Kategorier

Om CMS

Om CMS

Stiftelsen Centrum för marxistiska samhällsstudier bildades 1977 på initiativ av Vänsterpartiet kommunisterna, men är obunden av snäva partiintressen och verkar i en öppen anda för att främja en bred vänsterdiskussion.

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, utredningsarbete och studier vad gäller samhällenas historiska utveckling, samtidiga förhållanden och framtida utvecklingstendenser. CMS har till uppgift att företrädesvis stödja sådan verksamhet som grundar sig på marxistisk vetenskapssyn och idétradition. Verksamheten leds av en central styrelse samt självständigt verkande lokala medlemsföreningar.

Under åren har ett stort antal forskare och intellektuella deltagit i verksamheten och CMS har upparbetat ett högt anseende på såväl det akademiska fältet som inom vänstern i bred mening. Föreläsningar från vissa arrangemang har publicerats i bokform eller i den av CMS tidigare utgivna tidskriften Socialistisk Debatt.

Förutom de projekt, arrangemang och studiecirklar som organiseras av den centrala styrelsen och dess arbetsgrupper, anordnar de olika lokalföreningarna föredrag, debatter, seminarier och studieverksamhet. CMS arbetar för att främja en bred och levande vänsterdebatt med förankring i marxistisk idétradition, och för att skapa öppna mötesplatser där det vetenskapliga fältet kan möta den lokala politiska kulturen.