en bred och levande vänsterdebatt med förankring i marxistisk idétradition

Okategoriserade

Cirklar vår 2018:
Tröskelplatser och befriade rum – cirkel om staden och allmänningar

Hur kan man tänka kring staden idag? Under fem tillfällen träffas vi för att läsa texter om staden. I en tid när städer inhägnas och privatiseras blir det viktigt att fundera över hur det är möjligt att skapa alternativ.

En allmänning är något som varken är offentligt eller privat utan som förvaltas och skapas gemensamt. Ett skapande och/eller förvaltande av resurser där deltagande är fritt och frivilligt och processen öppen och genomskinlig. Historiskt sett syftar ”allmänningar” på mark som brukats gemensamt, som kapitalismen inhägnat i en process av “ursprunglig ackumulation”. En process som pågått från senmedeltiden ända fram till idag. Vad innebär skapandet av allmänningar idag?

Utsnitt av böcker och texter av bland annat:
Toni Negri, David Harvey, Saskia Sassen, Ugo Mattei och Silvia Federici.

Under cirkeln kommer det också förekomma samtal på skype från andra städer.

Startdatum: 3 april 2018
Veckodagar: Tisdag(ar)
Tidpunkt: 18.00 – 20.30
Antal tillfällen: 5
Arrangör: Centrum för marxistiska samhällstudier (CMS)
¨Cirkelledare: Julia Lindblom
Plats: ABF-Huset , Musikrummet, 6tr, Sveavägen 41, Stockholm.
Arrangemangsnummer: 445294

OBS! Kontakta ABF för att anmäla dig till den här kursen/studiecirkeln:
ABF Stockholm, 08-453 41 00
http://www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/ABF-Stockholms-lan/ABF-Stockholm/Kurser-och-studiecirklar/Samhalle-politik-fackligt/Cirkeln-om-staden/

 


Cirklar vår 2018:
Kapitalet mot kvinnor, feministisk kamp mot kapitalet

Hänger angreppen på aborträtten, nedskärningarna i den offentliga sektorn, växande kvinnohat samman? Under fem träffar läser vi Silvia Federicis marxistiska och feministiska klassiker Caliban and the Witch. Hon beskriver hur kapitalismens framväxt sammanföll med en kamp att få kontroll över kvinnors kroppar. En historisk bok som återigen är högaktuell att läsa, när aborträtten återigen är hotad och välfärdsstaten nedmonteras.

Studiecirkeln ges i samarbete med Centrum för marxistiska samhällsstudier, CMS

Startdatum: 4 april 2018
Veckodagar: Onsdag(ar)
Tidpunkt: 18.00 – 20.30
Antal tillfällen: 5
Arrangör: Centrum för marxistiska samhällstudier (CMS)
Cirkelledare: Julia Lindblom
Plats: ABF-Huset , Stockholm, 2 tr, Sveavägen 41, Stockholm
Arrangemangsnummer: 445291

Kontakta ABF för att anmäla dig till den här kursen/studiecirkeln:
ABF Stockholm, 08-453 41 00


Cirklar vår 2018:
Assembly: Rörelse eller parti – eller både och?

OBS! Anmälan görs till ABF Stockholm.
 
Kräver nya tider nya organisationsformer? Antonio Negris och Michael Hardts bok ”Assembly” (2017) försöker diskutera varför protestvågor blir så kortlivade och inte lyckas skapa varaktiga strukturer. Stärker partier rörelser eller kväver de dem? Vilken sorts ledarskap behöver rörelser för att kunna fortsätta vara ledarlösa?
 
Negri och Hardt lyfter hur vänsterns diskussion kring organisationsproblemet sett ut och försöker hitta en passande form för vår tids nätverkade och globala kapitalism. Hur hittar vi en hållbar organisationsform som kan ta sig an dagens kapitalistiska produktion och finansväsendets dominans, men samtidigt vara förankrad i vår tids heterogena sammansättning inom arbetarklassen.
 
Under åtta träffar läser vi ”Assembly”.
 
Studiecirkeln sker i samarbete med Centrum för marxistiska samhällsstudier.
 
Cirkelledare: Mathias Wåg
 
Startdatum: 12 februari 2018
Antal tillfällen: 8
Tidpunkt: 18.00 – 20.30
Plats: ABF-Huset , Landsortsrummet, 3tr, Sveavägen 41, Stockholm.
 
Kostnad: 390 kr
Anmälan görs till ABF Stockholm.
http://www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/ABF-Stockholms-lan/ABF-Stockholm/Kurser-och-studiecirklar/Samhalle-politik-fackligt/Samtida-politisk-teori—fran-Slavoj-Zizek-till-Judith-Butler1/
 
Arrangemangsnummer: 445309

Cirkel vår 2018:
Cyberproletariatet

Arbetarklassen är förändrad. Produktionen pågår idag i långa processade produktionslinjer globalt. Servicesektorn växer, proletariatet ökar globalt, medan den industriella arbetarklassen minskar relativt sett. Vilken roll spelar automatiseringen, informationaliseringen och de nya digitala teknikerna för att förändra arbetarklassen? I boken Cyber-proletariat tar sig Nick Dyer-Witheford an att analysera den nya klassammansättningen – det materiella och immateriella arbete – som krävs för dagens informationskapitalism. Vilka problem, kamper och möjligheter skapar denna nya sammansättning? Är tekniken befriande eller förslavande? Hur hänger koboltgruvorna i Kongo samman med Silicon Valley eller riskkapitalbolag i Hongkong? Hur strejkar man i de tänkande maskinernas tidsålder?
 
