Skolan och klassamhället: Resultat från ett avhandlingsarbete

I Peterssons avhandling utreds sambandet mellan prestationer i grundskolan och social klasstillhörighet samt hur organisatoriska och geografiska skillnader påverkar styrkan i detta samband. Under sessionen kommer aktuell forskning om den sociala bakgrundens påverkan på framförallt grundskolebetyg att presenteras och diskuteras för att ge en introduktion till området.