Militanta undersökningar – eller den vetenskapliga socialismen i det 21:a århundradet

Militanta undersökningar – eller den vetenskapliga socialismen i det 21:a århundradet

Allt åt alla/Gemensamma laboratorietSandler

Vänstern som rörelse har stelnat. När regering och näringsliv driver igenom reformer som slår mot arbetarklassen får vänstern för det mesta stå vi sidan av och titta på. Hur tar vi oss ur det och blir en rörelse att räkna med, som sätter agendan istället för att bara svansa efter?

Så kallade militanta undersökningar är en metod med ena foten i Marx arbetarundersökningar och med andra i 1960-talets vilda italienska arbetarrörelse. Undersökningarna syftar till att överskrida vänsterns ortodoxi och den rådande ordningen genom att träda in i och delta i konflikter med ett öppet sinne för att i slutändan stärka rörelsen och föra den framåt.

Vi i Allt åt allas grupp för militanta undersökningar, Gemensamma laboratoriet, har med framgång använt metoden för att närma oss problem såsom arbetsmiljöproblem kopplade till stadsplanering, otrygghet i offentliga rummet. Nu senast också som ett led i vårt arbete att påverka Göteborgs stadsutveckling genom att skapa alternativa översiktsplaner.

På Marx 2022 vill vi dela med oss av våra insikter och berätta mer om metoden. Vi kommer ge en historisk bakgrund och redogöra för metodens teoretiska utgångspunkter. Vi kommer också lyfta fram några exempel på kända militanta undersökningar för att sedan gå vidare in i nutiden och presentera resultat från några av våra egna undersökningar. Vi vill på så sätt diskutera hur metoden kan användas för att bygga en ny, starkare vänster.

Förbundet Allt åt alla är ett socialt fack som finns i Stockholm, Malmö, Göteborg och Uppsala. Genom långsiktigt arbete med fokus på vardagslivets konflikter vill vi skapa ett klasslöst samhälle som utgår från principen: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. För mer information, gå till Alltatalla.se.

tor 0:00 - 0:00