Startdatum: 27 mars 2018
Veckodagar: Tisdag(ar)
Tidpunkt: 18.00 – 20.30
Antal tillfällen: 5
Arrangör: Centrum för marxistiska samhällstudier (CMS)
Cirkelledare: Mathias Wåg
 
Plats: ABF-Huset , Landsortsrummet, 3tr
Sveavägen 41, 11140, STOCKHOLM
 
Pris 390 kr
Arrangemangsnummer: 446126
 
OBS! Anmälan till ABF Stockholm:
http://www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/ABF-Stockholms-lan/ABF-Stockholm/Kurser-och-studiecirklar/Samhalle-politik-fackligt/Cyberproletariatet/

Cirklar vår 2018:
Introduktion till modern klassteori och politisk kamp

Varför är livsmöjligheterna så ojämlikt fördelade i samhället och vilka aktörer kan mobiliseras till att göra de mer jämlika? Vilka hinder och dilemman finns det på vägen dit? Genom att introducera en modern klassteori försöker vi besvara dessa frågor i denna studiecirkel. Kursmaterialet är helt på svenska.
 
Cirkelledaren David Zachariah har skrivit flera artiklar inom politisk ekonomi och jobbar till vardags som lärare.
 
ABF Stockholm arrangerar studiecirkeln i samarbete med Centrum för marxistiska samhällsstudier.
 
Startdatum: 15 februari 2018
Veckodagar: Torsdag(ar)
Tidpunkt: 18.00 – 20.30
Antal tillfällen: 4
Pris 390 kr
Arrangör: Centrum för marxistiska samhällstudier (CMS)
Cirkelledare: David Zachariah
Plats: ABF-Huset , Gotland, 5tr, Sveavägen 41, Stockholm.
Arrangemangsnummer: 445267
 
OBS! Anmäl till till ABF Stockholm:
http://www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/ABF-Stockholms-lan/ABF-Stockholm/Kurser-och-studiecirklar/Samhalle-politik-fackligt/Introduktion-till-modern-klassteori-och-politisk-kamp/

Cirklar vår 2018:
Vänstern och populismen

Det börjar framstå som vi lever i ett epokskifte, där nyliberalismens hegemoni börjar ge vika för populismen. I takt med högerpopulismens framväxt höjs röster att den måste bemötas med en populism från vänster. Vad innebär populism, vad finns det för faror samt problem och kan populismen vara en väg framåt? Under fem träffar kommer vi läsa hur vänstern sett på populismen genom historien, från klassiska texter av Karl Marx, Antonia Gramsci och Vladimir Lenin till nutida analyser från Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, Pablo Iglesias och Antonio Negri.
 
Studiecirkeln ges i samarbete med Centrum för marxistiska samhällsstudier, CMS.
 
Startdatum: 13 februari 2018
Veckodagar: Tisdag(ar)
Tidpunkt: 18.00 – 20.30
Antal tillfällen: 5
Arrangör: Centrum för marxistiska samhällstudier (CMS)
Cirkelledare: Mathias Wåg
Plats: ABF-Huset , Hälsingerummet, 5tr, Sveavägen 41, Stockholm.
Arrangemangsnummer: 445305
Pris 390 kr
 
OBS! Anmälan till ABF Stockholm:
http://www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/ABF-Stockholms-lan/ABF-Stockholm/Kurser-och-studiecirklar/Samhalle-politik-fackligt/Vanstern-och-populismen-/

Cirklar vår 2018:
Marx – Grundrisse

grundrisse

 

 

 

 

Grundrisse är en förstudie eller råskiss till Kapitalet och består av maniuskript som hamnade i byrålådan. Dessa anteckningar rymmer mycket som Marx aldrig hann uttrycka någon annanstans, bara en bråkdel av det han skisserade här finns med i Kapitalet. Grundrisse ger vidare insikter i Marx filosofi och idéer om bla. arbete, mervärde, profit och dialektik. Mest intressant kanske erbjuder den oss en spännande färd i Marx tankeprocess under arbete.

Denna svenska översättning är endast ett urval och för er som är bekväma med  engelska rekommenderar jag hellre en utmärkt översättning i helhet i Penguinpocket (ca 1000 sid). Finns på Hedengrens, om inte, beställ så skickar de snabbt efter.

Bok: Karl Marx:Grundrisse ett urval. Förord av Sven–Eric Liedman
Boken finns att köpa vid första studietillfället till billigt förlagspris. Endast kontanter.
Studieledare     Eva-Lena Lundberg
Start:                      Torsdag 1 februari, kl. 18.00, sedan torsdagar 14 ggr
Plats:                      Kafé Marx, Kungsgatan 84 ög.

