Om kapitalismens politisk-rättsliga former och innehåll

Om kapitalismens politisk-rättsliga former och innehåll

David Jivegård, Hugo Lundberg, Hedvig Lärka, Carl Wilén. Moderator: Vanja Carlsson. Arr: Fronesis.Palme

I kölvattnet av finanskrisen 2007–2008 har den sovjetiska rättsvetaren Jevgenij Pasjukanis (1891–1937) tänkande upplevt en renässans. Genom att vända sig mot såväl idealistiska som klassinstrumentalistiska teorier om rätten i kapitalismen och i stället föreslå att varans och rättens former är tätt förbundna med varandra åstadkom Pasjukanis det första och alltjämt mest inflytelserika metodologiska brottet inom marxistisk rättskritik. Precis som Karl Marx visade hur borgerliga ekonomer hade misslyckats med att fråga varför arbete i kapitalismen uttrycks genom värdets form misslyckades såväl marxistisk som borgerlig rättskritik med att ställa frågan om varför arbete och klassdominans i kapitalismen uttrycks genom och förmedlas av rättsformens jämlikhet och frihet, hävdade Pasjukanis. Detta panelsamtal tar sin utgångspunkt i de samtida Pasjukanisdebatterna och i tidskriften Fronesis översättning av Pasjukanis för att undersöka flera olika teman, från rättsformens betydelse för kapitalismens logik och historia i förhållande till slaveri och revolution till frågor om nutida kolonial ackumulation, sanktioner genom internationell rätt och förhållandet mellan rättssubjektet och den ursprungliga ackumulationen i frågan om naturen kan tillerkännas rättigheter.

Deltagare

David Jivegård, doktorand i rättsvetenskap.

Hugo Lundberg, doktorand i internationell rätt.

Hedvig Lärka, doktorand i internationell rätt.

Carl Wilén, fil.dr i sociologi, medlem av tidskriften Fronesis redaktionskommitté.

Moderator: Vanja Carlsson, fil.dr i offentlig förvaltning, medlem av tidskriften Fronesis redaktionskommitté.

Politik. Teori. Kritik. Samhället är komplicerat. Knappast någon konflikt eller motsättning är omedelbart genomskådlig. Därför måste samhällsteori få ta tid och plats. Tidskriften Fronesis tar sig an samtidens sociala och politiska frågor ur ett vänsterperspektiv. I varje nummer finner du översatta moderna klassiker samt nyskrivna texter av några av Sveriges och världens främsta samhällsteoretiker. För mer info, se https://fronesis.nu

tor 0:00 - 0:00
80 max