en bred och levande vänsterdebatt med förankring i marxistisk idétradition

Okategoriserade

CMS Göteborg lanserar en konkret plan för att stärka vänstern genom studier!

CMSBILD5

 

Under Vänsterdagarna i Göteborg samlas tusentals vänsterpartister från hela landet. Centrum för marxistiska samhällsstudier Göteborg lanserar ett förslag för att stärka vänstern i Sverige.

Minns du känslan av att vara ny i ditt uppdrag? Tänk om du fått det i dag, med all den erfarenhet du förvärvat på vägen. Tänk dig att förtroendevalda för Vänsterpartiet började sin första dag i uppdraget med en tydlig plan och med alla verktyg redo för att ta sig an uppdraget? Att organisera sig i Vänsterpartiet är visserligen en lärande praktik, men du har kanske ändå saknat en längre, sammanhållen kompetensutveckling?

Vi i Centrum för marxistiska samhällsstudier (CMS) Göteborg har en konkret plan för att göra nyvalda vänsterpartister säkrare i sin roll och samtidigt rusta partiet inför större valframgångar 2022. Grundläggande för både utbildningen för förtroendevalda och terminsstudierna i marxistisk och feministisk teori, är möjligheten för såväl den enskilda partimedlemmen som hens lokalförening och distrikt att utvecklas. Denna delade kunskap kan bidra till trygghet och styrka under både valrörelse och politiskt vardagsarbete.

Förutsättningarna för att verka politiskt förändras. Kommunikationen är snabbare, personexponeringen större och förslag lanseras snabbt, samtidigt som partiorganisationen måste vara stabil och uthållig. Vilka människor kan och vill vara aktiva under dessa förhållanden? Vänsterpartiet har fått många nya medlemmar, inte sällan unga människor som saknar tidigare politisk skolning eller erfarenhet. Det är ett problem vi måste lösa. I den socialistiska rörelsen måste såväl ung som gammal, landsbygdsbo som stadsinvånare, arbetare som akademiker kunna verka på lika villkor. Vänsterpartister måste känna att de kan ta makten, och leda både varandra och andra.

CMS Göteborg arbetar nu med att ta fram en mer avancerad utbildning för förtroendevalda, och kurser i marxistiskt och feministisk teori som grund för politisk handling. Vi ser CMS som ett studieförbund för vänstern i hela landet. Utifrån de kompetenser och kunskaper som vänsterpartister efterfrågar, kan CMS utforma och ge det stöd och de kurser som behövs.

CMS Göteborg har med delar av partiet och förtroendevalda gjort undersökningar, som visar att följande kan vara relevant att arbeta med:

  • Göra parlamentariker och internt förtroendevalda säkrare på sin roll, redan från uppdragets första dag.

 

  • Förbättra strategi och taktik i parlamenten och i organisatoriskt arbete, baserat på en marxistisk och feministisk analys av hur Vänsterpartiet kan stärka folket i klasskampen mot kapitalet.

 

  • Förmågan att omvandla grundläggande ideologisk kompetens till skarpa politiska förslag, att förhandla i parlamentariska församlingar och kommunicera via olikamediakanaler

 

  • Ge verktygen för organisatörer och ledare i Vänsterpartiet att bli bättre på att, stärka partiorganisationen och bidra till den större rörelsen.

Det här är exempel på hur såväl enskilda vänsterpartister som partiföreningar och distrikt kan stärkas. För att åstadkomma detta behövs ekonomiska medel för att finansiera föreläsare, fysiska träffar och en deltidstjänst för en studiesekreterare. Med start under hösten 2020 kan CMS Göteborg då ge två utbildningsomgångar. För Vänsterpartiet innebär det en omfattande stöttning och samordning av studier. Så kan vi i CMS bidra till en starkare vänsterrörelse i hela landet.

Styrelsen CMS Göteborg

Lisa Ahlqvist, ordförande

Håkan Eriksson, ledamot

Marta Fernandez, ledamot

Arne Hellmark, ledamot

Tina Kenttä, ledamot

 

Är er partiförening eller distrikt intresserade av att få ta del av studierna? Hör av er till info.cmsgbg@gmail.com, så berättar vi mer!

 

 

 


CMS söker sekreterare på 50%

Centrum för marxistiska samhällstudier är en stiftelse med Vänsterpartiet som huvudman. Vi söker nu en sekreterare. Verksamheten leds av en styrelse som arbetar ideellt, och som är arbetsledning åt den sekretartjänst på 50% som sköter organsiation, administration, komnmunikation och annan förekommande verksamhet.