Anmälan  till distriktet: Storstockholm@vansterpartiet.se eller 08- 654 13 10 .

Arrangör:  CMS  med Vänsterpartiet Storstockholms studieutskott


Cirklar hösten 2017:
Bortom kapitalismen – Vår gemensamma framtid

Varför är det lättare att tänka sig jordens undergång än kapitalismens? Finns det några tendenser i produktionen som strävar bortom kapitalismen? Paul Masons Postkapitalism har just kommit ut på Ordfront, en pedagogisk bok som både hyllats och kritiserats. Mason diskuterar motsättningarna inom kapitalismen utifrån Karl Marx, inom produktionen och tekniken. Har grunden redan lagts idag för postkapitalismen?

Studiecirkeln ges i samarbete med Centrum för marxistiska samhällsstudier, CMS

Startdatum: 6 november 2017
Veckodagar: Måndag(ar)
Tidpunkt: 18.00 – 20.30
Arrangör: Centrum för marxistiska samhällstudier (CMS)
Cirkelledare: Mathias Wåg
Plats: ABF-Huset, Sveavägen 41

Läs mer om Paul Masons bok Bortom kapitalismen här.

Anmäl dig till ABF Stockholm här. Cirkeln kostar 320 kronor.


Cirkel hösten 2017:
Samtida politisk teori – från Zizek till Butler

Judith Butler, Slavoj Zizek, Gayatri Spivak, Gilles Deleuze, Ernesto Laclau, Antonio Negri. Kända aktuella vänsterteoretiker. Men vad går deras teori ut på?

Politisk vänsterteori har i takt med de genomgripande samhällsförändringarna sedan 1968 genomgått en radikal förnyelse. I antologin Samtida politisk teori (Tankekraft förlag) ges en grundläggande genomgång av de stora vänsternamnen inom postmarxism, postkoloniala studier, queerteori och poststrukturalism. Klass, kön, identitet, medborgarskap vänds och vrids på. Kapitalismen, demokratin och hegemonins nya former utforskas. Vad finns att hämta för vänstern i den samtida filosofiska debatten?

Under fem träffar går vi igenom några av antologins introduktioner och sätta oss in i grunderna i deras teorier.

ABF Stockholm arrangerar studiecirkeln i samarbete med Centrum för marxistiska samhällsstudier.

Startdatum: 5 oktober 2017
Veckodagar: Torsdagar
Tidpunkt: 18.00 – 20.30
Arrangör: Centrum för marxistiska samhällstudier (CMS)
Cirkelledare: Mathias Wåg
Plats: ABF-Huset, Sveavägen 41

Anmäl dig till ABF Stockholm här. Kursen kostar 330 kronor. Boken finns att köpa till nedsatt pris.


Cirkel hösten 2017:
Kapitalet mot kvinnor, feministisk kamp mot kapitalet

Hänger angreppen på aborträtten, nedskärningarna i den offentliga sektorn, växande kvinnohat samman? Under fem träffar läser vi Silvia Federicis marxistiska och feministiska klassiker Caliban and the Witch. Hon beskriver hur kapitalismens framväxt sammanföll med en kamp att få kontroll över kvinnors kroppar. En historisk bok som återigen är högaktuell att läsa, när aborträtten återigen är hotad och välfärdsstaten nedmonteras.

Studiecirkeln ges i samarbete med Centrum för marxistiska samhällsstudier, CMS

Startdatum: 4 oktober 2017
Veckodagar: Onsdag(ar)
Tidpunkt: 18.00 – 20.30
Arrangör: Centrum för marxistiska samhällstudier (CMS)
Cirkelledare: Julia Lindblom
Plats: ABF-Huset, Sveavägen 41, Stockholm

 

Anmälan till ABF Stockholm här. Kursen kostar 320 kronor.Cirkel hösten 2017:
Introduktion till modern klassteori och politisk kamp

Varför är livsmöjligheterna så ojämlikt fördelade i samhället och vilka aktörer kan mobiliseras till att göra de mer jämlika? Vilka hinder och dilemman finns det på vägen dit? Genom att introducera en modern marxistisk klassteori försöker vi besvara dessa frågor i denna studiecirkel.

Cirkelledaren David Zachariah har skrivit flera artiklar inom politisk ekonomi och jobbar till vardags som lärare.

ABF Stockholm arrangerar studiecirkeln i samarbete med Centrum för marxistiska samhällsstudier.

Startdatum: 28 september 2017
Veckodagar: Torsdagar
Tidpunkt: 18.00 – 20.30
Antal tillfällen: 5
Arrangör: Centrum för marxistiska samhällstudier (CMS)
Cirkelledare: David Zachariah
Plats: ABF-Huset, Sveavägen 41

Anmälan görs till ABF Stockholm här. Cirkeln kostar 320 kronor.


Cirkel hösten 2017:
Vänstern och populismen

Det börjar framstå som vi lever i ett epokskifte, där nyliberalismens hegemoni börjar ge vika för populismen. I takt med högerpopulismens framväxt höjs röster att den måste bemötas med en populism från vänster. Vad innebär populism, vad finns det för faror samt problem och kan populismen vara en väg framåt? Under fem träffar kommer vi läsa hur vänstern sett på populismen genom historien, från klassiska texter av Karl Marx, Antonia Gramsci och Vladimir Lenin till nutida analyser från Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, Pablo Iglesias och Antonio Negri.

