Kategorier
Nyhetsbrev

Möten, böcker, fest och Marx

I månadens utskick från CMS finns boktips, festtips, ett sista minuten-tips för marxistiska skribenter och en inbjudan till ett öppet möte som CMS ordnar i Stockholm.

Möten, böcker, fest och Marx

I månadens utskick från CMS finns boktips, festtips, ett sista minuten-tips för marxistiska skribenter och en inbjudan till ett öppet möte som CMS ordnar i Stockholm.

Dessutom vill vi påminna om Marxistiska forskarnätverkets nästa seminarium med den otroliga titeln Formalism och instrumentalism i den marxistiska rättskritiken: med vad måste pasjukaniansk teori börja? Seminariet hålls på Zoom den 2 oktober klockan 13.15–15.00. Mejla forskning@cmsmarx.org för att få texten och Zoom-länk.


Call for Marxist Papers

Det pågår en renässans för marxistisk teori med global räckvidd och en ny antologi är på gång. Syftet är att erbjuda en bred utblick över den marxistiska teorins återkomst genom att göra nedslag i de mest framträdande marxisternas teoribildning under de senaste 15–20 åren. Idén har sin upprinnelse i en essäserie bestående av ett tiotal introduktioner till samtida marxistisk teori som publicerats i Röda rummet under de senaste tre åren. Dessa essäer kommer att omarbetas och användas som grund för antologin som redakteras av Evelina Johansson Wilén, Lotte Schack, Carl Wilén och Johan Örestig och ska ges ut på Daidalos förlag 2025.

Men fler bidrag ska in och sista dagen för abstracts är snart: den 1 oktober 2023. Läs mer om antologin och hur du kan bidra på Röda rummets hemsida.

Värdeteori och välfärden

Var går gränserna för mervärdesproduktion i privatiseringarnas tid? Kom och diskutera värdeteori och välfärd på Porten i Stockholm den 11 oktober klockan 17.30.

CMS bjuder in till ett öppet möte med sociologen Majsa Allelin som utforskat dessa frågor i sin avhandling Skola för lönsamhet (2019) samt i sina rapporter för Katalys (2018) och Olle Uppenberg (doktorand i didaktik) som nyligen diskuterat dessa frågor i en bloggtext på CMS hemsida. Majsa och Olle är styrelsemedlemmar i CMS och kommer att inleda mötet tio minuter var utifrån respektive perspektiv. I övrigt kommer det att finnas stora möjligheter för gäster att hålla inlägg och ställa frågor.

På mötet kommer enklare förtäring såsom mackor och kaffe att finnas. Alla som är intresserade är välkomna!

För mer info: mejla Majsa på majsa.allelin@sh.se eller Olle på olle.o.u@gmail.com.

Historiska perspektiv på klass och miljö 

Två böcker vi läser i höst är Lovisa Broströms I Medelklassen. 200 år i samhällets mitt (Verbal förlag 2023) och I apokalypsens skugga. Miljörörelser och industrikapitalism 1870–2020 av Carl Cassegård och Håkan Thörn (Daidalos 2023). Båda två nyutgivna tillbakablickar på högaktuella begrepp och debatter. 

Medelklassen är både populär och lite pinsam, något många säger sig vara men egentligen inte vill prata om. Men hur har det sett ut genom åren? Ekonomhistorikern Lovisa Broström beskriver den svenska medelklassens utveckling från 1800-talet fram till idag och vad begreppet betytt över tid. Där finns också en kritik av den samtida vänstern som gärna problematiserar medelklassens livsstil istället för att göra en ordentlig klassanalys.

Miljörörelsens misslyckanden står i fokus i Carl Cassegårds och Håkan Thörns historieskrivning. Boken visar hur det moderna industrisamhället både har skapat förutsättningar för en aktiv miljörörelse och begränsat dess handlingsutrymme. I ett antal närstudier belyser författarna de omständigheter, maktförhållanden och intressen som bidragit till att forma motståndet mot miljöförstöring, skogsskövling och andra former av exploatering, i Sverige och i Japan. Boken diskuterar också miljörörelsens förutsättningar och handlingsutrymme i ett mer övergripande perspektiv. 

Roligt i teorin

Denna fantastiska rubrik har Fronesis satt på sitt 25-årsfirande som hålls i Malmö den 11 november. Då blir det framåtblickande panelsamtal med storheter från CMS styrelse och fest hela natten. Save the date!