Svensk rasifiering och repression – kolonial politik och/eller klassisk klasspolitik?

Svensk rasifiering och repression – kolonial politik och/eller klassisk klasspolitik?

Paneldiskussion med Leandro Mulinari, Lina Mohageb & Håkan Blomqvist. Samtalsledare: John HörnquistKata

Repression och kontroll, liksom rasism och splittring, har alltid varit en del av kapitalismen och klassamhället. Framför allt det senare har ofta definierats som en form av ursprunglig ackumulation som varit en förutsättning för kapitalismens funktionssätt.

Leandro Mulinari, Lina Mohageb och Håkan Blomqvist diskuterar hur repressionen och splittringen av arbetarklassen sett ut, bemötts och förändrats genom historien.

Samtalsledare: John Hörnquist

mån 0:00 - 0:00