Studiecirkeln ges i samarbete med Centrum för marxistiska samhällsstudier, CMS.

Startdatum: 5 september 2017
Veckodagar: Tisdagar
Tidpunkt: 18.00 – 20.30
Antal tillfällen: 5
Cirkelledare: Mathias Wåg
Plats: ABF-Huset, Sveavägen 41

Anmälan görs på ABF:s sida här. Cirkeln kostar 320 kronor, litteraturen är gratis.


Cirkel höst 2017:
Kapitalet band 1

150 i år sedan första utgåvan! I Kapitalet beskriver Karl Marx inte ett abstrakt kapitalistiskt samhälle, här utarbetar han de väsentliga teoretiska element som hjälper oss att begripa varje kapitalistiskt samhälle i sin nödvändiga utveckling. Vi studerar alltså Kapitalet för att öka vår kunskap om vårt eget samhälle. Att läsa Kapitalet är en intellektuell utmaning, men den lönar sig, som Marx påpekade i förordet till bokens franska utgåva: Det finns ingen kungsväg till kunskapen, och endast den, som inte skyr mödan att klättra upp för dess branta stigar, har utsikt att nå dess ljusa höjder.

Denna kurs är för dig som har tid att lägga ner lite mer arbete; boken är på 800 sidor.

Studieledare: Werner Schmidt, professor i samtidshistoria, Södertörns högskola
Eva-Lena Lundberg, CMS.

Karl Marx: Kapitalet del 1 (Ny utgåva 2013) Arkiv förlag
Boken finns att köpa vid första mötet till reducerat pris. (Endast kontant).

Anmälan obligatorisk: Till storstockholm@vansterpartiet.se, eller tel: 08-654 13 10

Start: Torsdag 31 augusti kl. 18.00. Sedan torsdagar 14 ggr.
Plats: Kafé Marx, Kungsgatan 84, ög.


Sommarseminarium:
Hegemoni – The H-Word

Lördagen den 26 augusti kommer CMS sommarseminarium 2017 hållas på boken The H-Word: The Peripeteia of Hegemony av Perry Anderson, en lärd och välskriven utläggning om hegemonibegreppets historia och innebörd. Det är ibland motigt att läsa själv så gör det tillsammans med andra. Vi läser boken själva under sommaren och sedan syns vi 26 augusti och snackar tillsammans. Några CMS:are som kan sin Gramsci utan och innan håller introducerande föreläsningar och sen diskuterar vi och blir klokare i grupp.

Lördag 26 augusti kl 11.00-17.00 på Kafe Marx, Kungsgatan 84, Stockholm.

Boken finns att köpa från Verso eller maila CMS om pdf/epub.
Har du frågor under läsningen, skriv så hjälper vi dig: cms [at] cmsmarx.org.

Facebookevent.


CMS fyller 40 år
Fira med oss!

Lördag den 8 april firar vi 40 år med Centrum för marxistiska samhällsstudier och 50 år med Socialistisk Debatt. Detta sker på ABF-huset i Stockholm, i Sandlersalen med fortsättning på Cirkeln.

Boka in en eftermiddag med samtal som utgår från marxistisk idédebatt från de gångna 40 åren, och en kväll med poesi. Lyssna på och prata med Roland Paulsen, Göran Therborn, America Vera-Zavala, Mats Wingborg, Stefan Jonsson, Kristina Lindqvist, Anita Persson, Trots allt-kören, Ted Bjurwill Jenny Wrangborg och Bob Hansson.

Vi kommer också att ta med kvarvarande överex av Socialistisk debatt och ge bort till er som kommer dit.

Utdrag ur programmet:
14.00 Utvecklingstendenser i kapitalismen och strategier för socialism, Göran Therborn och Roland Paulsen.
15.00 Vart har de senaste 40 åren av Marxistiskt idédebatt lett oss? America Vera-Zavala och Stefan Jonsson.
Samtalsledare: Anita Persson
17.00 Trots Allt-kören, Ted Bjurwill, Jenny Wrangborg, Bob Hansson mfl.

Se programmet på Facebook här.


Studiecirkel vår 2017:
Kommunismens idé – hur börjar man om från början?

OBS! Anmäl dig till ABF Stockholm, klicka här.

Att göra åtskillnad mellan kommunismens löften och 1900-talets totalitära tragedier är ingen enkel uppgift. Men i en värld som hotas av miljömässiga katastrofer, nya former av apartheid och oöverstigliga klyftor mellan inkluderade och exkluderade finns det ett akut behov av nya idéer som kan vägleda strävan efter ett verkligt fritt och jämlikt samhälle.

