Kapitalism, frihet och alienation

Kapitalism, frihet och alienation

Johan AlfonssonBranting

I kapitalismen finns en inneboende premiss om frihet. Människan måste vara fri för att kunna sälja sin arbetskraft som lönearbete och för att värde ska skapas. Premissen står dock i motsättning till sig själv. I uppsaten utvecklas hur denna motsättning kan komma till uttryck på dagens otrygga arbetsmarknad och hur kapitalismens inre motsättningar kan skapa både konkreta och abstrakta uttryck för alienation.

Johan Alfonsson är sociolog och forskare verksam vid Högskolan i Halmstad. Han forskar om arbetsmarknaden och alienation. Hans senaste bok är "Det otrygga arbetslivet i Sverige - dess framväxt och konsekvenser" (Studentlitteratur, 2022)
tor 0:00 - 0:00