Kategorier
Nyhetsbrev

Palestina, bostadskrisen, andra kriser och lösningar 

Hösten har övergått i en mörk vinter där stora delar av världen tycks vara på väg helt åt helvete på ett eller annat sätt. Inte mycket går att ta för givet och i tidningen Brand beskrivs hur ett spöke går genom delar av vänstern.

Palestina, bostadskrisen, andra kriser och lösningar 

Hösten har övergått i en mörk vinter där stora delar av världen tycks vara på väg helt åt helvete på ett eller annat sätt. Inte mycket går att ta för givet och i tidningen Brand beskrivs hur ett spöke går genom delar av vänstern. I CMS är vi stolta över att en medlem i styrelsen står med som undertecknare av denna viktiga artikel med judiska perspektiv på kriget i Palestina.

Andra ljusglimtar är Verso Books fina solidaritetshandling, alla former av konstruktiva möten och kollektiva studier, de viktiga och intressanta böcker som skrivs och intervjuer som går att kolla på i tv-soffan. Om detta handlar månadens nyhetsbrev.


Verso <3 Palestina = gratis böcker

Favoritförlaget Verso tar ställning för Palestina och bidrar till att sprida information genom att både lista viktiga böcker, artiklar och podcasts och genom att erbjuda gratis nedladdning av sex stycken e-böcker om Palestina, Israel och ockupationen. Tack!

Bostadskris då och nu 

Kris i Bostadsfrågan – för en solidarisk bostadspolitik (Daidalos 2023) heter en ny bok om det svenska bostadssystemet och hur bostadspolitik, finansiering och byggande av bostäder i Sverige har sett ut de senaste 100 åren. Boken innehåller också förslag till olika sätt att organisera ett framtida solidariskt bostadssystem. Författare är Forskarkollektivet Fundament som består av Timothy Blackwell, Ståle Holgersen, Dominika V. Polanska, Åse Richard, Hannes Rolf och Maria Wallstam. 

Den som imorgon, fredag den 1 december, befinner sig i Stockholm kan passa på att gå på releasefest för Kris i bostadsfrågan på Teater Tribunalen. Mer information om firandet finns här.

Kollektiva studier om makt och politik

I december startar en seminarieserie under namnet Kollektiva studier om den svenska samhällsformationen 2023 – Klassmakt, Statsmakt och Politik i Stockholm. Omkring tio träffar planeras med en månads mellanrum och det finns även möjlighet att delta på distans.

Syftet med studierna är att studera och presentera analyser som skall vägleda det politiska arbetet för ett bättre Sverige. Studiernas perspektiv skall därför uppfattas som en helhet där olika delar – klasser, ekonomi, politik och ideologi är sammantvinnade. Det innebär att oberoende av vilket samhällsfenomen som studeras behöver detta sättas in i ett större sammanhang. Studierna skall ha en vetenskaplig utgångspunkt och framför allt inte ha partiideologiska förtecken. 

Initiativtagare är en grupp privatpersoner och bland de medverkande inledarna till varje träff finns forskare som Jenny Andersson, professor i idé- och lärdomshistoria, Roland Paulsen, docent i sociologi Lunds Universitet, Anna Tyllström, docent vid Uppsala universitet och institutet för framtidsstudier och Göran Therborn, professor i sociologi vid universitetet i Cambridge. 

Är du intresserad av att delta? Skicka då ett mejl till kollektiva.studier@gmail.com för att få material som mer utförligt beskriver bakgrund för studierna och dess frågeställningar. 

Samtal för insnöade 

Novara Media har vi tipsat om förut, men de tål att återkomma till. Inte minst för de många intervjuer som finns under rubriken Downstream, där Aaron Bastani och Ash Sarkar samtalar med aktivister, författare, ekonomer, politiker, forskare, YouTubers, filosofer och tänkare av alla slag. Lyssna till exempel på den trefalt bokaktuella Slavoj Žižek som bland annat pratar om Palestina, Stalin och sin oerhört pessimistiska framtidssyn. 

Förresten har Verso nyligen publicerat en lång intervju med Andreas Malm som också går att lyssna och titta på. Han pratar naturligtvis om Palestina, klimataktivism och ekosocialism.