I boken Kommunismens Idé (Tankekraft förlag, 2011), baserad på ett seminarium med samma namn initierat av bland annat Slavoj Zizek, försöker dagens viktigaste vänsterteoretiker ge sin syn på kommunismens begrepp. Utifrån olika infallsvinklar diskuterar de möjligheten av att gentemot kapitalismens kriser och privatiseringar återupprätta kommunismen som namnet på den radikala filosofin och politiken. I kontrast till den rådande uppdelningen i privat och offentligt pekar kommunismen fram mot ”det gemensamma” i den mänskliga tillvaron, de delade resurser och förmågor som kan göra en annan värld möjlig.

I fem cirkelträffar kommer vi läsa och diskutera antologins bidrag av bland annat Slavoj Zizek, Antonio Negri, Terry Eagleton, Judith Balso, Jean-Luc Nancy och Jacques Ranciere.

ABF Stockholm arrangerar studiecirkeln i samarbete med Centrum för marxistiska samhällsstudier.

Startdatum: 28 mars 2017

Veckodagar: Tisdag(ar)

Tidpunkt: 18.00 – 20.30

Platser kvar: 29

Antal tillfällen: 5

Arrangör: ABF Stockholm

Cirkelledare: Mathias Wåg

Plats: ABF-Huset, ABF-Huset (ej Fastställd Lokal)
Sveavägen 41, 11181, STOCKHOLM

Arrangemangsnummer: 434580


Studiecirkel vår 2017:
Steg för steg: Anwar Shaikh – ”Capitalism: Competition, Conflict, Crises”

OBS! Anmälan till ABF Stockholm, klicka här.

Under våren kommer Centrum för marxistiska samhällsstudier tillsammans med ABF Stockholm att anordna en studiecirkel i Anwar Shaikhs banbrytande verk Capitalism: Competition, Conflict, Crises. Boken är lägger grunden för en marxistisk nationalekonomi och är samtidigt en utmärkt introduktion till förtjänster och problem med förhärskande teorier, som neoklassisk och post-Keynesianskt analys.

Den ortodoxa nationalekonomin, som dominerar idag, utgår från en påhittad värld där perfekt konkurrens råder, aktörerna antas vara hyperrationella och nyttomaximerande samt att det leder till de bästa möjliga resultaten. Att det inte ser ut så utanför läroböckerna förklaras med att verkligheten är imperfekt. Shaikhs bok är inte bara en kritik. Den erbjuder också en teoretisk och empirisk grund för en egen, alternativ analys

Anwar Shaikh visar hur de centrala antagandena som görs i nationalekonomi är fullt möjliga att istället basera på verkligheten. Med det som utgångspunkt tar han sig sedan an merparten av de viktigaste delarna av ekonomisk analys, från tillgång och efterfrågan till profitkvoten och långa vågor, genom att föreslå en alternativ approach och testa den empiriskt.

Vi kommer att över sex träffar läsa ett urval av bokens kapitel. Det rör sig om de introducerande delarna som lägger grunden för Shaikhs ekonomiska teori, samt de avslutande kapitlen där kapitalismen historiska utveckling, med kriser och instabilitet, leder fram till en analys av dagens situation. Totalt uppgår boken till cirka 1000 sidor. Många av dem är svårgenomträngliga och kräver kunskaper i ekonomi och matematik som de flesta saknar. Här går vi igenom de mer lättsmälta delarna för att tillsammans bena ut det viktigaste.

Studiecirkeln kräver inga förkunskaper. Den riktar sig till alla som är intresserade av att bättre förstå ekonomisk verklighet, teori och hur de två hör samman.

ABF Stockholm arrangerar studiecirkeln i samarbete med Centrum för marxistiska samhällsstudier.

Pris 315 kr

Senast ändrad den 12 december 2016.

Fakta

Startdatum: 2 mars 2017

Veckodagar: Torsdag(ar)

Tidpunkt: 18.00 – 19.30

Platser kvar: 15

Antal tillfällen: 6

Arrangör: ABF Stockholm

Cirkelledare: Gustav Ingman

Plats: ABF-Huset, ABF-Huset (ej Fastställd Lokal)
Sveavägen 41, 11181, STOCKHOLM

Arrangemangsnummer: 434165


Studiecirkel vår 2017:
Samtida politisk teori – från Slavoj Zizek till Judith Butler

OBS! Anmälan till ABF, klicka här.
Judith Butler, Slavoj Zizek, Gayatri Spivak, Gilles Deleuze, Ernesto Laclau, Antonio Negri. Kända aktuella vänsterteoretiker. Men vad går deras teori ut på?

Politisk vänsterteori har i takt med de genomgripande samhällsförändringarna sedan 1968 genomgått en radikal förnyelse. I antologin Samtida politisk teori (Tankekraft förlag) ges en grundläggande genomgång av de stora vänsternamnen inom postmarxism, postkoloniala studier, queerteori och poststrukturalism. Klass, kön, identitet, medborgarskap vänds och vrids på. Kapitalismen, demokratin och hegemonins nya former utforskas. Vad finns att hämta för vänstern i den samtida filosofiska debatten?

Under fem träffar går vi igenom några av antologins introduktioner och sätta oss in i grunderna i deras teorier.
Boken kommer att finnas till självkostnadspris.