(mer…)


Konferens: Marx2019!

Skärmavbild 2019-02-07 kl. 10.49.26

(In English below)

Efter de lyckade Marxkonferenserna 2013 och 2016 är det nu dags för Marx2019! Kommande konferens har Klimathotet och kapitalismens död som huvudtema. De accelererande klimatförändringarna kan inte behandlas som en bifråga: det är meningslöst att kämpa för socialism om jorden blivit obeboelig. Klimathotet är det yttersta beviset för kapitalismens omöjlighet; ett system som bygger på ständig tillväxt kan inte leda till något annat än apokalyps.

Nu efterlyser vi förslag till sessioner och paneler från forskare, aktivistnätverk och andra intresserade som vill belysa huvudtemat med hjälp av teoretiska verktyg och praktiska exempel från Marx eller den marxistiska traditionen. Vi välkomnar historiska och samtida perspektiv på klimat- och miljöfrågor. Temat kan behandlas från såväl ekologiska, ekonomiska, kulturella, ideologiska, sociala som politiska perspektiv. Sist men inte minst eftersöker vi bidrag som lyfter fram progressiva alternativ.

För mer information, klicka här, gå in på marxconf.org, eller klicka här för att titta på Call for Papers på svenska.


 

The two previous Marx Conferences in Stockholm 2013 and 2016 were huge successes with more than 2 000 participants and contributors, such as John Bellamy Foster and Michael Heinrich. The conferences centred on how Marxist theories can help our understanding of the contemporary era as well as how to conceive the future.

With this invitation to the 2019 Marx conference, we will further elaborate on strategies to move beyond the current social property relations, with a special focus on how to overcome the march towards climate apocalypse, which is fuelled by the present capitalist system. The Marxist perspective aims to achieve political change, and it is therefore more important than ever, since a climate disaster can only be avoided by a thorough paradigm shift in all conceptions of society. Therefore, the banner and theme of the Marx Conference in 2019 will be: The Battle of Climate change and the Death of Capitalism – “Because there is no alternative!”

For more information go to marxconf.org, or check out the complete call for papers.


Studiecirkla med CMS våren 2019!

47143c8d9d1fcce70cbf773055ce3a27_w610_h407

Nu ligger äntligen en lista över alla studiecirklar som CMS håller under våren uppe här på hemsidan.

Klassteori!

Accelerationism!

Arabisk marxism!

Vänsterpopulism!

Möjligheterna är kort sagt oändliga. Klicka här, eller på fliken Studiecirklar till höger för att se hela programmet.


Cirklar vår 2018:
Tröskelplatser och befriade rum – cirkel om staden och allmänningar

Hur kan man tänka kring staden idag? Under fem tillfällen träffas vi för att läsa texter om staden. I en tid när städer inhägnas och privatiseras blir det viktigt att fundera över hur det är möjligt att skapa alternativ.

En allmänning är något som varken är offentligt eller privat utan som förvaltas och skapas gemensamt. Ett skapande och/eller förvaltande av resurser där deltagande är fritt och frivilligt och processen öppen och genomskinlig. Historiskt sett syftar ”allmänningar” på mark som brukats gemensamt, som kapitalismen inhägnat i en process av “ursprunglig ackumulation”. En process som pågått från senmedeltiden ända fram till idag. Vad innebär skapandet av allmänningar idag?

Utsnitt av böcker och texter av bland annat:
Toni Negri, David Harvey, Saskia Sassen, Ugo Mattei och Silvia Federici.

Under cirkeln kommer det också förekomma samtal på skype från andra städer.

Startdatum: 3 april 2018
Veckodagar: Tisdag(ar)
Tidpunkt: 18.00 – 20.30
Antal tillfällen: 5
Arrangör: Centrum för marxistiska samhällstudier (CMS)
¨Cirkelledare: Julia Lindblom
Plats: ABF-Huset , Musikrummet, 6tr, Sveavägen 41, Stockholm.
Arrangemangsnummer: 445294

OBS! Kontakta ABF för att anmäla dig till den här kursen/studiecirkeln:
ABF Stockholm, 08-453 41 00
http://www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/ABF-Stockholms-lan/ABF-Stockholm/Kurser-och-studiecirklar/Samhalle-politik-fackligt/Cirkeln-om-staden/

 


Cirklar vår 2018:
Kapitalet mot kvinnor, feministisk kamp mot kapitalet

Hänger angreppen på aborträtten, nedskärningarna i den offentliga sektorn, växande kvinnohat samman? Under fem träffar läser vi Silvia Federicis marxistiska och feministiska klassiker Caliban and the Witch. Hon beskriver hur kapitalismens framväxt sammanföll med en kamp att få kontroll över kvinnors kroppar. En historisk bok som återigen är högaktuell att läsa, när aborträtten återigen är hotad och välfärdsstaten nedmonteras.

