Offentlig-gemensam samverkan

Offentlig-gemensam samverkan

Podcasten RekreationSandler

Det nyliberala projektet gick ut på att omdana instutioner för att skapa människor i konkurrens. Kan vi, som rörelse från vänster, skapa andra typer av instutitioner som skapar andra typer av beteenden? 

Kalle Söderberg och Martín Cornell från podcasten Rekreation från Radio åt alla håller en presentation som går från den primitiva ackumulationen, till ackumulation genom fråntagande och governmentality, och slutar i olika försök att bygga institutioner som främjar deltagande och reell demokrati. Efter presentationen håller de en interaktiv workshop.

mån 0:00 - 0:00