Träff 1: Människans natur eller psykoanalys: Terry Eagleton, Slavoj Zizek
Träff 2: Hegemoni eller klassammansättning: Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, Antonio Negri
Träff 3: Feminism bortom intersektionalitet: Nancy Fraser, Wendy Brown, Judith Butler
Träff 4: Bortom identiteten: Gilles Deleuze, Donna Haraway
Träff 5: Postkolonialism och avlänkning: Walter Mignolo, Gayatri Chakravorty Spivak

Boken kommer att finnas till självkostnadspris.
ABF Stockholm arrangerar studiecirkeln i samarbete med Centrum för marxistiska samhällsstudier.

Startdatum: 20 februari 2017

Veckodagar: Måndag(ar)

Tidpunkt: 18.00 – 20.30

Platser kvar: 29

Antal tillfällen: 5

Arrangör: ABF Stockholm

Cirkelledare: Mathias Wåg

Plats: ABF-Huset, ABF-Huset (ej Fastställd Lokal)
Sveavägen 41, 11181, STOCKHOLM

Arrangemangsnummer: 434164

https://www.facebook.com/events/568214446705237/


Studiecirkel våren 2017:
Marx Kapitalet – introduktion till de tre volymerna

Vi läser boken:
Michael Heinrich;  Introduktion till de tre volymerna av Marx Kapitalet  (2013)

Michael Heinrich, som är nationalekonom,och en av tysklands främsta marxkännare, går igenom  Kapitalets tre band och förklarar på ett koncist sätt alla de grundläggande aspekterna av den kritik som Marx riktar mot kapitalismen. Boken tar även upp viktiga frågor som ligger utanför ramarna för Kapitalet, såsom klasskampen, förhållandet mellan staten och kapitalet, anklagelserna om historiedeterminism samt Marx syn på kommunismen. Heinrich är unik såtillvida att han också betonar den monetära dimen- sionen av Marx verk, vilket understryker Kapitalets relevans i vår tid av finansiella kriser.

Studieledare     Eva-Lena Lundberg

Boken finns att köpa vid första studietillfället till reducerat pris. Endast kontanter.

Start:                      Torsdag 16 februari, kl. 18.00, sedan torsdagar 10 ggr
Plats:                      Kafé Marx, Kungsgatan 84 ög, Stockholm.

Anmälan obligatorisk till distriktet:  Storstockholm@vansterpartiet.se eller  654 13 10 .

/ Arrangör:   CMS  med Vänsterpartiet Storstockholms studieutskott


CMS hyllning till
CH – I ord och ton

Välkomna till en hyllningskväll till minne av CH Hermansson – i ord och ton.

Måndagen den 31 oktober kl 18.30 på Teater Tribunalen, Hornsgatan 92, Stockholm.

Medverkar gör bland andra Vänsterns blåsorkester och kören Trots allt, 
professorerna Sven-Eric Liedman, Birgitta Holm och Lars Ekdahl, musikerna Pierre Ström, Ted Bjurwill, 
skådespelaren Richard Turpin och Karl Marx…

/ CMS

 

ch


Studiecirkel höst 2016:
Den sociala strejken – i och utanför produktionen

Fackföreningsrörelsen tappar medlemmar och strejkdagarna rasar i Europa. Har facket spelat ut sin roll – eller behövs bara nya kompletterande kampformer och nya allianser inom och utom produktionen?

I Europa pågår just nu en diskussion – i kölvattnet av senaste årens protester mot nedskärningar och försämringar i arbetsrätten – om den sociala strejken, hur kamper i olika delar av produktionen kan knytas till kamper inom cirkulationen och reproduktionen.

I en studiecirkel i Stockholm hela hösten kommer vi läsa och sätta oss in i de internationella diskussionerna och se om de är relevanta för svenska förhållanden.

Cirkeln är indelad i tre fristående block: Produktionen. Cirkulationen. Reproduktionen.

Under första blocket (produktionen) kommer vi att läsa de diskussionstexter som skickats runt inom nätverket för transnationella sociala strejken och Blockupy.

Under andra blocket (cirkulationen) kommer vi att läsa texter om hur kamper inom infrastruktur och logistik fått en allt viktigare form, hur upplopp kommit att gå om strejken som dominerande handlingsrepetoar efter 1973, och hur blockader och migration kommit att bli allt viktigare kampformer.

Under det tredje blocket (reproduktionen) kommer vi att läsa Viewpoint magazines tema ”social reproduktion”, med en rad feministiska marxistiska klassiker och nyproducerad teori. Hur återskapas proletariatet dagligen och vilken historisk roll har kvinnokampen haft för antikapitalismen.

Vi läser två-tre artiklar till varje träff.

Första blocket (produktionen) startar måndagen 19 september kl 18.00 på Kafe Marx och fortsätter följande måndagar.
Andra blocket (cirkulationen) startar 17 oktober kl 18.00 på Kafe Marx.
Tredje blocket (reproduktionen) startar måndag 14 november kl 18.00 på Kafe Marx.