Studiecirkeln ges i samarbete med Centrum för marxistiska samhällsstudier, CMS

Startdatum: 4 april 2018
Veckodagar: Onsdag(ar)
Tidpunkt: 18.00 – 20.30
Antal tillfällen: 5
Arrangör: Centrum för marxistiska samhällstudier (CMS)
Cirkelledare: Julia Lindblom
Plats: ABF-Huset , Stockholm, 2 tr, Sveavägen 41, Stockholm
Arrangemangsnummer: 445291

Kontakta ABF för att anmäla dig till den här kursen/studiecirkeln:
ABF Stockholm, 08-453 41 00


Cirklar vår 2018:
Assembly: Rörelse eller parti – eller både och?

OBS! Anmälan görs till ABF Stockholm.
 
Kräver nya tider nya organisationsformer? Antonio Negris och Michael Hardts bok ”Assembly” (2017) försöker diskutera varför protestvågor blir så kortlivade och inte lyckas skapa varaktiga strukturer. Stärker partier rörelser eller kväver de dem? Vilken sorts ledarskap behöver rörelser för att kunna fortsätta vara ledarlösa?
 
Negri och Hardt lyfter hur vänsterns diskussion kring organisationsproblemet sett ut och försöker hitta en passande form för vår tids nätverkade och globala kapitalism. Hur hittar vi en hållbar organisationsform som kan ta sig an dagens kapitalistiska produktion och finansväsendets dominans, men samtidigt vara förankrad i vår tids heterogena sammansättning inom arbetarklassen.
 
Under åtta träffar läser vi ”Assembly”.
 
Studiecirkeln sker i samarbete med Centrum för marxistiska samhällsstudier.
 
Cirkelledare: Mathias Wåg
 
Startdatum: 12 februari 2018
Antal tillfällen: 8
Tidpunkt: 18.00 – 20.30
Plats: ABF-Huset , Landsortsrummet, 3tr, Sveavägen 41, Stockholm.
 
Kostnad: 390 kr
Anmälan görs till ABF Stockholm.
http://www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/ABF-Stockholms-lan/ABF-Stockholm/Kurser-och-studiecirklar/Samhalle-politik-fackligt/Samtida-politisk-teori—fran-Slavoj-Zizek-till-Judith-Butler1/
 
Arrangemangsnummer: 445309

Cirkel vår 2018:
Cyberproletariatet

Arbetarklassen är förändrad. Produktionen pågår idag i långa processade produktionslinjer globalt. Servicesektorn växer, proletariatet ökar globalt, medan den industriella arbetarklassen minskar relativt sett. Vilken roll spelar automatiseringen, informationaliseringen och de nya digitala teknikerna för att förändra arbetarklassen? I boken Cyber-proletariat tar sig Nick Dyer-Witheford an att analysera den nya klassammansättningen – det materiella och immateriella arbete – som krävs för dagens informationskapitalism. Vilka problem, kamper och möjligheter skapar denna nya sammansättning? Är tekniken befriande eller förslavande? Hur hänger koboltgruvorna i Kongo samman med Silicon Valley eller riskkapitalbolag i Hongkong? Hur strejkar man i de tänkande maskinernas tidsålder?
 
Startdatum: 27 mars 2018
Veckodagar: Tisdag(ar)
Tidpunkt: 18.00 – 20.30
Antal tillfällen: 5
Arrangör: Centrum för marxistiska samhällstudier (CMS)
Cirkelledare: Mathias Wåg
 
Plats: ABF-Huset , Landsortsrummet, 3tr
Sveavägen 41, 11140, STOCKHOLM
 
Pris 390 kr
Arrangemangsnummer: 446126
 
OBS! Anmälan till ABF Stockholm:
http://www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/ABF-Stockholms-lan/ABF-Stockholm/Kurser-och-studiecirklar/Samhalle-politik-fackligt/Cyberproletariatet/

Cirklar vår 2018:
Introduktion till modern klassteori och politisk kamp

Varför är livsmöjligheterna så ojämlikt fördelade i samhället och vilka aktörer kan mobiliseras till att göra de mer jämlika? Vilka hinder och dilemman finns det på vägen dit? Genom att introducera en modern klassteori försöker vi besvara dessa frågor i denna studiecirkel. Kursmaterialet är helt på svenska.
 
