Efter den ursprungliga ackumulationen – erkännandet som upprättelse.

Efter den ursprungliga ackumulationen – erkännandet som upprättelse.

Magnus Hörnqvist, Sara Edenheim & Evelina Johansson Wilén. Samtalsledare: Shabane Barot. Arr: Fronesis.Kata

Panelsamtal utifrån tidskriften Fronesis temanummer om erkännande.

Begäret efter erkännande skiljer inte människor åt utan förenar dem. Att bli erkänd av andra är både en nödvändighet och en förbannelse. Dessutom dikterar erkännande politikens villkor på sätt som intensivt diskuterats under de senaste tre decennierna: håller konflikter om erkännande på att ersätta konflikter om resurser, är erkännandet förtryckande snarare än frigörande, och vad menar vi egentligen med erkännande? I detta panelsamtal återvänder till begreppets ursprung i 1800-talets Tyskland, gör ett nerslag i dess renässans på 1990-talet för att sedan ta sig an dagens diskussion om erkännandets ambivalens. Vi gör även nerslag hos några av de mest tongivande teoretikerna i denna diskussion, som J. G. Fichte, Alexandre Kojève, Judith Butler, Axel Honneth, Rahel Jaeggi, Nancy Fraser och Michèle Lamont.

Magnus Hörnqvist är professor i kriminologi vid Stockholms Universitet

Sara Edenheim är docent i historia och universitetslektor vid Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet.

Evelina Johansson Wilén är genusvetare och biträdande lektor med inriktning mot social förändring och digitalisering vid Högskolan i Halmstad

Moderator: Shabane Barot, medlem i Fronesis redaktionskommitté.


Politik. Teori. Kritik. Samhället är komplicerat. Knappast någon konflikt eller motsättning är omedelbart genomskådlig. Därför måste samhällsteori få ta tid och plats. Tidskriften Fronesis tar sig an samtidens sociala och politiska frågor ur ett vänsterperspektiv. I varje nummer finner du översatta moderna klassiker samt nyskrivna texter av några av Sveriges och världens främsta samhällsteoretiker. För mer info, se https://fronesis.nu

mån 0:00 - 0:00
140 max