Skolan och klassamhället: Resultat från ett avhandlingsarbete

Skolan och klassamhället: Resultat från ett avhandlingsarbete

Tommie PeterssonBranting

I Peterssons avhandling utreds sambandet mellan prestationer i grundskolan och social klasstillhörighet samt hur organisatoriska och geografiska skillnader påverkar styrkan i detta samband. Under sessionen kommer aktuell forskning om den sociala bakgrundens påverkan på framförallt grundskolebetyg att presenteras och diskuteras för att ge en introduktion till området.

Tommie Petersson är doktorand i utbildningssociologi vid Uppsala universitet med mångårig erfarenhet som lärarutbildare och en bakgrund som legitimerad gymnasielärare i olika samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen. Han har skrivit boken Filosofididaktik – Filosofiundervisning i teori och praktik (NA Förlag, 2021), men hans primära forskningsintressen är av kvantitativ natur och rör sambanden mellan elevers studieprestationer, deras sociala bakgrund och skolväsendets organisering.
tor 0:00 - 0:00
Accumulation and social reproduction