Facebook-event. https://www.facebook.com/events/1060811060692663/

Cirkelupplägget:

FÖRSTA BLOCKET (träff 1-3): PRODUKTION

1. DEN SOCIALA STREJKEN
a. Keir Milburn, Plan C (UK): On Social Strike and Directional Demands (2015)
http://www.weareplanc.org/blog/on-social-strikes-and-directional-demands/
b. Angry Workers of the World (UK): Contribution to the Debate on Social Strike and Directional Demands (2015)
Contribution to debate on ‘social strikes’ and ‘directional demands’

Bonusläsning:
c. Toni Negri: Reappropriations of public space (1996)
https://antonionegriinenglish.files.wordpress.com/2011/06/reapropriation-of-public-space.pdf

2. DEN GLOBALA ARBETARKLASSEN
a. Beverly Silver: The remaking of the global working class (2016)

The Remaking of the Global Working Class


b. Wildcat: The global working class (2015)
https://theanarchistlibrary.org/library/wildcat-global-working-class

Bonus:
c. Karl-Heinz Roth: Global crisis – Global proletarianization – Counter-perspectives (2008)
http://www.wildcat-www.de/en/actual/e068roth_crisis.html
[Ej avsnitt fem, politiskt program]

3. TA ÖVER PRODUKTIONEN
a. Angry Workers of the world: Insurrection and produktion (2016):
Insurrection and Production

Bonus:
b. Steven Colatrella: A worldwide strike wave, austerity and the political crisis of global governance
https://libcom.org/library/worldwide-strike-wave-austerity-political-crisis-global-governance-steven-colatrella
c. Mikael Nyberg: Kapitalets automatik
http://mikaelnyberg.nu/2016/07/01/kapitalets-automatik/

ANDRA BLOCKET (Träff 4-6): CIRKULATION

1. LOGISTIK
a. Alberto Toscano: Logistics and opposition (2011):
http://www.metamute.org/editorial/articles/logistics-and-opposition
b. Sergio Bologna: Inside Logistics: Organization, Work, Distinctions (2014)

Inside Logistics: Organization, Work, Distinctions

2. BLOCKERA ALLT
a. Jasper Barnes: Logistics, Counterlogistics and the Communist Prospect (2013)
https://endnotes.org.uk/issues/3/en/endnotes-logistics-counterlogistics-and-the-communist-prospect
b. Alberto Toscano: Lineaments of the logistical state (2015):

Lineaments of the Logistical State

3. UPPLOPPENS TID
a. Alberto Toscano: Limits to Periodization (2016):

Limits to Periodization


b. Amanda Armstrong: Disarticulating the Mass Picket (2016):

Disarticulating the Mass Picket

Bonus:
c. Blaumachen: The transitional phase of the crisis: The era of riots (2011):
http://www.blaumachen.gr/2011/07/the-transitional-phase-of-the-crisis-the-era-of-riots/

TREDJE BLOCKET (Träff 7-9): REPRODUKTION

1. ARBETSKRAFTENS REPRODUKTION
a. Silvia Federici: The reproduction of labour-power in the global economy, Marxist theory and the unfinished feminist revolution (2010)
Silvia Federici, “The reproduction of labour-power in the global economy, Marxist theory and the unfinished feminist revolution”
b. Asad Haider and Salar Mohandesi: Making a Living (2015)

Issue 5: Social Reproduction

Bonus:
b. Gilles Dauve: Federici versus Marx (2015)
http://www.troploin.fr/node/85

2. AUTONOMI OCH SOCIAL REPRODUKTION
a. Leopoldina Fortunati: Social Reproduction, But Not As We Know It (2015)

Social Reproduction, But Not As We Know It


b. Alisa del Re: Collective spaces (2015)

Collective Spaces

Bonus:
c: Anna Curcio och Kathi Weeks: Social Reproduction, Neoliberal Crisis, and the Problem with Work: A Conversation with Kathi Weeks

3. KOMMUNISERING OCH REPRODUKTION
a. Bue Rübner Hansen: Surplus Population, Social Reproduction, and the Problem of Class Formation (2015)

Surplus Population, Social Reproduction, and the Problem of Class Formation


b. Fulvia Serra: Reproducing the Struggle: A New Feminist Perspective on the Concept of Social Reproduction (2015)

Reproducing the Struggle: A New Feminist Perspective on the Concept of Social Reproduction

 


Ett sista avsked av CH Hermansson

Tisdagen den 16 augusti 2016 tog vi ett sista avsked av CH Hermansson.

Familj, partivänner och politiska kamrater hade samlats i Heliga korsets kapell på Skogskyrkogården i Stockholm, för att under en borgerlig begravningsceremoni med tal och musik minnas CH. Både hans politiska gärning och hans nyfikna och humoristiska person togs upp i talen. Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt var officiant, och tal hölls av CHs barnbarn som mindes sin morfar med värme. Dessutom talade Kenneth Kvist, politisk sekreterare i Riksdagen under den tid då CH var partiledare, om deras arbete tillsammans.

CMS ordförande Anita Persson höll i de avslutande orden. Hon påminde om att CH:s tankar lever kvar. Dels i de tryckta verk han författade under sin livstid, och i hans opublicerade arkivmaterial som finns bevarat hos Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.CMS sörjer sin främsta eldsjäl, initiativtagare och frontfigur
Farväl CH Hermansson

CMS sörjer och tar farväl av sin främsta eldsjäl, initiativtagare och frontfigur, CH Hermansson

Carl-Henrik Hermansson, tidigare även partiledare i Vänsterpartiet kommunisterna (senare Vänsterpartiet), avled natten till tisdagen den 26 juli. Han blev 98 år gammal.