Cirkelledaren David Zachariah har skrivit flera artiklar inom politisk ekonomi och jobbar till vardags som lärare.
 
ABF Stockholm arrangerar studiecirkeln i samarbete med Centrum för marxistiska samhällsstudier.
 
Startdatum: 15 februari 2018
Veckodagar: Torsdag(ar)
Tidpunkt: 18.00 – 20.30
Antal tillfällen: 4
Pris 390 kr
Arrangör: Centrum för marxistiska samhällstudier (CMS)
Cirkelledare: David Zachariah
Plats: ABF-Huset , Gotland, 5tr, Sveavägen 41, Stockholm.
Arrangemangsnummer: 445267
 
OBS! Anmäl till till ABF Stockholm:
http://www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/ABF-Stockholms-lan/ABF-Stockholm/Kurser-och-studiecirklar/Samhalle-politik-fackligt/Introduktion-till-modern-klassteori-och-politisk-kamp/

Cirklar vår 2018:
Vänstern och populismen

Det börjar framstå som vi lever i ett epokskifte, där nyliberalismens hegemoni börjar ge vika för populismen. I takt med högerpopulismens framväxt höjs röster att den måste bemötas med en populism från vänster. Vad innebär populism, vad finns det för faror samt problem och kan populismen vara en väg framåt? Under fem träffar kommer vi läsa hur vänstern sett på populismen genom historien, från klassiska texter av Karl Marx, Antonia Gramsci och Vladimir Lenin till nutida analyser från Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, Pablo Iglesias och Antonio Negri.
 
Studiecirkeln ges i samarbete med Centrum för marxistiska samhällsstudier, CMS.
 
Startdatum: 13 februari 2018
Veckodagar: Tisdag(ar)
Tidpunkt: 18.00 – 20.30
Antal tillfällen: 5
Arrangör: Centrum för marxistiska samhällstudier (CMS)
Cirkelledare: Mathias Wåg
Plats: ABF-Huset , Hälsingerummet, 5tr, Sveavägen 41, Stockholm.
Arrangemangsnummer: 445305
Pris 390 kr
 
OBS! Anmälan till ABF Stockholm:
http://www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/ABF-Stockholms-lan/ABF-Stockholm/Kurser-och-studiecirklar/Samhalle-politik-fackligt/Vanstern-och-populismen-/

Cirklar vår 2018:
Marx – Grundrisse

grundrisse

 

 

 

 

Grundrisse är en förstudie eller råskiss till Kapitalet och består av maniuskript som hamnade i byrålådan. Dessa anteckningar rymmer mycket som Marx aldrig hann uttrycka någon annanstans, bara en bråkdel av det han skisserade här finns med i Kapitalet. Grundrisse ger vidare insikter i Marx filosofi och idéer om bla. arbete, mervärde, profit och dialektik. Mest intressant kanske erbjuder den oss en spännande färd i Marx tankeprocess under arbete.

Denna svenska översättning är endast ett urval och för er som är bekväma med  engelska rekommenderar jag hellre en utmärkt översättning i helhet i Penguinpocket (ca 1000 sid). Finns på Hedengrens, om inte, beställ så skickar de snabbt efter.

Bok: Karl Marx:Grundrisse ett urval. Förord av Sven–Eric Liedman
Boken finns att köpa vid första studietillfället till billigt förlagspris. Endast kontanter.
Studieledare     Eva-Lena Lundberg
Start:                      Torsdag 1 februari, kl. 18.00, sedan torsdagar 14 ggr
Plats:                      Kafé Marx, Kungsgatan 84 ög.

Anmälan  till distriktet: Storstockholm@vansterpartiet.se eller 08- 654 13 10 .

Arrangör:  CMS  med Vänsterpartiet Storstockholms studieutskott


Cirklar hösten 2017:
Bortom kapitalismen – Vår gemensamma framtid

Varför är det lättare att tänka sig jordens undergång än kapitalismens? Finns det några tendenser i produktionen som strävar bortom kapitalismen? Paul Masons Postkapitalism har just kommit ut på Ordfront, en pedagogisk bok som både hyllats och kritiserats. Mason diskuterar motsättningarna inom kapitalismen utifrån Karl Marx, inom produktionen och tekniken. Har grunden redan lagts idag för postkapitalismen?

