden för anmälan.

Den 5 mars startar ytterligare en Stockholmsbaserad cirkel på den nyutkomna och högaktuella boken Good Jew, Bad Jew – Racism, Anti-semitism and the assault of meaning av den sydafrikanska forskaren, aktivisten och politiska teoretikern Steven Friedman. Friedman riktar skarp kritik mot mainstream-förståelser av judiskhet och erbjuder en djuplodad analys av hur antisemitism och antisemiter i allt högre grad definieras som ”allt och alla som motsätter sig den israeliska statens intressen och politik.” 
Anmälan och frågor skickas till cirkelledaren Clara Lee Lundberg, clara@labellamaffia.com, skriv gärna ”anmälan cms kurs” i ämnesraden.

Marxistisk brunch

Den 11 februari bjuder CMS Göteborg in till årets första marxistiska brunch som kommer att fokusera på SVT-programmet Historien om Sverige. Hur presenteras Sveriges historia, vilken och vems historia är det som kommer fram? Vad säger serien om vår egen tid? Hur förhåller sig innehållet till den ständiga diskussionen kring idealistisk och materialistisk historiesyn? Detta är bara några av de många frågor som kan tänkas komma upp!

För att inleda diskussionen kommer Ann Ighe, lektor i ekonomisk historia på Göteborgs universitet, kulturskribent och redaktör för tidskriften Ord & Bild som har skrivit om Historien om Sverige i Flamman

Eftersom antalet platser är begränsat krävs anmälan till brunchen. De 20 som får plats kommer att kontaktas senast torsdag den 8 februari.

Federal reserve och den agrara frågan

Den 23 februari kl 13–15 arrangerar CMS forskarnätverk ett digitalt seminarium utifrån Mikael Omstedts artikel A Country of Long Credits and Long Seasons:” The Federal Reserve Bank of Atlanta and the Asynchronies of Agrarian Capitalism, 1914-1950. Forskarseminariet har rubriken Federal Reserve och den agrara frågan: Bomull, banker, och kapitalismens ojämna utveckling i den amerikanska södern, 1914-1950 och mer information om det finns här.

Opponenter är Arvand Mirasafian, doktorand i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och Carolina Uppenberg, forskare i ekonomisk historia vid Stockholms universitet. Ordförande för seminariet är Majsa Allelin, biträdande lektor vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad.

Mejla majsa.allelin@sh.se för anmälan och zoomlänk. Texten skickas ut två veckor före seminariet.

Röding på blåa linjen? 

Röd på Blå är en socialistisk bokcirkel på blåa linjen in Stockholm som träffas på Solidaria i Sundbyberg den tredje tisdagen i månaden med start den 20 februari. Vid varje träff diskuteras en ny bok och det är inget krav att man ska ha läst hela, några kapitel räcker för att delta. Så, vill du läsa Naomi Klein, Frantz Fanon, Clara E Mattei, Ilan Pappe och Sven Lindqvist tillsammans med andra i nordvästra Stockholm är Röd på Blå något för dig.