The gilded genesis of structuralism and contemprorary discourse theory

The gilded genesis of structuralism and contemprorary discourse theory

Tor HammerSandler

I den presenterade uppsatsen så menar vi (Tor Hammer och Magnus Granberg) att Laclau och Mouffes diskursteori bygger på en reifierad konceptualitet som reflekterar värdeformens objektiva struktur. Denna konceptualitet härleder vi till Ferdinand Saussures strukturella lingvistik och dess förståelse av språket som ett system av värde homologt med det förespråkat av Leon Walras och Vilfredo Pareto. Med hjälp av den marxistiske lingvisten Genevive Vaughan visar vi hur Laclau och Mouffe utvecklar denna förståelse av värde samtidigt som de fortfarande är fast i en reifierad förståelse av språket ett som ett system av värde. Detta menar vi leder till att Laclau och Mouffe naturaliserar kapitalismen vilket gör det omöjligt för dem att tänka sig en kritik och praktik bortom kapitalet.

Tor Hammer är doktorand i sociologi vid Mittuniversitetet.

tor 0:00 - 0:00