Studiecirkeln ges i samarbete med Centrum för marxistiska samhällsstudier, CMS

Startdatum: 6 november 2017
Veckodagar: Måndag(ar)
Tidpunkt: 18.00 – 20.30
Arrangör: Centrum för marxistiska samhällstudier (CMS)
Cirkelledare: Mathias Wåg
Plats: ABF-Huset, Sveavägen 41

Läs mer om Paul Masons bok Bortom kapitalismen här.

Anmäl dig till ABF Stockholm här. Cirkeln kostar 320 kronor.


Cirkel hösten 2017:
Samtida politisk teori – från Zizek till Butler

Judith Butler, Slavoj Zizek, Gayatri Spivak, Gilles Deleuze, Ernesto Laclau, Antonio Negri. Kända aktuella vänsterteoretiker. Men vad går deras teori ut på?

Politisk vänsterteori har i takt med de genomgripande samhällsförändringarna sedan 1968 genomgått en radikal förnyelse. I antologin Samtida politisk teori (Tankekraft förlag) ges en grundläggande genomgång av de stora vänsternamnen inom postmarxism, postkoloniala studier, queerteori och poststrukturalism. Klass, kön, identitet, medborgarskap vänds och vrids på. Kapitalismen, demokratin och hegemonins nya former utforskas. Vad finns att hämta för vänstern i den samtida filosofiska debatten?

Under fem träffar går vi igenom några av antologins introduktioner och sätta oss in i grunderna i deras teorier.

ABF Stockholm arrangerar studiecirkeln i samarbete med Centrum för marxistiska samhällsstudier.

Startdatum: 5 oktober 2017
Veckodagar: Torsdagar
Tidpunkt: 18.00 – 20.30
Arrangör: Centrum för marxistiska samhällstudier (CMS)
Cirkelledare: Mathias Wåg
Plats: ABF-Huset, Sveavägen 41

Anmäl dig till ABF Stockholm här. Kursen kostar 330 kronor. Boken finns att köpa till nedsatt pris.


Cirkel hösten 2017:
Kapitalet mot kvinnor, feministisk kamp mot kapitalet

Hänger angreppen på aborträtten, nedskärningarna i den offentliga sektorn, växande kvinnohat samman? Under fem träffar läser vi Silvia Federicis marxistiska och feministiska klassiker Caliban and the Witch. Hon beskriver hur kapitalismens framväxt sammanföll med en kamp att få kontroll över kvinnors kroppar. En historisk bok som återigen är högaktuell att läsa, när aborträtten återigen är hotad och välfärdsstaten nedmonteras.

Studiecirkeln ges i samarbete med Centrum för marxistiska samhällsstudier, CMS

Startdatum: 4 oktober 2017
Veckodagar: Onsdag(ar)
Tidpunkt: 18.00 – 20.30
Arrangör: Centrum för marxistiska samhällstudier (CMS)
Cirkelledare: Julia Lindblom
Plats: ABF-Huset, Sveavägen 41, Stockholm

 

Anmälan till ABF Stockholm här. Kursen kostar 320 kronor.Cirkel hösten 2017:
Introduktion till modern klassteori och politisk kamp

Varför är livsmöjligheterna så ojämlikt fördelade i samhället och vilka aktörer kan mobiliseras till att göra de mer jämlika? Vilka hinder och dilemman finns det på vägen dit? Genom att introducera en modern marxistisk klassteori försöker vi besvara dessa frågor i denna studiecirkel.

Cirkelledaren David Zachariah har skrivit flera artiklar inom politisk ekonomi och jobbar till vardags som lärare.

ABF Stockholm arrangerar studiecirkeln i samarbete med Centrum för marxistiska samhällsstudier.

Startdatum: 28 september 2017
Veckodagar: Torsdagar
Tidpunkt: 18.00 – 20.30
Antal tillfällen: 5
Arrangör: Centrum för marxistiska samhällstudier (CMS)
Cirkelledare: David Zachariah
Plats: ABF-Huset, Sveavägen 41

Anmälan görs till ABF Stockholm här. Cirkeln kostar 320 kronor.