CH Hermansson föddes i Bollnäs 1917 och bodde sedan i Sundsvall men tillbringade mycket tid under sin uppväxt i Ådalen. Det tydliga klassamhället och de hårda klasskonflikterna i CH:s närhet bidrog till att han gick med i SSU där Ernst Wigforss blev en stor inspiration. CH flyttade senare till Stockholm och blev aktiv skribent och viktig intellektuell inom den radikala studentorganisationen Clarté. CH:s antifascistiska engagemang bidrog till att han 1941 även gick med i Sveriges kommunistiska parti där han snabbt blev en av partiets viktigaste intellektuella och bidrog bland annat till att utveckla partiets ekonomiska politik. Han skrev också flera viktiga analyser av monopolkapitalismen i Sverige. Bland annat myntade han begreppet ”de 15 familjerna”, om de överklassläkter som dominerade svensk kapitalism, vilket med tiden blev allmänt vedertaget.

CH blev 1964 partiledare och ledde en utveckling som gjorde kommunistpartiet mer oberoende av såväl Sovjetunionen som socialdemokratin, och bidrog till att nya grupper, som unga, kvinnor och studerande drogs till partiet. Han gjorde också mycket för att stimulera partiets ideologiska debatt och studier, bland annat genom att starta tidskrifterna Tidssignal och Socialistisk Debatt. CH skrev själv debattskrifter som ”Vänsterns väg” som blev tongivande långt utanför partiet.

Efter att CH slutat som partiledare tog han i partistyrelsen 1977 initiativ till bildandet av stiftelsen Centrum för marxistiska samhällsstudier, CMS. Där skulle CH förbli aktiv resten av sitt liv.

Som den som gjort kanske mer än någon annan svensk politiker eller intellektuell för att se till att marxistisk teori faktiskt användes i även dagspolitiska analyser var det naturligt för CH att verka för att den marxistiska debatten, kulturdebatten, forskningen och diskussionen utvecklades i Sverige.

CMS blev ett blev kraftfullt centrum för just sådant, där framträdande politiska och kulturella intellektuella från hela världen mötte politiska och fackliga aktivister. Stora marxistiska folkuniversitet anordnades, publikationer gavs ut och debatten var livlig och avancerad. Under 1990- och 2000-talet minskade CMS resurser och aktiviteter men stiftelsen förblev ett viktigt forum för samma typ av debatt, bland annat genom utgivande av Socialistisk Debatt och på senare år genom deltagande i det europeiska nätverket Transform samt genom anordnandet av de stora internationella Marxkonferenserna och mycket annat.

CH var i många år ordförande i CMS och var ända fram till slut drivande i stiftelsen och inte minst i dess ständigt pågående bokcirkel som alltid tog till sig och läste den mest relevanta och utmanande politiska och teoretiska litteraturen och diskuterade den livligt. Han höll sig in i det sista ajour med de nya internationella marxistiska diskussionerna.

CH:s politiska och intellektuella arv och betydelse för såväl den politiska som den intellektuella vänstern i Sverige kan svårligen överskattas och saknaden efter honom är stor. Men den hanteras och fylls bäst på det sätt CH själv skulle ha velat, genom att kämpa vidare för socialism och människovärde. På det öppna, prövande och intellektuellt nyfikna sätt som alltid var hans signum.

/ Stiftelsen Centrum för marxistiska samhällsstudier, genom Anita Persson och John Hörnqvist


Studiecirkel höst 2016:
Karl Marx – en biografi

Sven-Eric Liedmans bok Karl Marx – En biografi (2015) är en bra ingång till en förståelse av Marx texter och begrepp. Den bild av Marx som Liedman förmedlar är resultatet av både femtio års eget umgänge med honom och den nyaste forskningen. Utgångspunkten är vad som står i Marx texter, i de kända och de hittills okända; här sorteras i missuppfattningar i efter-följares tolkningar. Liedmans Marx är ingen systembyggare, han slog sig inte till ro med några färdiga resultat utan var ständigt redo att tillägna sig nya tankar och nytt material.  Liedman vill återupprätta Marx som intellektuell i ordets mest grundläggande bemärkelse, den som tänker fritt och stort och nytt.

Denna cirkel är för dig som vill ha en lite mer krävande kurs med mycket läsning (680 sidor).

Sven-Eric Liedman; Karl-Marx – En biografi (2015). Boken finns att köpa vid första mötet till reducerat pris: 200:- (ordinarie 365:-). Endast kontanter.

Start:             Torsdag 8 september kl 18.00,  Café Marx, Kungsgatan 84 (ög.), sedan torsdagar 13ggr.
Anmälan:       Obligatorisk till: storstockholm@vansterpartiet.se eller 08-654 13 10
Studieledare:  Werner Schmidt och Eva-Lena Lundberg

Arrangör CMS (Centrum för Marxistiska Samhällsstudier) i samarbete med Vänsterpartiet