Vad kan 1800-talets torparhushåll säga om ursprunglig ackumulation och social reproduktion?

Vad kan 1800-talets torparhushåll säga om ursprunglig ackumulation och social reproduktion?

Carolina UppenbergBranting

Genusarbetsdelningen i jordlösa hushåll påverkade hur kapitalackumulation kunde ske i 1800-talets jordbruk. I denna presentation argumenterar jag för att studera hushållens arbete genom den marxistisk-feministiska teoribildningen social reproduktionsteori, för att på så sätt visa hur det reproduktiva arbetets organisering bidrog till kapitalackumulation och så småningom kapitalistiska arbetsrelationer.

Carolina Uppenberg är forskare i ekonomisk historia vid Stockholms universitet och författare till bland annat ”I husbondens bröd och arbete. Kön, makt och kontrakt i det svenska tjänstefolkssystemet 1730-1860” (Diss. Göteborg 2018) http://hdl.handle.net/2077/55921 och ”Under the landlord’s thumb. Municipalities and local elites in Sweden 1862–1900”, Social History, 2022:3 vol. 47, s. 265-289. DOI: 10.1080/03071022.2022.2077478 .

tor 0:00 - 0:00
Accumulation and social reproduction