Cirkel hösten 2017:
Vänstern och populismen

Det börjar framstå som vi lever i ett epokskifte, där nyliberalismens hegemoni börjar ge vika för populismen. I takt med högerpopulismens framväxt höjs röster att den måste bemötas med en populism från vänster. Vad innebär populism, vad finns det för faror samt problem och kan populismen vara en väg framåt? Under fem träffar kommer vi läsa hur vänstern sett på populismen genom historien, från klassiska texter av Karl Marx, Antonia Gramsci och Vladimir Lenin till nutida analyser från Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, Pablo Iglesias och Antonio Negri.

Studiecirkeln ges i samarbete med Centrum för marxistiska samhällsstudier, CMS.

Startdatum: 5 september 2017
Veckodagar: Tisdagar
Tidpunkt: 18.00 – 20.30
Antal tillfällen: 5
Cirkelledare: Mathias Wåg
Plats: ABF-Huset, Sveavägen 41

Anmälan görs på ABF:s sida här. Cirkeln kostar 320 kronor, litteraturen är gratis.


Cirkel höst 2017:
Kapitalet band 1

150 i år sedan första utgåvan! I Kapitalet beskriver Karl Marx inte ett abstrakt kapitalistiskt samhälle, här utarbetar han de väsentliga teoretiska element som hjälper oss att begripa varje kapitalistiskt samhälle i sin nödvändiga utveckling. Vi studerar alltså Kapitalet för att öka vår kunskap om vårt eget samhälle. Att läsa Kapitalet är en intellektuell utmaning, men den lönar sig, som Marx påpekade i förordet till bokens franska utgåva: Det finns ingen kungsväg till kunskapen, och endast den, som inte skyr mödan att klättra upp för dess branta stigar, har utsikt att nå dess ljusa höjder.

Denna kurs är för dig som har tid att lägga ner lite mer arbete; boken är på 800 sidor.

Studieledare: Werner Schmidt, professor i samtidshistoria, Södertörns högskola
Eva-Lena Lundberg, CMS.

Karl Marx: Kapitalet del 1 (Ny utgåva 2013) Arkiv förlag
Boken finns att köpa vid första mötet till reducerat pris. (Endast kontant).

Anmälan obligatorisk: Till storstockholm@vansterpartiet.se, eller tel: 08-654 13 10

Start: Torsdag 31 augusti kl. 18.00. Sedan torsdagar 14 ggr.
Plats: Kafé Marx, Kungsgatan 84, ög.


Sommarseminarium:
Hegemoni – The H-Word

Lördagen den 26 augusti kommer CMS sommarseminarium 2017 hållas på boken The H-Word: The Peripeteia of Hegemony av Perry Anderson, en lärd och välskriven utläggning om hegemonibegreppets historia och innebörd. Det är ibland motigt att läsa själv så gör det tillsammans med andra. Vi läser boken själva under sommaren och sedan syns vi 26 augusti och snackar tillsammans. Några CMS:are som kan sin Gramsci utan och innan håller introducerande föreläsningar och sen diskuterar vi och blir klokare i grupp.

Lördag 26 augusti kl 11.00-17.00 på Kafe Marx, Kungsgatan 84, Stockholm.

Boken finns att köpa från Verso eller maila CMS om pdf/epub.
Har du frågor under läsningen, skriv så hjälper vi dig: cms [at] cmsmarx.org.

Facebookevent.


CMS fyller 40 år
Fira med oss!

Lördag den 8 april firar vi 40 år med Centrum för marxistiska samhällsstudier och 50 år med Socialistisk Debatt. Detta sker på ABF-huset i Stockholm, i Sandlersalen med fortsättning på Cirkeln.

Boka in en eftermiddag med samtal som utgår från marxistisk idédebatt från de gångna 40 åren, och en kväll med poesi. Lyssna på och prata med Roland Paulsen, Göran Therborn, America Vera-Zavala, Mats Wingborg, Stefan Jonsson, Kristina Lindqvist, Anita Persson, Trots allt-kören, Ted Bjurwill Jenny Wrangborg och Bob Hansson.

Vi kommer också att ta med kvarvarande överex av Socialistisk debatt och ge bort till er som kommer dit.

Utdrag ur programmet:
14.00 Utvecklingstendenser i kapitalismen och strategier för socialism, Göran Therborn och Roland Paulsen.
15.00 Vart har de senaste 40 åren av Marxistiskt idédebatt lett oss? America Vera-Zavala och Stefan Jonsson.
Samtalsledare: Anita Persson
17.00 Trots Allt-kören, Ted Bjurwill, Jenny Wrangborg, Bob Hansson mfl.

Se programmet på Facebook här.


