Kategorier
Nyhetsbrev

Forskning, föredrag och boktips

Lagom till att vintern till slut rasat ut har det Marxistisk forskarnätverket kommit igång igen efter en längre konferens- och coronarelaterad paus. Nu i veckan hålls ett digitalt arrangemang som vi ser mycket fram emot.

Forskning, föredrag och boktips

Lagom till att vintern till slut rasat ut har det Marxistisk forskarnätverket kommit igång igen efter en längre konferens– och coronarelaterad paus. Nu i veckan hålls ett digitalt arrangemang som vi ser mycket fram emot.

Sedan firar vi kanske inte så mycket valborg, men givetvis första maj. Och dagen därpå händer också något roligt och intressant. I alla fall i Stockholm. Intressant blir det självklart även i månadens boktips som lyfter fram två aktuella titlar.

Trevlig läsning och glad första maj! Vi ses på gatorna.


Forskarnätverket lever och levererar

Efter en längre tids tystnad är nu Marxistiska forskarnätverket på gång igen och redan på fredag den 28 april arrangeras ett digitalt seminarium med den långa rubriken (Post)strukturalismens monetära ursprung: en kritik av vänsterpopulismens bärande idéer.

Seminariet behandlar former av marxistisk kritik av de strukturalistiska och poststrukturalistiska idéströmningar som har präglat humaniora och samhällsvetenskap sedan 1980-talets slut, och under senare år även radikal politik i och med uppsvinget för vänsterpopulismen. Med utgångspunkt i ett artikelmanuskript som försöker knyta samman ekonomikritik, kritik av politisk teori och kritik av vänsterpopulism utforskar seminariet dessa frågor. Hur har kapitalet och värdeformen påverkat den teoribildning som inleddes inom den strukturella lingvistiken och som löper från Ferdinand de Saussure till Ernesto Laclau och Chantal Mouffe?

Tor Hammer och Magnus Granberg, doktorand resp. universitetslektor i sociologi vid Mittuniversitetet, kommer att bland annat att presentera en artikel de skrivit och sedan följer allmän diskussion. 

Seminariet som är ett samarrangemang mellan Marxistiska forskarnätverket och Mittuniversitetet hålls på Zoom fredagen den 28 april kl. 13:15–15:00.

Hör Helena om högerkvinnorna

Den andra maj föreläser Helena Tolvhed på temat ”Högerns kvinnor och jämställdheten på 1970- och 1980-talen” och den som befinner sig i Stockholm då är välkommen att komma och lyssna på ABF-huset klockan 18.

Helena Tolvhed är docent i historia och universitetslektor vid Historiska institutionen på Stockholms universitet. Hon kommer bland annat att prata om hur jämställdhet blev en angelägenhet för den politiska högern och näringslivet i Sverige och vilka konsekvenser det har inneburit. I föredraget presenteras också Moderata kvinnoförbundet och Kvinnor-kan-mässorna som exempel på hur feministiska idéer har integrerats med nya marknadsliberala strömningar.

Marxologi och andra religioner

Två färska boktips blir det också i månadens utskick. 

Först A Companion to Marx’s Grundrisse av David Harvey, utgiven på Verso förlag för ett par månader sedan, som enligt Nancy Fraser är ”as illuminating for experienced readers as it is helpful for those who are encountering Marx’s great text for the first time”.

Harvey tydliggör den snåriga texten och pekar på de motsägelser i den borgerliga produktionen som Marx ville få fram. Samtidigt illustrerar A Companion to Marx’s Grundrisse också relevansen av Grundrisse i dagens läge med den samtida kapitalismens oroliga tillstånd.

Boktips nummer två är religionshistorikern Stefan Arvidssons Röd tro: socialistisk kultur och livsåskådning under tvåhundra år som gavs ut på Arkiv förlag tidigare i år. Boken är en kartläggning av hur både socialister själva och rörelsens belackare och fiender liksom akademiska forskare har förstått relationen mellan de politiska övertygelserna och olika existentiella åskådningar. Måste socialismen gå hand i hand med humanistiska och ateistiska övertygelser eller ska den byggas på solid vetenskaplig grund? Arvidsson låter olika röster komma till tals och ställer slutligen frågan om vem som har rätt.

Röd tro: socialistisk kultur och livsåskådning under tvåhundra år finns att köpa i tryckt format från de stora nätbokhandlarna, men finns också tillgänglig som pdf via förlagets hemsida.