Kapitalism, frihet och alienation

I kapitalismen finns en inneboende premiss om frihet. Människan måste vara fri för att kunna sälja sin arbetskraft som lönearbete och för att värde ska skapas. Premissen står dock i motsättning till sig själv. I uppsaten utvecklas hur denna motsättning kan komma till uttryck på dagens otrygga arbetsmarknad och hur kapitalismens inre motsättningar kan skapa både konkreta och abstrakta uttryck för alienation.