Studiecirkel vår 2017:
Kommunismens idé – hur börjar man om från början?

OBS! Anmäl dig till ABF Stockholm, klicka här.

Att göra åtskillnad mellan kommunismens löften och 1900-talets totalitära tragedier är ingen enkel uppgift. Men i en värld som hotas av miljömässiga katastrofer, nya former av apartheid och oöverstigliga klyftor mellan inkluderade och exkluderade finns det ett akut behov av nya idéer som kan vägleda strävan efter ett verkligt fritt och jämlikt samhälle.

I boken Kommunismens Idé (Tankekraft förlag, 2011), baserad på ett seminarium med samma namn initierat av bland annat Slavoj Zizek, försöker dagens viktigaste vänsterteoretiker ge sin syn på kommunismens begrepp. Utifrån olika infallsvinklar diskuterar de möjligheten av att gentemot kapitalismens kriser och privatiseringar återupprätta kommunismen som namnet på den radikala filosofin och politiken. I kontrast till den rådande uppdelningen i privat och offentligt pekar kommunismen fram mot ”det gemensamma” i den mänskliga tillvaron, de delade resurser och förmågor som kan göra en annan värld möjlig.

I fem cirkelträffar kommer vi läsa och diskutera antologins bidrag av bland annat Slavoj Zizek, Antonio Negri, Terry Eagleton, Judith Balso, Jean-Luc Nancy och Jacques Ranciere.

ABF Stockholm arrangerar studiecirkeln i samarbete med Centrum för marxistiska samhällsstudier.

Startdatum: 28 mars 2017

Veckodagar: Tisdag(ar)

Tidpunkt: 18.00 – 20.30

Platser kvar: 29

Antal tillfällen: 5

Arrangör: ABF Stockholm

Cirkelledare: Mathias Wåg

Plats: ABF-Huset, ABF-Huset (ej Fastställd Lokal)
Sveavägen 41, 11181, STOCKHOLM

Arrangemangsnummer: 434580


Studiecirkel vår 2017:
Steg för steg: Anwar Shaikh – ”Capitalism: Competition, Conflict, Crises”

OBS! Anmälan till ABF Stockholm, klicka här.

Under våren kommer Centrum för marxistiska samhällsstudier tillsammans med ABF Stockholm att anordna en studiecirkel i Anwar Shaikhs banbrytande verk Capitalism: Competition, Conflict, Crises. Boken är lägger grunden för en marxistisk nationalekonomi och är samtidigt en utmärkt introduktion till förtjänster och problem med förhärskande teorier, som neoklassisk och post-Keynesianskt analys.

Den ortodoxa nationalekonomin, som dominerar idag, utgår från en påhittad värld där perfekt konkurrens råder, aktörerna antas vara hyperrationella och nyttomaximerande samt att det leder till de bästa möjliga resultaten. Att det inte ser ut så utanför läroböckerna förklaras med att verkligheten är imperfekt. Shaikhs bok är inte bara en kritik. Den erbjuder också en teoretisk och empirisk grund för en egen, alternativ analys

Anwar Shaikh visar hur de centrala antagandena som görs i nationalekonomi är fullt möjliga att istället basera på verkligheten. Med det som utgångspunkt tar han sig sedan an merparten av de viktigaste delarna av ekonomisk analys, från tillgång och efterfrågan till profitkvoten och långa vågor, genom att föreslå en alternativ approach och testa den empiriskt.

Vi kommer att över sex träffar läsa ett urval av bokens kapitel. Det rör sig om de introducerande delarna som lägger grunden för Shaikhs ekonomiska teori, samt de avslutande kapitlen där kapitalismen historiska utveckling, med kriser och instabilitet, leder fram till en analys av dagens situation. Totalt uppgår boken till cirka 1000 sidor. Många av dem är svårgenomträngliga och kräver kunskaper i ekonomi och matematik som de flesta saknar. Här går vi igenom de mer lättsmälta delarna för att tillsammans bena ut det viktigaste.

Studiecirkeln kräver inga förkunskaper. Den riktar sig till alla som är intresserade av att bättre förstå ekonomisk verklighet, teori och hur de två hör samman.

ABF Stockholm arrangerar studiecirkeln i samarbete med Centrum för marxistiska samhällsstudier.

Pris 315 kr

Senast ändrad den 12 december 2016.

