Kategorier
Nyhetsbrev

Studera för en smartare samtid

CMS fortsätter att bemöta den framväxande fascismen med folkbildning och forskning. I månadens nyhetsbrev ryms mycket teori och kollektivt lärande.

Studera för en smartare samtid

CMS fortsätter att bemöta den framväxande fascismen med folkbildning och forskning. I månadens nyhetsbrev ryms mycket teori och kollektivt lärande. Vi tipsar om en seminarieserie, en studiecirkel, en konferens, en sommarkurs och en nyutkommen bok. Det handlar bland annat om kriser, rättsteori, förorten, antisemitism och Bolsonaro. Bara aktuella ämnen alltså.

P.S. Befria Palestina!


Judiskhet, Israel och antisemitism

Det finns fortfarande ett par platser kvar till studiecirkeln kring den nyutkomna och högaktuella boken Good Jew, Bad Jew – Racism, Anti-semitism and the assault of meaning av den sydafrikanska forskaren, aktivisten och politiska teoretikern Steven Friedman. Friedman riktar skarp kritik mot mainstream-förståelser av judiskhet och erbjuder en djuplodad analys av hur antisemitism och antisemiter i allt högre grad definieras som ”allt och alla som motsätter sig den israeliska statens intressen och politik.” 

Cirkeln träffas i Stockholm fem tisdagar under våren den 5 mars, 2 april, 23 april, 14 maj och 4 juni kl 19.00-21.00. Anmälan och frågor skickas till cirkelledaren Clara Lee Lundberg, clara@labellamaffia.com, skriv gärna ”anmälan cms kurs” i ämnesraden.

Finns framtidstro i förorten?

I den nya antologin Mellan resignation & framtidstro – livsvillkor och lärande hos förortens unga vill författarna förmedla en motberättelse mot den stereotypa bilden av ortens unga och mot de politiskt uppmålade visionerna om en mer jämlik stad genom omvandlingar av det urbana rummet och kortsiktiga insatser i skolor.

Boken är ett kollektivt resultat av tre forskningsprojekt som alla kretsar kring begränsningar och möjligheter i unga människors livsvillkor och lärande i några av Göteborgs mest stigmatiserade stadsdelar.

Redaktörer för boken är Ove Sernhede, Nils Hammarén, Johannes Lunneblad och Sara Uhnoo och de övriga medverkande är Kristina Alstam, Helene Fransson, Marcus Her, Jonas Lindbäck och CMS styrelseledamot Majsa Allelin.

Pashukanis lever 

Den 26–27 september arrangeras en Pashukanis-konferens på Lunds universitet som är öppen för alla intresserade. Evgeny Pashukanis (1891–1937) var en av de mest betydande marxistiska rättsteoretikerna. Hans arbete inspirerade inte bara tidig sovjetisk rättsvetenskap utan fortsätter också att stimulera nya vågor av marxistiskt rättstänkande.

I år är det 100 år sedan hans text General Theory of Law and Marxism publicerades. För att fira detta kommer en grupp marxistiska och juridiska forskare över hela världen att organisera ett antal evenemang och aktiviteter för att utforska vilken betydelse och relevans hans arbete haft. inte bara för juridik, utan också för politik och politisk strategi. Konferensen i Lund är en del av detta och programmet uppdateras regelbundet på bloggen Legal Form: A Forum for Marxist Analysis and Critique

Krisernas tid som kurs 

Ska du läsa en sommarkurs i år? I så fall rekommenderar vi Krisernas tid: ekologi och ekonomi under kapitalismen, som är en distanskurs på halvfart och öppen för alla med grundläggande behörighet. Kursen tar sin utgångspunkt i boken Krisernas tid (Daidalos 2022), och leds av dess författare Ståle Holgersen. I kursen kommer dock kriser diskuteras bredare än själva boken: vad är en kris – och vad betyder det att vi lever i kriser just nu?