Fakta

Startdatum: 2 mars 2017

Veckodagar: Torsdag(ar)

Tidpunkt: 18.00 – 19.30

Platser kvar: 15

Antal tillfällen: 6

Arrangör: ABF Stockholm

Cirkelledare: Gustav Ingman

Plats: ABF-Huset, ABF-Huset (ej Fastställd Lokal)
Sveavägen 41, 11181, STOCKHOLM

Arrangemangsnummer: 434165


Studiecirkel vår 2017:
Samtida politisk teori – från Slavoj Zizek till Judith Butler

OBS! Anmälan till ABF, klicka här.
Judith Butler, Slavoj Zizek, Gayatri Spivak, Gilles Deleuze, Ernesto Laclau, Antonio Negri. Kända aktuella vänsterteoretiker. Men vad går deras teori ut på?

Politisk vänsterteori har i takt med de genomgripande samhällsförändringarna sedan 1968 genomgått en radikal förnyelse. I antologin Samtida politisk teori (Tankekraft förlag) ges en grundläggande genomgång av de stora vänsternamnen inom postmarxism, postkoloniala studier, queerteori och poststrukturalism. Klass, kön, identitet, medborgarskap vänds och vrids på. Kapitalismen, demokratin och hegemonins nya former utforskas. Vad finns att hämta för vänstern i den samtida filosofiska debatten?

Under fem träffar går vi igenom några av antologins introduktioner och sätta oss in i grunderna i deras teorier.
Boken kommer att finnas till självkostnadspris.

Träff 1: Människans natur eller psykoanalys: Terry Eagleton, Slavoj Zizek
Träff 2: Hegemoni eller klassammansättning: Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, Antonio Negri
Träff 3: Feminism bortom intersektionalitet: Nancy Fraser, Wendy Brown, Judith Butler
Träff 4: Bortom identiteten: Gilles Deleuze, Donna Haraway
Träff 5: Postkolonialism och avlänkning: Walter Mignolo, Gayatri Chakravorty Spivak

Boken kommer att finnas till självkostnadspris.
ABF Stockholm arrangerar studiecirkeln i samarbete med Centrum för marxistiska samhällsstudier.

Startdatum: 20 februari 2017

Veckodagar: Måndag(ar)

Tidpunkt: 18.00 – 20.30

Platser kvar: 29

Antal tillfällen: 5

Arrangör: ABF Stockholm

Cirkelledare: Mathias Wåg

Plats: ABF-Huset, ABF-Huset (ej Fastställd Lokal)
Sveavägen 41, 11181, STOCKHOLM

Arrangemangsnummer: 434164

https://www.facebook.com/events/568214446705237/


Studiecirkel våren 2017:
Marx Kapitalet – introduktion till de tre volymerna

Vi läser boken:
Michael Heinrich;  Introduktion till de tre volymerna av Marx Kapitalet  (2013)

Michael Heinrich, som är nationalekonom,och en av tysklands främsta marxkännare, går igenom  Kapitalets tre band och förklarar på ett koncist sätt alla de grundläggande aspekterna av den kritik som Marx riktar mot kapitalismen. Boken tar även upp viktiga frågor som ligger utanför ramarna för Kapitalet, såsom klasskampen, förhållandet mellan staten och kapitalet, anklagelserna om historiedeterminism samt Marx syn på kommunismen. Heinrich är unik såtillvida att han också betonar den monetära dimen- sionen av Marx verk, vilket understryker Kapitalets relevans i vår tid av finansiella kriser.

Studieledare     Eva-Lena Lundberg

Boken finns att köpa vid första studietillfället till reducerat pris. Endast kontanter.

Start:                      Torsdag 16 februari, kl. 18.00, sedan torsdagar 10 ggr
Plats:                      Kafé Marx, Kungsgatan 84 ög, Stockholm.

Anmälan obligatorisk till distriktet:  Storstockholm@vansterpartiet.se eller  654 13 10 .

/ Arrangör:   CMS  med Vänsterpartiet Storstockholms studieutskott


CMS hyllning till
CH – I ord och ton

Välkomna till en hyllningskväll till minne av CH Hermansson – i ord och ton.

Måndagen den 31 oktober kl 18.30 på Teater Tribunalen, Hornsgatan 92, Stockholm.

Medverkar gör bland andra Vänsterns blåsorkester och kören Trots allt, 
professorerna Sven-Eric Liedman, Birgitta Holm och Lars Ekdahl, musikerna Pierre Ström, Ted Bjurwill, 
skådespelaren Richard Turpin och Karl Marx…

/ CMS

 

ch